Centrum LSCDN

Projekty

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 10.03.2021
Autor: Marcin Stelmaszczuk

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej "Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Cele projektu

 • Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących TIK, np. webquest, projekt uczniowski, lekcja odwrócona.
 • Przygotowanie nauczycieli informatyki do realizacji dwóch pierwszych celów podstawy programowej.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych pracowników Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących stosowania TIK w pracy dydaktycznej.
 • Zwiększenie stosowania TIK w procesie dydaktycznym przez szkoły uczestniczące w projekcie.

Planowane działania

 1. Szkolenia oraz mentoring dla trenerów lokalnych.
 2. Bezpłatne szkolenia oraz mentoring (konsultacje/doradztwo) dla nauczycieli z 4 grup przedmiotowych:
  1. nauczanie wczesnoszkolne,
  2. przedmioty humanistyczne,
  3. przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
  4. przedmioty artystyczne.
 3. Bezpłatne szkolenia oraz mentoring (konsultacje/doradztwo) dla nauczycieli informatyki.

Adresaci projektu

Nauczyciele/nauczycielki oraz kadra kierownicza publicznych/niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów kształcenia ogólnego (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z województwa lubelskiego.

Planowane wyniki projektu

675 przeszkolonych nauczycieli, w tym 228 nauczycieli pracujących na terenie woj. lubelskiego: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców.

Informacje

 • Czas trwania projektu: marzec 2021 - czerwiec 2022
 • Wartość projektu: 370 480,50 PLN
 • Koordynator projektu: Joanna Soboń, e-mail: jsobon@lscdn.pl

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do Projektu w plikach do pobrania poniżej.

 

Opcje strony

do góry