Centrum LSCDN

5 - Dobre praktyki, wymiana doświadczeń

 • 5 - Dobre praktyki, wymiana doświadczeń

  • 9501. Spotkanie informacyjne na temat prowadzenia Klubów Młodego Odkrywcy

   dla Kadra kierownicza szkoły / placówki, Konsultanci LSCDN, Nauczyciele biblioteki szkolnej, Nauczyciele biologii, Nauczyciele chemii, Nauczyciele doradcy metodyczni, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele fizyki, Nauczyciele geografii, Nauczyciele innych przedmiotów, Nauczyciele matematyki, Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, Nauczyciele przyrody, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Nauczyciele wychowania przedszkolnego, Nauczyciele wychowawcy
   • bezpłatne
   • 2h
  • 9502. Kreatywne wykorzystanie metod aktywizujących w środowisku wirtualnym

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
   • Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
   • bezpłatne
   • 4h
  • 9503. O.K na lekcjach przyrody i biologii

   dla Nauczyciele biologii, Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, Nauczyciele przyrody
   • Oferta dla nauczycieli rozpoczynających pracę, realizujących awans zawodowy i współpracujących ze sobą poprzez wymianę doświadczeń
   • bezpłatne
   • 2h
  • 9504. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach w szkole

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
   • Oferta pozostałych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz innych pracowników szkół/placówek, organizacji i instytucji oświatowych
   • bezpłatne
   • 6h
do góry