Centrum LSCDN

Zakończone

Projekty zakończone

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 08.08.2023
Autor: LSCDN

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja” – nowa, krótsza wersja! Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza dyrektorów i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych z województwa lubelskiego do udziału w kolejnej edycji projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej - 3. edycja”.

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są szkolenia doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych LSCDN, każdy uczestnik:

  • otrzyma dostęp do materiałów na platformie „Lekcja: Enter”,
  • nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
  • pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
  • pozyska możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • będzie miał dostęp do konsultacji z trenerem,
  • otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

W porównaniu do poprzednich edycji, w obecnej 3.edycji proponujemy Państwu udział w krótszej wersji - 18-godzinnej (16, 2 h szkolenie z trenerem i 1,8 h pracy własnej) bez konieczności pisania scenariuszy i prowadzenia lekcji obserwowanych. Wymagana frekwencja to min. 60% obecności na zajęciach.

Szkolenia proponujemy dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych z podziałem na dwa poziomy - podstawowy i zaawansowany:

  • edukacji wczesnoszkolnej
  • przedmiotów humanistycznych
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • przedmiotów artystycznych

Strona projektu

Zapraszamy na stronę projektu: https://lekcjaenter.lscdn.pl

Rekrutacja

Do udziału w projekcie nauczyciel zgłasza się indywidualnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/CAebyeZ3YyFLfTok6

Regulamin rekrutacji oraz załączniki znajdują się poniżej.

Osoba do kontaktu – Małgorzata Kołodyńska: mkolodynska@lscdn.pl, 601 388 391.

Opcje strony

do góry