Centrum LSCDN

Konsultacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą harmonogramu nieodpłatnych konsultacji tematycznych, udzielanych pracownikom pedagogicznym, nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych.
Tematyka konsultacji obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia oraz zadań zleconych przez organ prowadzący i kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki. Ważną rolę przy ustalaniu bieżących obszarów konsultacji odgrywać będzie także proces ewaluacji prowadzonych przez LSCDN form doskonalenia.

Data konsultacji (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

32
Temat konsultacji:    Osnowa i konspekt lekcji wychowania fizycznego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Piotr Szymański
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-04-21
godz. 16.00-16.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Temat zdalnej lekcji wychowania fizycznego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Piotr Szymański
Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-04-22
godz. 16.00-16.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Wydłużenie etapu edukacyjnego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Marzanna Dybcio
Konsultant ds. edukacji włączającej i specjalnej
Online:
Pedagodzy szkolni
2021-06-11
godz. 14.00 - 15.00

Uwagi:


do góry