Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 22.04.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Jubileuszowy numer "Języków Obcych w Szkole" (nr 1/2022)

Sześćdziesiąt pięć lat temu – w 1957 roku – został wydany pierwszy numer „Języków Obcych w Szkole”. Dziś z okazji tego jubileuszu autorzy periodyku wracają do treści wówczas opublikowanych i zestawiają je z dzisiejszym obrazem edukacji językowej.

"W numerze "JOwS" 1/2022 sporo propozycji dotyczących materiałów dydaktycznych do wykorzystania w codziennej nauce języka obcego. Zapraszamy do lektury!

Sześćdziesiąt pięć lat temu – w 1957 roku – opublikowany został pierwszy numer „Języków Obcych w Szkole” (dostępny na stronie: jows.pl/wydania/jows-011957). Wówczas był to „organ Ministerstwa Oświaty”, jego podtytuł brzmiał „Czasopismo dla nauczycieli”, a redakcja składała się z czterech działów: języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i łacińskiego.

O trudnych początkach czasopisma, jego rozwoju i znaczeniu wówczas i dziś opowiada w otwierającym ten numer wywiadzie prof. Hanna Komorowska, Przewodnicząca Rady Programowej „JOwS” (o historii czasopisma, współtworzących go ludziach można również przeczytać na stronie jows.pl/o-czasopismie).

Przez 65 lat jedna rzecz nie uległa zmianie: „Języki Obce w Szkole” to wciąż czasopismo dla nauczycieli. Stale się rozwijamy, zapraszamy do współpracy coraz szersze grono autorów i recenzentów, których eksperckie opinie warunkują publikację tekstów. Czasopismo zostało również ponownie wpisane do wykazu czasopism naukowych. Troska o wysoką jakość, aktualność i ważkość tekstów publikowanych w „Językach…” przez te wszystkie lata się nie zmieniła. Co ciekawe, nie znikły również do końca troski, które już 65 lat temu opisywali autorzy pierwszych artykułów publikowanych w czasopiśmie. Być może nieco zmieniła się ich natura, ich zakres rozszerzył się wraz z rozwojem nauki, dydaktyki i technologii, ale część problemów wciąż jest aktualna.

Opisały to w swoich jubileuszowych tekstach prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska i dr Katarzyna Nosidlak. Rozważania Autorek na temat nauczania wymowy oraz sprawności czytania ze zrozumieniem pokazują, że pomimo upływu  wielu lat, pewne kwestie nadal wymagają rozstrzygnięcia. W tegorocznych numerach będziemy publikować kolejne jubileuszowe artykuły wiążące to, co dzieje się obecnie, z tym, o czym w „Językach…” pisano 65 lat temu", red. naczelny dr Marcin Smolik

Więcej info: JOwS

Opcje strony

do góry