Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

1134
Sketchnoting w pracy nauczyciela - spotkanie VII
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Aplikacja Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgwNDJmYTQtNjVlNC00NjViLThiM2EtYmE1NDdiMzNkYzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-03-02
godz. 19:00

Uwagi:

Markerem rysowane - wizualne notatki (sketchnoting). Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek, gumkę.

Spotkanie dla nauczycieli przygotowujących się do zawodu
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2023-09-21
godz. 17.15

Uwagi:

-
Lekcja otwarta: Techniki wokalne.
Spotkanie prowadzi Grzegorz Pusztuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzegorz Pusztuk
Muzyka

Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie.
Ul. Rzeckiego 10, sala nr 29

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-09-26
godz. 13.20

Uwagi:

-
Spotkanie dla nauczycieli przygotowujących się do mianowania w okresie przejściowym
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie , ul. Hiacyntowa 69

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2023-09-26
godz. 17.15

Uwagi:

-
Propozycje działań dla nauczycieli techniki oraz przedmiotów nieinformatycznych z zakresu stosowania narzędzi TIK
Spotkanie prowadzi Barbara Turska, Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Turska Barbara
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

ZSO nr 4, ul. Tumidajskiego 6a, sala 104

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-09-27
godz. 17.00

Uwagi:

W celu zapoznania się z Państwa potrzebami w zakresie warsztatów z narzędzi TIK prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety: https://forms.office.com/e/DpiQ4kAkhB
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres hglos@lscdn.pl lub na bturska@lscdn.pl

Dyplomowanie w okresie przejściowym
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

szkoła Podstawowa nr 4 ,ul. Hiacyntowa 69

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2023-09-28
godz. 17.15

Uwagi:

-
Rozwijanie kreatywności uczniów w kształceniu matematycznym
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Spotkanie online na Google Meet. Link do spotkania wyślę na adres podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-09-28
godz. 18.00 - 20.15

Uwagi:

Zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie. Rozpocznie ono cykl działań w ramach sieci współpracy Matematyka - w kierunku sukcesu.
Oprócz przedstawienia Państwu swoich pomysłów na temat rozwijania kreatywności i logicznego myślenia uczniów, ustalimy plan pracy i współpracy na najbliższe miesiące. Eżbieta Wojtowicz

Wszystkich zainteresowanych proszę o zapisy:


https://forms.gle/saPZdcJjs57jkMRh9

Konferencja " Uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej"
Spotkanie prowadzi dr hab. Anna Prokopiak UMCS, Prezes Fundacji ALPHA, dr Ewa Trojanowska UMCS, mgr Elżbieta Krupa dyrektor SOSW w Świdniku, mgr Małgorzata Guellard dyrektor SP w Kalinówce, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Wszystkie przedmioty

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie, Mętów 124, 20-388 Lublin

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-10-03
godz. 14.00

Uwagi:

Program konferencji:
14.00- 14.10 Rozpoczęcie spotkania
14.10-14.40 "Potrzeby i wymagania uczniów w grupie zróżnicowanej" - dr hab. Anna Prokopiak
14.40- 15.10 "Zaburzenia w zachowaniu w grupie zróżnicowanej" -dr Ewa Trojanowska
15.10-15.20 Zakres działalności OWiT w Świdniku
15.20- 15.30 Wnioski z realizacji projektu SCWEW w Świdniku - Elzbieta Krupa, Małgorzata Guellard
15.30-15.55 Konsultacje indywidualne
15.55- 16.00 Zakończenie spotkania

W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Ośrodka Wsparcia i Testów funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik oraz prezentowanie będą korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak : komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
Serdecznie zapraszam dyrektorów szkół i nauczycieli!

Analiza arkusza egzaminu maturalnego z matematyki 2023 poziom podstawowy gr. A
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

On-line Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-10-03
godz. 19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu podstawowego. Na warsztatach zostanie omówiony arkusz maturalny oraz wyniki egzaminu na poziomie podstawowym.
link do zapisów: https://forms.gle/YXqwzmdsfhWS4RgTA
W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Praca z uczniem zdolnym na geografii - Konkurs geograficzny 2022/2023 podsumowanie i rekomendacje.
Spotkanie prowadzi Iwona Kryczka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kryczka Iwona
Geografia

Spotkanie zdalne, w trybie synchronicznym na platformie G Suite, z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet.
Po zgłoszeniu na maila ikryczka@lscdn.pl uczestnicy otrzymają link do spotkania.

Dyrektorzy szkół podstawowych

2023-10-03
godz. 17:30 - 18:30

Uwagi:

Kontakt w sprawie spotkania z nauczycielem doradcą na maila ikryczka@lscdn.pl

Spotkanie w sieci współpracy pedagogów specjalnych i pedagogów, psychologów szkolnych - Plany i wyzwania na nowy rok szkolny.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Wasilewicz, Emilia Tokarska, Anna Maleszczuk-Domańska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Anna Meleszczuk-Domańska
Emilia Tokarska
Wasilewicz Małgorzata
Pedagog specjalny
Pedagog szkolny
Psycholog

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie sieci współpracy pedagogów specjalnych i pedagogów, psychologów szkolnych
Link do spotkania https://meet.google.com/kbv-zowz-syh

Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Psycholodzy/pedagodzy szkolni
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-10-05
godz. 18.00 -19.00

Uwagi:

Zapraszamy do kontaktu: Małgorzata Wasilewicz - pedagog specjalny mwasilewicz@lscdn.pl
Anna Maleszczuk Domańska – pedagog szkolny ameleszczukdomanska@lscdn.pl
Emilia Tokarska – psycholog szkolny etokarska@lscdn.pl

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia - Kreatywny nauczyciel wychowania fizycznego.
Spotkanie prowadzi Elżbieta Papiernik
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Papiernik Elżbieta
Wychowanie fizyczne

Link do spotkania: https://meet.google.com/hcs-pywe-wih?pli=1&authuser=1

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-10-05
godz. 18.00

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowaych na pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.
Uczestnictwo w spotkaniach zdalnych i stacjonarnych umożliwia dzielenie się doświadczeniem, dobrymi praktykami oraz nowatorskimi pomysłami w zakresie wychowania fizycznego.

Analiza arkusza egzaminu maturalnego z matematyki 2023 poziom podstawowy gr. B
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-10-05
godz. 19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu podstawowego. Na warsztatach zostanie omówiony arkusz maturalny oraz wyniki egzaminu na poziomie podstawowym.
link do zapisów: https://forms.gle/32iaTRLZH9XPrE9H9
W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Priorytety MEiN 2023/2024 – szanse i wyzwania dla edukacji polonistycznej.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-10-09
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Analiza arkusza egzaminu maturalnego z matematyki 2023 poziom podstawowy gr. C
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-10-10
godz. 19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu podstawowego. Na warsztatach zostanie omówiony arkusz maturalny oraz wyniki egzaminu na poziomie podstawowym.
link do zapisów: https://forms.gle/8FuX9Pxc8xEk4oMS7
W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Udana lekcja- elementy kluczowe
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Spotkanie online w aplikacji MSTeams
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRiYzY0YzUtY2Q2ZC00NTQzLWE5ODItMDE0NWE1YmJlMTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e10a43a8-bd3f-436d-af60-9779e8ce51bd%22%2c%22Oid%22%3a%227a813f8b-9724-40d1-babe-9584843e9524%22%7d

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-10-12
godz. 18:30- 20:00

Uwagi:

Szkolenie adresowane jest szczególnie do początkujących nauczycieli przedmiotów wszystkich przedmiotów zawodowych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
Na spotkaniu będzie można przedstawić tematykę, którą Państwo jesteście zainteresowani do realizacji na kolejnych spotkaniach metodycznych.Uprzejmie proszę o potwierdzenie spotkania na adres:edebska@lscdn.pl

Kanon i założenia edukacji klasycznej – zasady i formy pracy z uczniami.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-10-16
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

XVI Forum TNBSP Biblioteka szkolna - przestrzeń szyta na miarę
Spotkanie prowadzi Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Lublin
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Forum odbywa się w trybie hybrydowym – na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie (ul.Głęboka 45) oraz w MS Teams, przy czym sesja warsztatowa dla uczestników stacjonarnych będzie inna, niż dla odbiorców online.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-10-21
godz. 9:00-20:00

Uwagi:

Szczegóły dostępne pod linkiem:
https://tiny.pl/c5q9s

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Dłuższe formy wypowiedzi pisemnej w kl. IV-VI i VII-VIII.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-10-23
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl


do góry