Centrum LSCDN

Konsultacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą harmonogramu nieodpłatnych konsultacji tematycznych, udzielanych pracownikom pedagogicznym, nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych.
Tematyka konsultacji obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia oraz zadań zleconych przez organ prowadzący i kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki. Ważną rolę przy ustalaniu bieżących obszarów konsultacji odgrywać będzie także proces ewaluacji prowadzonych przez LSCDN form doskonalenia.

Data konsultacji (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

91
Temat konsultacji:    Powrót do nauczania stacjonarnego-intensyfikacja oddziaływań wychowawczych
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Elwira Maksymiuk
Konsultant ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych,
Online:
Nauczyciele języków obcych
2022-01-27
godz. 15:30 - 16:15

Uwagi:

Temat konsultacji:    Podsumowanie pracy szkoły/placówki po I półroczu roku szkolnego 2021/2022
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Alicja Ciszek-Roskal
Konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą i ewaluacji wewnętrznej
Online:
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
2022-02-01
godz. 14.00-14.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Rozumienie opinii i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Beata Soboń
Konsultant ds. edukacji włączającej i specjalnej
Online:
Nauczyciele wychowawcy
2022-02-02
godz. 13.00 - 15.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Motywowanie ucznia do wysiłku i nauki w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym.
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Elwira Maksymiuk
Konsultant ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych,
Online:
Nauczyciele języków obcych
2022-02-03
godz. 15:30 - 16:15

Uwagi:

Temat konsultacji:    Tworzenie WOPFU i IPET
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Beata Soboń
Konsultant ds. edukacji włączającej i specjalnej
Online:
Nauczyciele wychowawcy
2022-02-10
godz. 13.00 - 15.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Motywowanie ucznia do wysiłku i nauki w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym.
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Elwira Maksymiuk
Konsultant ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych,
Online:
Nauczyciele języków obcych
2022-02-14
godz. 11:00 - 11:45

Uwagi:


do góry