Centrum LSCDN

Konsultacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą harmonogramu nieodpłatnych konsultacji tematycznych, udzielanych pracownikom pedagogicznym, nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych.
Tematyka konsultacji obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia oraz zadań zleconych przez organ prowadzący i kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki. Ważną rolę przy ustalaniu bieżących obszarów konsultacji odgrywać będzie także proces ewaluacji prowadzonych przez LSCDN form doskonalenia.

Temat konsultacji:    Ocenianie uczniów z wychowania fizycznego w nauczaniu zdalnym
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Piotr Szymański
- Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-03-15
godz. 15.00-15.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Temat i podstawowe zadania lekcji wychowania fizycznego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Piotr Szymański
- Konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Online:
Nauczyciele wychowania fizycznego
2021-03-16
godz. 15.00-15.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Beata Patkowska
- Konsultant ds.przedmiotów humanistycznych
Online:
Nauczyciele języka polskiego
2021-03-10
godz. 11.00 - 11.45

Uwagi:


do góry