Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 27.06.2024
Autor: Dariusz Kiszczak

„Kto ty jesteś? - Polak mały” program Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkolaków

W ramach programu zostaną przekazane środki finansowe dla: organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, instytucji kultury, podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będących podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834) na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków.

Każdy wniosek złożony w terminie od 26 czerwca od godz. 15:00 do 17 lipca do godz. 23:59, który uzyska akceptację formalną, będzie poddany ocenie merytorycznej przez ekspertów.

Wnioski można składać od 26 czerwca od godz. 15:00 do 17 lipca br. do godz. 23:59.

 

Szczegółowe informacje

Informacje w sprawie programu można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu: (22) 34 74 281, (22) 34 74 459, (22) 34 74 680 (w godzinach pracy urzędu).

 

Wniosek będzie można złożyć tylko poprzez stronę internetową: http://www.programyedukacyjne.men.gov.pl/

Więcej informacji: MEN

Opcje strony

do góry