Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

216
Spotkanie sieci "TIK-ający nauczyciele języków obcych" Innowacje pedagogiczne
Spotkanie prowadzi Małgorzata Bierczyńska-Osuch, Beata Samojluk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Samojluk Beata
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Języki romańskie

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-07
godz. 19:00 - 20:30

Uwagi:

Program szkolenia:
- Innowacje pedagogiczne - wymogi formalne, wzory dokumentów.
- Słowo, obraz, emocja na lekcjach języków obcych.
- Edpuzzle - lekcja odwrócona jako przykład innowacji.
- Konsultacje.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: mbierczynska@lscdn.pl

Wieczór z poezją
Spotkanie prowadzi Mateusz Wieczorek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zielińska Anna
Język polski

Sala konferencyjna Hali Globus. Wejście od strony głównego parkingu.

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-07
godz. 17:00

Uwagi:

Promocja książki Mateusza Wieczorka połączona z wieczorem artystycznym
i spotkaniem autorskim oraz metodycznym. Serdecznie zapraszam.
Z respektowaniem restrykcji covidowych i zasad bezpieczeństwa.

Zadania, testy, ankiety w edukacji wczesnoszkolnej - wybrane aplikacje
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2021-12-08
godz. 17.00

Uwagi:

Program spotkania:
1. Konstruowanie poleceń, kryteriów sukcesu oraz informacji zwrotnej.
2. Budowanie sprawdzianów dla uczniów.
3. TIK w projektowaniu zadań, testów, ankiet.
Zainteresowane spotkaniem osoby proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego do 03.12.2021r.
Link do formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1XXRmBR-nUXncnUqPHdGCCW6N1n7p1YPs8q38KcIw4T2cA/viewform?usp=sf_link

300. Innowacje pedagogiczne na języku obcym - słowo, obraz, emocja.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Bierczyńska-Osuch, Beata Samojluk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Samojluk Beata
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-08
godz. 16:30 - 19:30

Uwagi:

Program szkolenia:
- Innowacje pedagogiczne - wymogi formalne, wzory dokumentów.
- Komiks, edpuzzle (lekcja odwrócona), story cubes, audiobooki i słuchowiska.
- Dobre praktyki - przykłady innowacji pedagogicznych.
- Konsultacje.

Zastosowanie średnich w dowodzeniu twierdzeń cz. 2, gr. A
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

Spotkanie on-line

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-09
godz. 17:30-19:00

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli matematyki na spotkanie związane z wykorzystaniem średnich (arytmetycznej, geometrycznej i kwadratowej) w dowodzeniu twierdzeń matematycznych cz.2, gr. A
Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie w formularzu: https://forms.gle/tuZxT7xeLXNXBP3M9
Pytania proszę kierować pod adres e-mail: jjaskowski@lscdn.pl

Zastosowanie średnich w dowodzeniu twierdzeń cz. 2, gr. A
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Spotkanie online

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-09
godz. 17.30-19.00

Uwagi:

Zapraszamy nauczycieli matematyki na spotkanie związane z wykorzystaniem średnich (arytmetycznej, geometrycznej i kwadratowej) w dowodzeniu twierdzeń matematycznych cz.2, gr. A
Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie w formularzu: https://forms.gle/tuZxT7xeLXNXBP3M9
Pytania proszę kierować pod adres e-mail: amuszynska@lscdn.pl

Lekcja otwarta: Charakterystyka środków trwałych w rolnictwie
Spotkanie prowadzi Bożena Stępień
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Stępień Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli
Budynek główny szkoły (sala nr 6).

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-09
godz. 7:45 - 8:30

Uwagi:

telefon kontaktowy 606 918 139

Tworzymy własne e-materiały, Moduł 4.2
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Spotkanie zdalne na platformie Meet https://meet.google.com/kwb-rugy-eir

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-09
godz. 17.30 - 20.00

Uwagi:

Na spotkaie łączą się nauczyciele grupy 37 z projektu LekcjaEnter.
Punkty szkolenie:
- Omówienie praw autorskich,
- Przygotowanie materiałów na ZPE.

Same fakty o Bożym Narodzeniu. Spotkanie z biblistą
Spotkanie prowadzi dr Joanna Ząbczyk-Plajzer
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Lorenc-Pasieczna Dorota
Woźniak Janusz
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
Wychowanie przedszkolne
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-09
godz. 18:00 - 19:30

Uwagi:

Nieznane, zapomniane lub mało popularne biblijne fakty na temat Bożego Narodzenia.
Czym jest pierwsza ewangelia i gdzie ją znaleźć? Dlaczego mędrcy?
Same fakty o Bożym Narodzeniu.
Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębić wiedzę o nadchodzącym Święcie.
Spotkanie z biblistą dr Joanną Ząbczyk-Plajzer
Zgłoszenia prosimy kierować na adres dlorenc@lscdn.pl lub jwozniak@lscdn.pl
Spotkanie odbędzie się 09.12.2021 o godzinie 18:00 na platformie Google Meet. Uczestnicy otrzymują zaproszenie z linkiem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Tworzymy własne e-materiały, Moduł 4.2
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Spotkanie zdalne na platformie Meet https://meet.google.com/kwb-rugy-eir

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-10
godz. 16.00-18.30

Uwagi:

Na spotkanie łączą się uczestnicy LekcjiEnter z grupy 38.
Punkty szkolenie:
- Omówienie praw autorskich,
- Przygotowanie materiałów na ZPE.

Programowanie w Logomocji - cz.1
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Edukacja wczesnoszkolna
Informatyka

Spotkanie online na Google Meet
Link do spotkania: https://meet.google.com/kwb-rugy-eir

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-10
godz. 19.15-20.30

Uwagi:

Zapraszam Państwa na warsztaty w ramach sieci współpracy nt programowania w Logomocji.
Na spotkaniu omówię również Edytor Postaci.
Zgłoszenia prosze przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy.
https://forms.gle/ZFhh4Ui51mRQMMhd8

Wykorzystanie różnych typów dyskusji w pracy z wybranymi tekstami
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-13
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl
Link do spotkania będzie przesłany na wskazany adres mailowy.

Książka historyczna realizacją priorytetów MEiN
Spotkanie prowadzi Aneta Szadziewska Joanna Tarasiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Platforma Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-13
godz. 16:30-18:00

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/8s9rCsU6GZEpZ13X6

XVIII Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Leszek Widz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka
Pedagog szkolny

szkoła zgłoszona do konkursu

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-13
godz. -

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy młodzież z Państwa szkół do udziału w XVIII Regionalnym Konkursie Informatycznym Dzień Bezpiecznego Komputera, który organizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.
Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły do konkursu.
Zgłoszenie przesyła szkolny koordynator konkursu do dnia 13.12.2021r. wysyłając e-mail (z oficjalnego adresu danej szkoły) na adres e - mail: konkurs@zsen.lublin.eu
W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, kontakt e-mail do szkoły lub szkolnego opiekuna, przewidywaną liczbę uczestników etapu szkolnego.
Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole zgłaszającej się do konkursu z wykorzystaniem testów przesłanych przez organizatora, czyli Zespół Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego. Testy wraz drukiem oświadczenia o przetwarzaniu danych zostaną przesłane do 5.01.2022 na oficjalny adres zgłoszonej szkoły.
Terminy etapów konkursu
Etap szkolny:
• termin przeprowadzenia: do dnia 14.01.2022 r.
• miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
• termin przesłania listy laureatów wraz z oświadczeniami zawierającymi zgodę na przetwarzanie danych podpisane przez rodziców na adres Zespołu Szkół niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 21.01.2022r.
Każda placówka może przesłać nazwiska maksymalnie 3 laureatów etapu szkolnego.
Etap regionalny /on-line/:
• termin przeprowadzenia: 11.02.2022r. godz. 8:00-16:00
z podziałem na grupy konkursowe
godz. 8:00-10:30 szkoły podstawowe,
godz. 11:30 -13:30 szkoły ponadpodstawowe,
• miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
• ogłoszenie wyników: 11.02.2022r. na stronie internetowej organizatora.
Podsumowanie konkursu:
Zespół Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego, 20-346 Lublin, ul. Długa 6 lub on-line (w zależności od sytuacji epidemicznej lub innych okoliczności wpływających na decyzję organizatorów) 11.02.2022 r.

Ozdoby świąteczne (choinki materiałowe) - praca wytwórcza. Lekcja otwarta w klasie V
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika

ZSO nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, sala 03.

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-14
godz. 12:40

Uwagi:

Potwierdzenie udziału w lekcji proszę przesłać na adres bturska@lscdn.pl

Podsumowanie XII Konkursu Technicznego dla uczniów szkół podstawowych pt.: Szopki Bożonarodzeniowe
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika

Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie, ul. Śliwińskiego 5

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-14
godz. 16:30

Uwagi:

Rozstrzygnięcie etapu międzyszkolnego nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. Wyniki konkursu oraz informacje dotyczące sprzedaży szopek zostaną opublikowane na stronie SP 43 w Lublinie www.sp43.lublin.eu.
Zwycięzców TRZECH pierwszym miejsc i osoby wyróżnione wraz z opiekunami zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów oraz na Aukcję Szopek Bożonarodzeniowych na rzecz Stowarzyszenia im. Karoli Majewskiej „Życie z chorobą nie musi być smutne”.

Lekcja otwarta: Formy zatrudnienia
Spotkanie prowadzi Bożena Stępień
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Stępień Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli.
Budynek główny szkoły (sala nr 16).

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-15
godz. 9:35 - 10:20

Uwagi:

telefon kontaktowy 606 918 139

255. Innowacje pedagogiczne na języku polskim - słowo, obraz, emocja
Spotkanie prowadzi Beata Samojluk, Małgorzata Bierczyńska-Osuch
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Samojluk Beata
Język polski

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-15
godz. 16:30 - 19:30

Uwagi:

Program spotkania:
- Innowacje pedagogiczne - wymogi formalne, wzory dokumentów.
- Słowo, obraz, emocja na języku polskim (komiks, Edpuzzle, Story Cubes, audiobooki, słuchowiska).
- Przykłady innowacji pedagogicznych (dobre praktyki).
- Konsultacje.

"W grupie raźniej" - pytania i wątpliwości polonistów przed maturą z języka polskiego w 2023 roku
Spotkanie prowadzi Beata Wasilewska-Wnuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wasilewska-Wnuk Beata
Język polski

Szanowni Państwo spotkanie odbędzie się w trybie online.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-16
godz. 17.00-19.00

Uwagi:

Link do spotkania wyślę Państwu dobę przed wydarzeniem.
Pozdrawiam.

Zastosowanie średnich w dowodzeniu twierdzeń cz. 2, gr. B
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

Spotkanie on-line

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-16
godz. 17:30-19:00

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli matematyki na spotkanie związane z wykorzystaniem średnich (arytmetycznej, geometrycznej i kwadratowej) w dowodzeniu twierdzeń matematycznych cz.2, gr. B
Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie w formularzu: https://forms.gle/NwMwcXZ4raMqNvDw8
Pytania proszę kierować pod adres e-mail: jjaskowski@lscdn.pl

Zastosowanie średnich w dowodzeniu twierdzeń cz. 2, gr. B
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Spotkanie online

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-16
godz. 17.30-19.00

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli matematyki na spotkanie związane z wykorzystaniem średnich (arytmetycznej, geometrycznej i kwadratowej) w dowodzeniu twierdzeń matematycznych cz. 2, gr. B.
Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie w formularzu: https://forms.gle/NwMwcXZ4raMqNvDw8
Pytania proszę kierować pod adres e-mail: amuszynska@lscdn.pl

Sketchnoting w pracy nauczyciela - 5 spotkanie
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Meet. Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/sab-mcku-qqq

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-16
godz. 19.00

Uwagi:

Markerem rysowane - wizualne notatki (sketchnoting). Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Lekcja otwarta doradcy - Obliczanie wymiarów kół i przekładni zębatych
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Magnoliowa 8, Lublin

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-16
godz. 11:00 - 11:45

Uwagi:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności. Po lekcji zapraszam na omówienie lekcji.

Zasady nauczania w kontekście efektów kształcenia zawodowego
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Spotkanie zdalne na MS Teams

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-16
godz. 18:00- 19:30

Uwagi:

Uprzekmie proszę o potwierdzenie swojej obecności celem wysłania linku do spotkania.

"Z głową w chmurze" - czyli jak korzystać z dysku Google do współpracy w sieci
Spotkanie prowadzi Anna Stefańczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Stefańczyk Anna
Język rosyjski

Microsoft Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-17
godz. 17:00 - 18:30

Uwagi:

Program:
1. Krótka charakterystyka zawartości Dysku Google.
2. Dokumenty Google – tworzenie i udostępniane.
3. Pliki i Foldery – przesyłanie z komputera na Dysk i odwrotnie.
4. Posprzątaj swój Dysk - grupowanie materiałów w Folderach.
5. Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu i udostępnianiu dokumentów.
Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: astefanczyk@lscdn.pl
tel: 669 365 202

Skuteczność "zakładu Pascala" w nauczaniu języka polskiego.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-20
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl
Link do spotkania będzie przesłany na wskazany adres mailowy.

Jak wspomagać ucznia w przygotowywaniu się do egzaminu?
Spotkanie prowadzi Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Matematyka

Strona internetowa z materiałami ćwiczeniowymi z matematyki dla uczniów klasy ósmej.
Link do strony: https://sites.google.com/lscdn.pl/lppe8/
Podana poniżej data spotkania oznacza, że materiały ćwiczeniowe będą umieszczane na stronie do 10.05.2022 roku.

Nauczyciele szkół podstawowych

2022-05-10
godz. (bez ograniczeń)

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli do współpracy w zakresie przygotowywania materiałów ćwiczeniowych.

Jak wspomagać ucznia w przygotowywaniu się do egzaminu?
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz, Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Strona internetowa z materiałami ćwiczeniowymi z matematyki dla uczniów klasy ósmej.
Link do strony: https://sites.google.com/lscdn.pl/lppe8/
Podana poniżej data spotkania oznacza, że materiały ćwiczeniowe będą umieszczane na stronie do 10.05.2022 roku.

Nauczyciele szkół podstawowych

2022-05-10
godz. 16.00 - 20.00

Uwagi:

-

do góry