Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

997
Sketchnoting w pracy nauczyciela - spotkanie VII
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Aplikacja Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgwNDJmYTQtNjVlNC00NjViLThiM2EtYmE1NDdiMzNkYzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-03-02
godz. 19:00

Uwagi:

Markerem rysowane - wizualne notatki (sketchnoting). Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek, gumkę.

Wieloaspektowa analiza wyników egzaminów i diagnoz edukacyjnych z matematyki
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Spotkanie online na Google Meet, link prześlę najpóźniej 12 godzin przed spotkaniem.

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-03-30
godz. 18.00 - 20.15

Uwagi:

Spotkanie składa się z dwóch częśći:

cz.1. Tworzenie analiz po badaniach edukacyujnych uczniów - pisanie wniosków i rekomendacji.

cz. 2 Krótkie wystąpienie p. Marcina Pastwy - merytorycznego doradcy wydawnictwa WSiP, który przedstawi obudowę nowego programu nauczania matematyki "Matematyka w punkt".

Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Serdecznie zapraszam, link do zapisów: https://forms.gle/HAqo5sWTtxU7HAsB8

lub ewojtowicz@lscdn.pl

Przed egzaminem maturalnym z matematyki, cz. II., gr. B
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-03-30
godz. 19:00

Uwagi:

Zapraszam na II część spotkania metodycznego poświęconego powtarzaniu z maturzystami materiału przed egzaminem maturalnym.

Cykl spotkań obejmuje zagadnienia z podstawy programowej, część II:
- Równania i nierówności
- Układy równań
- Funkcje
- Ciągi

Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie: https://forms.gle/yj8whZAaTJJj9yxU7

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem"
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Ewa Dębska, Jacek Misiuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Jarmuł Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Gastronomiczne i spożywcze przedmioty zawodowe
Hotelarstwo i turystyka
Informatyczne przedmioty zawodowe
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

W woj. lubelskim etap regionalny odbędzie się w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-03-31
godz. 10:00-15:00

Uwagi:

Olimpiada dla uczniów
składa się z trzech etapów – szkolnego, regionalnego i ogólnopolskiego
Etap II – test zawodowy dla laureatów szkolnych, zostanie przeprowadzony 31 marca 2023 r. na podstawie testów przygotowanych przez organizatora w siedzibach placówek wytypowanych do organizacji etapu regionalnego. W woj. lubelskim w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6.
Reprezentacją uczniowską w czasie II etapu, będzie opiekował się Komitet Okręgowy Olimpiady.

Konkurs dla nauczycieli
składa się z jednego etapu - opracowanie zadania praktycznego dostosowanego do kwalifikacji w zawodzie z zakresu nauki w kl. I – IV technikum (zadanie, rozwiązanie, klucz oceny);

https://lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa/13691,Ogolnopolska-Olimpiada-Zawodowa-Rok-przed-dyplomem.html

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” - trzeci etap.
Spotkanie prowadzi Hanna Głos, Barbara Turska, Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Informatyka

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Magnoliowa 8 w Lublinie

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-04-03
godz. 13.00-17.00

Uwagi:

W spotkaniu birą udział nauczyciele powołani do komisji Konkursu Wojewódzkiego Mistrz Komputera oraz opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

Pytanie o osobistą perspektywę - ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-04-03
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

Zapraszam na webinar z elementami warsztatów.

Link rejestracyjny należy skopiować i wkleić do przeglądarki:
https://forms.gle/c34SDcvugncWdavx5

Plan spotkania:
1. Przypomnienie zasad egzaminu ustnego ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy ze zdającym.
2. Charakterystyka pytania o osobistą perspektywę.
3. Przykłady pytań błędnie zadanych i po korekcie.
4. Pytania do:
a/ zagadnienia tematycznego - pytania jawne
b/ zagadnienia tematycznego - pytania niejawne
b/ wypowiedzi monologowej zdającego
5. Ćwiczenia w oparciu o materiały egzaminacyjne.

Beata Bojar
doradca metodyczny LSCDN z języka polskiego
adres e-mail: bbojar@glscdn.pl
tel. 665 913 765

Wymagane kompetencje językowe a rzeczywisty idiolekt uczniów.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-04-03
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Lekcja otwarta: "Motywy średniowieczne w ujęciu filmowym".
Spotkanie prowadzi Marlena Wojnar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Marlena Wojnar
Język polski

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie
ul. Lwowska 11

sala nr 21, I piętro

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-04-03
godz. 11.25-13.05

Uwagi:

Serdecznie zapraszam na lekcję, której celem jest zaprezentowanie autorskich filmów uczniów klasy pierwszej technikum poświęconych motywom popularnym w średniowieczu. Zajęcia te rozwijają kompetencje kluczowe u uczniów.

Proszę o wcześniejszy kontakt w celu wpisania na listę nauczycieli biorących udział w lekcji. Zgłoszenia pod numerem telefonu: 504 445 948 lub na adres e-mail: mwojnar@lscdn.pl

Marlena Wojnar

Nakrywamy swiateczny stół- zapraszamy na lekcje otwartą w ramach funkcjonowania osobistego i społecznego.
Spotkanie prowadzi Ewa Nizio - pedagog specjalny
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wasilewicz Małgorzata
Pedagog specjalny

Szkoła Podstawowa Specjalna nr26 im.J.Korczaka w Lublinie ul.Bronowicka 21

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-04-04
godz. godz.8.25- 10.05

Uwagi:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w klasie drugiej, przeznaczonej dla uczniów z umiarkowana niepełnosprawnością.Z uwagi na specyfikę zajęć liczba osób ograniczona.Proszę o kontakt mailowy - mwasilewicz@lscdn.pl

Porozmawiajmy na temat zdrowia - zabawy z dziećmi wg koncepcji Planu Daltońskiego
Spotkanie prowadzi Marzena Ożóg
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurek Katarzyna
Wychowanie przedszkolne

Przedszkole nr 25
al. Warszawska 37, Lublin

Nauczyciele przedszkoli

2023-04-04
godz. 9.30

Uwagi:

grupa wiekowa: 5-6 latki
Zapisy na zajęcia: P. Marzena Ożóg, tel.: 695745722
limit: 10 osób

Spotkanie metodyczne- warsztaty w ramach sieci współpracy na temat: „PRACA Z GRAFIKĄ 3D W PROGRAMIE BLENDER”
Spotkanie prowadzi Robert Miedziocha
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Warsztaty odbędą się w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-04-15
godz. 9.30-15.00

Uwagi:

Zajęcia dla nauczycieli są bezpłatne. Poruszane będą zagadnienia o tematyce:
1.Interfejs i podstawowe narzędzia programu Blender.
2.Modelowanie obiektów low poly w programie Blender.
3.Teksturowanie.
4.Oświetlenie i rendering.

W czasie warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa.
Na zakończenie, każdy otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

Ważne! Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/JKs5Yq6GnxNQygn37

Wspomaganie maturzystów przygotowujących się do egzaminu z matematyki
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska. Józef Jaśkowski, Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Jaśkowski Józef
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Zapraszamy na stronę internetową stworzoną z myślą o nauczycielach nauczających matematyki w klasach maturalnych jak również o maturzystach przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki.
Na stronie publikujemy materiały w postaci miniarkuszy i arkuszy treningowych, w których zadania są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi.
Materiały mogą służyć do różnych form pracy i współpracy nauczyciela z uczniem.

Zapraszamy do współpracy na stronę: https://sites.google.com/lscdn.pl/lppm/

Nowe materiały będą publikowane od 09.01.2023 roku do 17.04.2023 r.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-04-17
godz. (17.04.2023 rok, to data zakończenia publikacji w bieżącym roku szkolnym)

Uwagi:

W razie pytań (uwag), prosimy o kontakt z wybranym doradcą metodycznym.

"(...) w szkole najważniejszy jest nauczyciel" - prawda czy fałsz?
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-04-17
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Metoda projektu jako przykład metody aktywizującej
Spotkanie prowadzi Renata Radlińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-04-17
godz. 17.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie metodyczne
Plan spotkania:
1. Metoda projektu - założenia.
2. Omówienie etapów pracy metodą projektu na wybranym przykładzie.
3. Metody i formy pracy przy realizacji projektu edukacyjnego.
4. Dobre praktyki.
Zapisy poprzez link
https://forms.gle/tdsccyRoBf91wWs6A

Myślenie krytyczne w edukacji wczesnoszkolnej Grupa B
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-04-19
godz. 17.00

Uwagi:

Cele spotkania:
1. Poznanie definicji oraz narzędzi myślenia krytycznego.
2. Projektowanie lekcji z zastosowaniem wybranego narzędzia w oparciu o cele PP.
3. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczyciela.

Zainteresowane spotkaniem osoby proszone są o wypełnienie formularza https://forms.gle/aoDwuzZJ9ARn2Sni8

Nowoczesne formy pracy na lekcjach wychowania fizycznego
Spotkanie prowadzi Renata Radlińska Jerzy Bekas
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bekas Jerzy
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie fizyczne

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie ul. Ogrodowa 16

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele szkół podstawowych

2023-04-20
godz. 15.00

Uwagi:

Plan spotkania
1. Prezentacja obszarów doradztwa metodycznego w ramach Sieci Współpracy nauczycieli W-F i EW.

2. Przedstawienie ciekawych gier i zabaw do wykorzystania w pracy z uczniami w szkole podstawowej - ćwiczenia praktyczne uwzględniające elementy współzawodnictwa, pracę w grupach
oraz integrację uczniów.

3. Zasady bezpiecznej zabawy w terenie.

4. Poznanie potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Link do zapisu:https://forms.gle/ju2mUWghVzsy8tSu9

Metoda projektu jako przykład metody aktywizującej
Spotkanie prowadzi Renata Radlińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-04-20
godz. 17.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie metodyczne
Plan spotkania:
1. Metoda projektu - założenia.
2. Omówienie etapów pracy metodą projektu na wybranym przykładzie.
3. Metody i formy pracy przy realizacji projektu edukacyjnego.
4. Dobre praktyki.
Zapisy poprzez link:
https://forms.gle/oxoV28m5cwstKQHh9

Karta pracy na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa.
Spotkanie prowadzi Anna Nowak-Kowal
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Nowak-Kowal Anna
Edukacja dla bezpieczeństwa

Spotkanie on-line
https://meet.google.com/euk-gzev-ymk?pli=1&authuser=0

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-04-20
godz. 16.30 - 18.00

Uwagi:

-
Świat VUCA, który jest do BANI a szkolna rzeczywistość.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-04-24
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Poczytajkoteka - dobre miejsce dla Małego i Dużego Człowieka
Spotkanie prowadzi Patrycja Karykowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Spotkanie online. Platforma Meet.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-04-24
godz. 16:00-17:30

Uwagi:

Zapraszamy na kolejne spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Dobre praktyki w bibliotece szkolnej.

Prowadzenie Patrycja Karykowska, nauczycielka bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Kielcac.
Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/BKQp5Ct5c9EregtM9

Lekcja otwarta. Temat: Urazy kości i stawów.
Spotkanie prowadzi Anna Nowak-Kowal
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Nowak-Kowal Anna
Edukacja dla bezpieczeństwa

Zespół Szkół nr 5. Lublin, ul. Elsnera 5, sala 205

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-04-25
godz. 13.10 - 13.55

Uwagi:

Bezpośrednio po lekcji godz. 13.55 - 15.00 omówienie zajęć.
Udział w lekcji otwartej po wcześniejszym zgłoszeniu: anowak@zs5.lublin.eu

Podsumowanie Konkursu Wojewódzkiego "MISTRZ KOMPUTERA"
Spotkanie prowadzi Hanna Głos, Barbara Turska, Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul.Bursaki 12

Dyrektorzy szkół podstawowych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-04-28
godz. 9.00-12.15

Uwagi:

Wszyscy uczniowie biorący udział w III etapie konkursu przyjeżdżają ze swoimi opiekunami do Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul.Bursaki 12 na uroczyste podsumowanie. Wzorem ubiegłych lat dopiero w czasie podsumowania uczniowie dowiedzą się, które miejsce zajęli.

Wspomaganie ósmoklasistów przygotowujących się do egzaminu z matematyki
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz, Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Matematyka

Zapraszamy na stronę internetową stworzoną z myślą o nauczycielach nauczających matematyki w klasach ósmych jak również o uczniach przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Na stronie publikujemy materiały w postaci miniarkuszy i arkuszy treningowych, w których zadania są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi.

Materiały mogą służyć do różnych form pracy i współpracy nauczyciela z uczniem.Zapraszamy do współpracy na stronę: https://sites.google.com/lscdn.pl/lppe8/Nowe materiały będą publikowane od 05.12.2022 roku do 08.05.2023 r.

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-05-08
godz. (jest to data końca publikacji materiałów w roku szkolnym 2022/23)

Uwagi:

Jeśli macie Państwo jakieś pytania (uwagi), to bardzo proszę o kontakt (patrz harmonogram pracy doradców).

Ryszard Daczyszyn

Niezwykła metamorfoza biblioteki szkolnej w Wiśle
Spotkanie prowadzi Krystyna Cieślar- Jarząbek, Elżbieta Śliwka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Online, komunikator Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-05-29
godz. 16:00-17:30

Uwagi:

Zapraszamy na kolejne spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Dobre praktyki w bibliotece szkolnej.

Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/fXheR9jQ3FTMiKd39

Prowadzenie nauczycieli bibliotekarki Krystyna Cieślar- Jarząbek i Elżbieta Śliwka z Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle.


do góry