Centrum LSCDN

Konsultacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą harmonogramu nieodpłatnych konsultacji tematycznych, udzielanych pracownikom pedagogicznym, nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych.
Tematyka konsultacji obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia oraz zadań zleconych przez organ prowadzący i kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki. Ważną rolę przy ustalaniu bieżących obszarów konsultacji odgrywać będzie także proces ewaluacji prowadzonych przez LSCDN form doskonalenia.

Temat konsultacji:    Projektowanie pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Piotr Zdrojko
Konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą i ewaluacji wewnętrznej
Online:
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
2021-04-14
godz. 09:00 - 09:45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Marzanna Dybcio
Konsultant ds. edukacji włączającej i specjalnej
Online:
Dyrektorzy szkól podstawowych
2021-04-14
godz. 12.00 - 13.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Osnowa i konspekt lekcji wychowania fizycznego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Piotr Szymański
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-04-15
godz. 16.00-16.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Narzędzia TIK pomocne w wychowaniu fizycznym
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kinga Dylawerska-Wójtowicz
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-04-15
godz. 15.00 - 16.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Ewa Lipska
Konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Online:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
2021-04-15
godz. 16.00 - 16.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Temat zdalnej lekcji wychowania fizycznego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Piotr Szymański
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-04-22
godz. 16.00-16.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Narzędzia TIK pomocne w wychowaniu fizycznym
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kinga Dylawerska-Wójtowicz
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-04-22
godz. 15.00 - 16.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Awans zawodowy nauczyciela stazysty
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Teresa Kozioł
Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych
Online:
Nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół / placówek
2021-04-22
godz. 16.00 - 16.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Edukacja zdrowotna z wykorzystaniem TIK
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kinga Dylawerska-Wójtowicz
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-05-13
godz. 15.00 - 16.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Edukacja zdrowotna z wykorzystaniem TIK
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kinga Dylawerska-Wójtowicz
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-05-20
godz. 15.00 - 16.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Ocena z wychowania fizycznego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kinga Dylawerska-Wójtowicz
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-06-03
godz. 15.00 - 16.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Ocena z wychowania fizycznego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kinga Dylawerska-Wójtowicz
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-06-10
godz. 15.00 - 16.00

Uwagi:


do góry