Centrum LSCDN

5 - Dobre praktyki, wymiana doświadczeń

 • 5 - Dobre praktyki, wymiana doświadczeń

  • 9501. Spotkanie informacyjne na temat prowadzenia Klubów Młodego Odkrywcy

   dla _Archiwum: Kadra kierownicza szkoły / placówki, _Archiwum: Konsultanci LSCDN, _Archiwum: Nauczyciele biblioteki szkolnej, _Archiwum: Nauczyciele biologii, _Archiwum: Nauczyciele chemii, _Archiwum: Nauczyciele doradcy metodyczni, _Archiwum: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, _Archiwum: Nauczyciele fizyki, _Archiwum: Nauczyciele geografii, _Archiwum: Nauczyciele innych przedmiotów, _Archiwum: Nauczyciele matematyki, _Archiwum: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, _Archiwum: Nauczyciele przyrody, _Archiwum: Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek, _Archiwum: Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, _Archiwum: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, _Archiwum: Nauczyciele wychowawcy
   • bezpłatne
   • 2h
  • 9502. Kreatywne wykorzystanie metod aktywizujących w środowisku wirtualnym

   dla _Archiwum: Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
   • _Archiwum: Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
   • bezpłatne
   • 4h
  • 9503. O.K na lekcjach przyrody i biologii

   dla _Archiwum: Nauczyciele biologii, _Archiwum: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, _Archiwum: Nauczyciele przyrody
   • _Archiwum: Oferta dla nauczycieli rozpoczynających pracę, realizujących awans zawodowy i współpracujących ze sobą poprzez wymianę doświadczeń
   • bezpłatne
   • 2h
  • 9504. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach w szkole

   dla _Archiwum: Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
   • _Archiwum: Oferta pozostałych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz innych pracowników szkół/placówek, organizacji i instytucji oświatowych
   • bezpłatne
   • 6h
do góry