Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

599
Diagnoza potrzeb nauczycieli wychowania do życia w rodzinie na rok szkolny 2022/2023
Spotkanie prowadzi Magdalena Kozioł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kozioł Magdalena
Wychowanie do życia w rodzinie

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-09-29
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Zgłoszenia na spotkanie: https://forms.gle/HjCtKHmqD3ForPSK9
Link do spotkania zostanie przesłany na e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu.

Lekcja otwarta. Temat: Wprowadzenie do grafiki komputerowej.
Spotkanie prowadzi Paweł Pyc
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Pyc Paweł
Informatyka

ZSO nr 5 w Lublinie, 20-637 Lublin, ul. Ignacego Rzeckiego 10 (sala nr 25)

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-09-29
godz. 8:00

Uwagi:

Lekcja z uczniami klasy I LO.
Pierwsza lekcja wprowadzająca w zagadnienia grafiki komputerowej.

Lekcja otwarta: Niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające
Spotkanie prowadzi Grzegorz Pusztuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzegorz Pusztuk
Muzyka

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie.
ul. Rzeckiego 10
Sala nr 29.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-09-29
godz. 13.20

Uwagi:

Lekcja otwarta, klasa 7b.

Tel. do kontaktu: 600 812 707

Potrzeby szkoleniowe i integracja sieci nauczycieli biologii.
Spotkanie prowadzi Ewa Kucharska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kucharska Ewa
Biologia

Spotkanie online na platformie Meet.

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-09-30
godz. 17.00 - 19.15

Uwagi:

Proszę o zgłoszenia do dnia 27.09.2022 r. na adres email ekucharska@lscdn.pl

Link do spotkania zostanie wysłany 24 godz. przed spotkaniem.

Telefon do kontaktu 512 247 205

Zapraszam

Ewa Kucharska

Lekcja otwarta: Wartości nut i pauz. Metrum
Spotkanie prowadzi Grzegorz Pusztuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzegorz Pusztuk
Muzyka

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie.
ul. Rzeckiego 10
Sala nr 29.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-09-30
godz. 8.50

Uwagi:

Lekcja Otwarta. Klasa 5b.
Tel. do kontaktu: 600 812 707

"Kreatywność w dobie cyfryzacji" - konferencja dla nauczycieli województwa lubelskiego
Spotkanie prowadzi Krzysztof Staruch, Michalina Gryniewicz-Jaworska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Wszystkie przedmioty

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin, ul. Bursaki 12

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-10-01
godz. 9:00-16:30

Uwagi:

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych na konferencję „KREATYWNOŚĆ W DOBIE CYFRYZACJI” która odbędzie się 01-02 października 2022 r. w gmachu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ulicy Bursaki 12.

Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
https://lscdn.pl/pl/informacje/konferencje/13450,Kreatywnosc-w-dobie-cyfryzacji-konferencja-dla-nauczycieli-wojewodztwa-lubelskie.html

Konferencja "Kreatyność w dobie cyfryzcji"
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

WSPA

Dyrektorzy szkół podstawowych
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-10-01
godz. 9.00

Uwagi:

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół "Kreatywnść w dobie cyfryzacji" prowadzona jest w niu 01-02.10.2022 roku na WSPA.
Wszyscy zainteresowani nauczyciele mogli zgłaszać się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w informacji o konferencji na stronie LSCDN

"Kreatywność w dobie cyfryzacji" - konferencja dla nauczycieli województwa lubelskiego - warsztaty
Spotkanie prowadzi EUROPE DIRECT Lublin, WSPiA
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Wszystkie przedmioty

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin, ul. Bursaki 12

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-10-02
godz. 10:00-15:30

Uwagi:

6 godzinne warsztaty specjalistyczne dla uczestników konferencji "Kreatywność w dobie cyfryzacji".
Warsztaty organizowane w ramach projektu EUROPE DIRECT Lublin, WSPiA
- „Problem based learning” – brakuje nazwisko prowadzących
- „Design thinking”
- „Projektowanie webinariów”
Zapisy na warsztaty w ramach zgłoszenia na konferencję.
Informacja dotycząca konferencji opublikowana jest na stronie https://lscdn.pl/pl/informacje/konferencje/13450,Kreatywnosc-w-dobie-cyfryzacji-konferencja-dla-nauczycieli-wojewodztwa-lubelskie.html

Tradycje galicyjskiego śpiewu cerkiewnego
Spotkanie prowadzi Marianna Jara
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Konachowicz Andrzej Ks.
Religia

Parafia Prawosławna św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie
ul. Dolińskiego 1, 20-12 Lublin

Nauczyciele religii

2022-10-02
godz. 10.30-12.30

Uwagi:

Spotkanie adresowane do nauczycieli religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: akonachowicz@lscdn.pl bądź telefonicznie 507 822 936.

Ocenianie uczniów - sztuka nad sztukami.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2022-10-03
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenie udziału: msagan@lscdn.pl

Konferencja nauczycieli religii prawosławnej
Spotkanie prowadzi Ks. Jan Łukaszuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Konachowicz Andrzej Ks.
Religia

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin

Nauczyciele religii

2022-10-03
godz. 10.00-13.00

Uwagi:

Spotkanie adresowane do nauczycieli religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: akonachowicz@lscdn.pl bądź telefonicznie 507 822 936.

ZaplanujMY rok szkolny 2022/2023. Spotkanie w ramach budowania sieci współpracy i samodoskonalenia polonistów szkół ponadpodstawowych
Spotkanie prowadzi Marlena Wojnar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Marlena Wojnar
Język polski

Online- Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-10-04
godz. 17:00-18.30

Uwagi:

Zgłoszenia na spotkanie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdlHKdZXn9j2ZN-EyiQ4u3vRNmjEYLLNfWdYg4PxyXyzyPjQ/viewform?usp=pp_urlLink do spotkania zostanie przesłany na e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu.Celem spotkania jest zapoznanie się z Państwem polonistami, zaprezentowanie działań doradcy metodycznego w tym roku szkolnym, zaproszenie do współpracy i omówienie praktycznego zastosowania haseł polityki oświatowej na lekcjach języka polskiego.

Konkurs geograficzny - praca z uczniem zdolnym
Spotkanie prowadzi Iwona Kryczka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kryczka Iwona
Geografia

Platforma Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2022-10-05
godz. 17:00 - 18:30

Uwagi:

Proszę o zapisy na spotkanie na maila: ikryczka@lscdn.pl do dnia 3 X 2022 r.

ProMOCja czytelnictwa, czyli o storytellingu i czytaniu wrażeniowym w bibliotece
Spotkanie prowadzi Renata Banasińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

online Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-10-06
godz. 16:30-18:00

Uwagi:

Spotkanie poprowadzi Pani Renata Banasińska z wykształcenia bibliotekarz, nauczyciel i muzykolog (specjalizacja etnomuzykologia).

Zapisy poprzez formularz:

https://forms.gle/nrxFNNfqjQEuNTFS8

Analiza arkusza diagnostycznego CKE egzaminu maturalnego z matematyki w formule 2023, gr. A
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-10-06
godz. 18:30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na którym będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z zakresu podstawowego w formule 2023 - wrzesień 2022, (analiza pod kątem wymagań egzaminu maturalnego)

Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie:
https://forms.gle/K2oGiZNevMM7zshcA

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Wspomaganie edukacji książkami kreatywnymi, interaktywnymi i ukraińskimi
Spotkanie prowadzi Agnieszka Chaber, Katarzyna Kapek, Piotr Wiechnik
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Spotkanie stacjonarne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 1

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-10-11
godz. 16:30-18:00

Uwagi:

Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/7zxeQQhzcR7xpPod6
Serdecznie zapraszamy.

Analiza arkusza diagnostycznego CKE egzaminu maturalnego z matematyki w formule 2023, gr. B
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-10-11
godz. 18:30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na którym będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z zakresu podstawowego w formule 2023 - wrzesień 2022, (analiza pod kątem wymagań egzaminu maturalnego)

Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie:
https://forms.gle/4pEjZbCicb47Sb9h8

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Kanon edukacji klasycznej (ciąg dalszy).
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-10-17
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenie udziału: msagan@lscdn.pl

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki w formule 2023, gr. A
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-10-18
godz. 18:30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na którym będzie dokonana analiza wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w formule 2023 z uwzględnieniem zmian w latach 2023, 2024.


Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie:
https://forms.gle/6tCwSYGCQTQmJQ1Z9

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki w formule 2023, gr. B
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-10-20
godz. 18:30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na którym będzie dokonana analiza wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w formule 2023 z uwzględnieniem zmian w latach 2023, 2024.


Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie:
https://forms.gle/jNzFnZWhQvo7uXA4A

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Sieć współpracy i doskonalenia dla mediatorów szkolnych.
Spotkanie prowadzi Ewa Kucharska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kucharska Ewa
Wszystkie przedmioty

Spotkanie online na platformie Meet. Proszę o zgłoszenia na adres email ekucharska@lscdn.pl do dnia 18.10.2022 r.

Telefon do kontaktu: 512 247 205

Link do spotkania zostanie wysłany dzień przed spotkaniem.

Zapraszam

Ewa Kucharska

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-10-21
godz. 17.00 - 19.15

Uwagi:

Celem spotkania jest nawiązanie współpracy z nauczycielami - mediatorami szkolnymi oraz osobami zainteresowanymi ideą wdrażania mediacji w szkole. Poznanie potrzeb szkoleniowych w celu doskonalenia warsztatu mediatora szkolnego.

Zapraszam

Ewa Kucharska


do góry