Centrum LSCDN

inf

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 25.01.2022
Autor: LSCDN

Deklaracja dostępności

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej lscdn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2007.09.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.04.07.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Część filmów zamieszczonych na stronie nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Filmy nie są umieszczane na serwerach LSCDN, przez co nie ma możliwości dodania do nich napisów. Część filmów ma napisy stworzone przez twórcę lub wygenerowane automatycznie przez serwis hostujący dany film.
 • Brak audiodeskrypcji oraz nagrań z tłumaczem PJM dla materiałów filmowych i multimedialnych.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany, obrazy).
 • Niektóre materiały graficzne nie są opatrzone tekstem alternatywnym.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z obcych źródeł i posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.12.30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Marcina Stelmaszczuka, mailowo – mstelmaszczuk@lscdn.pl lub telefonicznie – 81 53 448 44.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia – główne od ul. Dominikańskiej oraz z tyłu budynku.
 • Przed wejściem głównym, dla wyrównania poziomów, rozkłada się podjazd (rampę), który umożliwia swobodny wjazd wózka inwalidzkiego do budynku.
 • Drugie wejście do budynku jest z tyłu budynku (od strony parkingu) i jest dostępne dla osób na wózkach.
 • Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki po wjeździe do budynku – całodobowa recepcja.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz (o szerokości minimum 150 cm) i pomieszczenia na parterze, gdzie interesant ma kontakt z osobami odpowiedzialnymi za organizację i obsługę szkoleń. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Białej Podlaskiej
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób na wózkach.
 • W budynku jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Chełmie
ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób na wózkach.
 • W budynku jest dostępna toaleta częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość

 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Pomieszczenia do obsługi interesantów znajdują się na piętrze, jednak osoba z niepełnosprawnościami może załatwić wszystkie sprawy na parterze budynku (Biblioteka Pedagogiczna).
 • W budynku jest dostępna toaleta częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Opcje strony

do góry