Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 22.04.2022
Autor: LSCDN

CKE - wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów zewnętrznych

Centralna Komisja Egazminacyjna Informuje o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dostępne pod linkiem, w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 
 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

  • Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.
  • Higiena - częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Wietrzenie - zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

Info: CKE

Opcje strony

do góry