Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

174
Poradnik zdalnego nauczyciela (cz. 2) – Przegląd programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski
Wszystkie przedmioty

Spotkanie online

2020-10-20
godz. 17.00

Uwagi:

Spotkanie metodyczne (warsztaty) dla nauczycieli języka angielskiego oraz innych chętnych - zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom. Spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia: NARZĘDZIA TIK W PRACY NAUCZYCIELA. Proszę o potwierdzenie udziału w zajęciach na adres: pskubinski@lscdn.pl. Link do pokoju spotkań zostanie udostępniony na adres mejlowy podany w zgłoszeniu.

Moje pierwsze zajęcia na Google Classroom - podstawy
Spotkanie prowadzi
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Matematyka

Google Meet (wymagane jest posiadanie konta gmail)

2020-10-27
godz. 18.00-19.00

Uwagi:

Zgłoszenia proszę wysyłać w terminie do 26.10.2020 roku na adres rdaczyszyn@lscdn.pl.
Wymagane jest posiadanie konta Gmail.

Islandia - potęga natury
Spotkanie prowadzi Jacek Podkościelny
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Podkościelny Jacek
Geografia

Forteczne Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu,
ul. Łukasińskiego 2E.

2020-10-27
godz. 18.00

Uwagi:

Otwarte spotkanie, inaugurujące nowy cykl "Spotkań z przyrodą i przygodą".
W trakcie spotkania zostanie przedstawiona relacja fotograficzna i filmowa z tegorocznej wyprawy na Islandię. Ta wyspa ognia i lodu zachowała jeszcze swój naturalny krajobraz i przyrodę. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli a także zainteresowanych geografią uczniów. Dla nauczycieli będą przygotowane nowości i informacje z wydawnictwa Meridian w tym o wykorzystaniu w zajęciach online platformy edukacyjnej PRIME.
Z powodu nowych obostrzeń sanitarnych ilość miejsc bardzo ograniczona, a uczestnicy powinni mieć maseczki i zachować dystans.
Zgłoszenia i informacje: Jacek Podkościelny 606 302 804

OneNote, notatnik nauczyciela i ucznia
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Jarmuł Bożena
Wszystkie przedmioty

szkolenie zdalne

2020-10-27
godz. 18:00-19:30

Uwagi:

Szkolenie metodyczne organizowane przez doradcę LSCDN. Liczba miejsc ograniczona.
link do ankiety zgłoszeniowej: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qEMK4T-9bUOvYJd56M5RvfQe0KvFUKxIgVIoiamtbZ9UQ0pJVjZSQUs2OVU0M1FCU1ZBVVNIQUg1UC4u
Uwaga:
Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny mieć możliwość zalogowania się na konto Office365.
Przed szkoleniem należy przygotować materiały do lekcji wybranej przez nauczyciela
1. Temat: .....
2. Celem lekcji jest ....
3. Materiały dla uczniów, które zamieścimy pod tematem, może to być materiał tekstowy, test, obraz, film itp.

.„ Aranżacja przestrzeni w przedszkolu służąca zabawie i uczeniu się dziecka” - spotkanie organizacyjne
Spotkanie prowadzi Anna Rejmak-Konopska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Rejmak-Konopska Anna
Wychowanie przedszkolne

Przedszkole nr 47,
ul. Mieszka I/3
Lublin

2020-10-27
godz. 16.30

Uwagi:

Tylko na zapis dla 10 osób: arejmak@lscdn.pl

Obsługa środowiska Code Blocks, strumień wejścia i wyjścia, typy zmiennych
Spotkanie prowadzi Elzbieta Senderska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Senderska Elżbieta
Informatyka

Platforma G Suite

2020-10-27
godz. 17:00

Uwagi:

Spotkanie pierwsze z ośmiu

Kliknij. Sprawdź. Zrozum – jak świadomie korzystać z informacji
Spotkanie prowadzi Joanna Tarasiewicz, Maciej Sztorc
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Webinarium odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/.
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online oraz godziną zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl. Wymagany adres gmail.
Jest to nr kursu 486 z oferty szkoleniowej LSCDN.

2020-10-28
godz. 16:00-19:00

Uwagi:

Program:
- Manipulacje i dezinformacja w sieci.
- Krytyczna analiza informacji.
- Fake news, bańka filtracyjna, LOL-content, profilowanie.
- Narzędzia wspomagające analizę krytyczną informacji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Model uczenia się przez doświadczenie – warsztaty z praktycznego budowania aktywności ucznia w cyklu Kolba w scenariuszu lekcji
Spotkanie prowadzi Zbigniew Wiertel
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Wiertel Zbigniew
Wszystkie przedmioty

Spotkanie odbędzie się w formule on line (Meet). Link do spotkania udostępnię w dniu warsztatów na adres e mail, z którego otrzymam zgłoszenie - wymagany adres Gmail.
Zgłoszenia na zwiertel@lscdn.pl

2020-10-28
godz. 18:00-19:30

Uwagi:

Jest to powtórzenie warsztatów, które odbyły się we wrześniu.
Jeżeli jesteś nauczycielem cykl Kolba powinien być jednym z Twoich podstawowych narzędzi pracy. Praca w cyklu Kolba umożliwi ci efektywnie zaangażować uczniów i skutecznie przekazać wiedzę.
Co to jest cykl Kolba? Odpowiedź zawarta jest już w nazwie modelu - Model Uczenia się przez Doświadczenie . Model opisuje to, w jaki sposób uczniowie mogą przekształcać swoje doświadczenia w wiedzę.
David Kolba, w swojej książce Experiential learning: Experience as the source of learning and development napisał, że aby doszło do przyswojenia nowej wiedzy, umiejętności i postaw, osoby uczące się muszą dysponować zdolnością do wszystkich faz uczenia się w opisanym przez niego cyklu.
Podczas warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności budowania aktywności ucznia w cyklu Kolba do konkretnych tematów z dowolnych przedmiotów:
• Formułowanie celu lekcji w języku ucznia
• Budowanie czterech aktywności w cyklu Kolba (rodzaj krótkiego scenariusza z opisem czynności)
Spotkanie odbędzie się w formule on line (Meet). Link do spotkania udostępnię w dniu warsztatów na adres e mail, z którego otrzymam zgłoszenie - wymagany adres Gmail.
Zgłoszenia na zwiertel@lscdn.pl
Spotkanie odbędzie się w formie warsztatowej.
Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w warsztatach.

Ocenianie kształtujące w praktyce.
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Google Meet (konieczne jest posiadanie konta gmail).

2020-10-28
godz. 17.30

Uwagi:

Spotkanie poświęcone praktycznym aspektom oceniania w edukacji matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego.
Zgłoszenia: ewojtowicz@lscdn.pl wraz z podaniem adresu gmail.
Uczestnikom dzień przed spotkaniem prześlę link umożliwiający wejście na platformę.
Serdecznie zapraszam.

Egzamin ósmoklasisty - analiza, przygotowanie uczniów
Spotkanie prowadzi Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Dworzycka Maria
Język polski

Platforma Google Hangouts Meet

2020-10-28
godz. 18.00 - 19.30

Uwagi:

Zapraszam na kolejne spotkanie. Tym razem skupimy się na wynikach egzaminu ósmoklasisty - jak przeprowadzić ich analizę i efektywnie przygotować tegorocznych uczniów.
Czekam na spotkanie z Państwem!
mdworzycka@lscdn.pl
501 689 080

Spotkanie grupy liderek edukacji globalnej przed tygodniem Edukacji Globalnej (planowanie pracy).
Spotkanie prowadzi Iwona Kryczka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Kryczka Iwona
Geografia

spotkanie zdalne

2020-10-28
godz. 16:00 - 16:45

Uwagi:

Wcześniejsze zgłoszenie na maila: ikryczka@lscdn.pl do dnia: 26 X 2020 r.

Chmura wyrazowa jako narzędzie edukacyjne w klasach I – III Grupa B
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Komunikator Google Meet

2020-10-28
godz. 18:00

Uwagi:

Program spotkania:
1. Aplikacje umożliwiające projektowanie chmury z wyrazów.
2. Przykłady zastosowania chmur na lekcjach.
3. Projektowanie zadania dla ucznia z użyciem własnej chmury.
Proszę nauczycieli zainteresowanych spotkaniem o kontakt telefoniczny lub mailowy.

OneNote, notatnik nauczyciela i ucznia
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Jarmuł Bożena
Wszystkie przedmioty

szkolenie zdalne

2020-10-28
godz. 18:00-19:30

Uwagi:

Szkolenie metodyczne organizowane przez doradcę LSCDN. Liczba miejsc ograniczona.
Link do ankiety zgłoszeniowej
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qEMK4T-9bUOvYJd56M5RvfQe0KvFUKxIgVIoiamtbZ9UMklOSU5EMU9WRUFTVzFNRzNPSTdIVEJBNS4u
Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny mieć możliwość zalogowania się na konto Office365. Przed szkoleniem należy przygotować materiały do lekcji wybranej przez nauczyciela
1. Temat: .....
2. Celem lekcji jest ....
3. Materiały dla uczniów, które zamieścimy pod tematem, może to być materiał tekstowy, test, obraz, film itp.

„Kredki” - zabawy paluszkowe i ćwiczenia ręki” - zajęcia otwarte w grupie dzieci czteroletnich w formie przekazania scenariusza zajęć
Spotkanie prowadzi Anna Rejmak-Konopska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Rejmak-Konopska Anna
Wychowanie przedszkolne

Przedszkole nr 47,
ul. Mieszka I/3
Lublin

2020-10-28
godz. 9.00

Uwagi:

Zajęcia otwarte w tym miesiącu odbędą się w formie przekazania scenariusza zajęć. Proszę o kontakt na adres arejmak@lscdn.pl, w dniu 28.10.2020

Pogram eTwinning w pracy nauczyciela
Spotkanie prowadzi Anna Szum, Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Głos Hanna
Szum Anna
Informatyka
Wszystkie przedmioty

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet

2020-10-28
godz. 19.00-20.00

Uwagi:

Program spotkania:
1. Przybliżenie idei programu eTwinning i wskazanie jego przydatności w pracy nauczycieli różnych przedmiotów.
2. Założenie konta na Platformie eTwinning.
3. Przekazanie informacji o dobrych praktykach – propozycje wykorzystania narzędzi TIK w projektach edukacyjnych.
4. Prezentacja możliwości szkoleniowych w ramach programu eTwinning.
Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 27.10.2020 r. na adres email: aszum@lscdn.pl lub hglos@lscdn.pl. Na podany w zgłoszeniu adres zostanie przesłany link lub zaproszenie na spotkanie do godz. 15.00 w dniu szkolenia. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie konta Google. Zapraszamy.

Lekcja otwarta: Logarytmy liczbowe. (klasa pierwsza).
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

Lekcja online z wykorzystaniem komunikatora Zoom.

2020-10-28
godz. 12:30 - 13:15

Uwagi:

Zapraszam na lekcję nauczycieli matematyki. Należy wcześniej zainstalować komunikator Zoom (nie wymaga specjalnego przygotowania z Państwa strony). Zainteresowane osoby, proszę o wcześniejsze potwierdzenie drogą email: jjaskowski@lscdn.pl.
Przed rozpoczęciem lekcji zostanie wysłany link do połączenia na Państwa pocztę. W spotkaniu możecie Państwo uczestniczyć audio lub video.

Dzielimy się spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami po pierwszym tygodniu pracy zdalnej w tym roku szkolnym. Propozycje ciekawych tematów na lekcje online
Spotkanie prowadzi Bernarda Paszko
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Paszko Bernarda
Języki romańskie

Spotkanie online ZOOM

2020-10-28
godz. 18.30 - 19.30

Uwagi:

Spotkanie nauczycieli sieci

Moje pierwsze zajęcia na Google Classroom-podstawy
Spotkanie prowadzi Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Matematyka

Google Meet (wymagane jest posiadanie konta Gmail)

2020-10-29
godz. 18.00-19.00

Uwagi:

Zgłoszenia proszę wysyłać w terminie do 28.10.2020 roku na adres rdaczyszyn@lscdn.pl.
Wymagane jest posiadanie konta Gmail.

Lekcja otwarta. Szkielet-bierny aparat ruchu
Spotkanie prowadzi Ewa Pietrzak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Pietrzak Ewa
Biologia

Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu
ul. J. Zamoyskiego 62
sala Nr 411

2020-10-29
godz. 12:25

Uwagi:

Plan lekcji:
1. Budowa szkieletu człowieka.
2. Funkcje szkieletu człowieka.
3. Rodzaje połączeń kości.
Proszę o zgłoszenia do dnia 27.10.2020 r. tel. 512 247 205, e-mail: epietrzak@lscdn.pl
Zapraszam
Ewa Pietrzak

Lekcja otwarta interdyscyplinarna. Opracowanie projektu technologicznego wykonania wybranej części maszyn z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania
Spotkanie prowadzi Maria Miłkowska i Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Dębska Ewa
Informatyczne przedmioty zawodowe
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Lublin
ul. Magnoliowa 8,
sala 204

2020-10-29
godz. 11:15- 12:55

Uwagi:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału, celem zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego.
Lekcja łączy treści nauczania z przedmiotów: Pracownia projektowania procesów produkcji oraz Organizacji i nadzorowania procesów produkcji w klasie 4 technikum mechanicznego.
Potwierdzenie na adres: edebska@lscdn.pl

Planowanie pracy psychologa i pedagoga szkolnego (grupa II)
Spotkanie prowadzi Iwona Kowalewska Lidia Golba
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Golba Lidia
Kowalewska Iwona
Pedagog szkolny
Psycholog

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Meet.

2020-10-29
godz. 18.00

Uwagi:

Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu 29 września.
Link do spotkania zostanie Państwu udostępniony dzień wcześniej.
Na chwilę obecną, aby dołączyć do spotkania należy posiadać PRYWATNE konto mailowe @gmail.com
Aby dołączyć do spotkania prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/9CDVqLwRNdJxXACY6
Serdecznie zapraszamy.

Prezi - tworzenie prezentacji multimedialnej.
Spotkanie prowadzi Renata Radlińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

2020-10-29
godz. 17.00

Uwagi:

Plan spotkania:
1. Czym jest Prezi?
2. Jak korzystać z aplikacji Prezi w edukacji wczesnoszkolnej?
Warunkiem udziału jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta Google
Zgłoszenia na spotkanie proszę przesyłać do 27.10.2020 r. na rradlinska@lscdn.pl tel. 504 052 498

Elementy muzykoterapii w pracy nauczyciela przedszkola” – ciekawe rozwiązania warsztatowe w Klubie Nauczyciela z Pasją
Spotkanie prowadzi mgr Katarzyna Wolanin
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Rejmak-Konopska Anna
Wychowanie przedszkolne

Przedszkole nr 47,
ul. Mieszka
Lublin

2020-10-29
godz. 16.45

Uwagi:

Na spotkania przychodzimy w maseczkach, zachowujemy odległość i dezynfekujemy ręce.
Proszę o ciapy.
Tylko na zapisy dla 10 pierwszych osób.
arejmak@lscdn.pl tel. 503 684 302

Jak samodzielnie analizować wyniki matur i badać przyrost wiedzy uczniów?
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska, Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

Spotkanie online z wykorzystaniem komunikatora ZOOM.

2020-10-29
godz. 16.30 - 18.00

Uwagi:

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie udziału w szkoleniu do środy 28 października poprzez pocztę: djaskowska@lscdn.pl.
Dzień przed wydarzeniem prześlemy link do połączenia.

Jak samodzielnie dokonać analizy wyników matur i badać przyrost wiedzy uczniów
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska, Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

Spotkanie online z wykorzystaniem komunikatora Zoom.

2020-10-29
godz. 16:30 - 18:00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie nauczycieli matematyki. Należy wcześniej zainstalować komunikator Zoom (nie wymaga specjalnego przygotowania z Państwa strony). Zainteresowane osoby, proszę o wcześniejsze potwierdzenie drogą email: jjaskowski@lscdn.pl, do środy 28.10.2020.
Przed rozpoczęciem spotkania zostanie wysłany link do połączenia na Państwa pocztę. W spotkaniu możecie Państwo uczestniczyć audio lub video.

Poradnik zdalnego nauczyciela (cz. 3) – Praca zdalna z wykorzystaniem Office 365
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski
Wszystkie przedmioty

Spotkanie online

2020-10-29
godz. 17.30

Uwagi:

Wprowadzenie do Office 365 oraz przegląd najważniejszych dostępnych w usłudze aplikacji przydatnych w pracy zdalnej.
Spotkanie metodyczne (warsztaty) dla nauczycieli języka angielskiego oraz innych chętnych - zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.
Spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia: NARZĘDZIA TIK W PRACY NAUCZYCIELA. Proszę o potwierdzenie udziału w zajęciach na adres: pskubinski@lscdn.pl. Link do pokoju spotkań zostanie udostępniony na adres mejlowy podany w zgłoszeniu.

Biblia w katechezie i katecheza w Biblii
Spotkanie prowadzi Anna Maciukiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Maciukiewicz Anna
Religia

Platforma Google Meet

2020-10-29
godz. 18-20

Uwagi:

Wśród zagadnień:
- Miejsce i metody pracy z Pismem Świętym.
- Jak skutecznie i atrakcyjne przybliżyć Biblię.
- TIK na katechezie.
- Padlet, czyli wirtualna tablica.
Webinarium poprowadzą:
ks. dr Sławomir Korona, biblista, wicemoderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Anna Maciukiewicz, doradca metodyczny LSCDN.
Zgłoszenia udziału mailowo amaciukiewicz@lscdn.pl lub telefonicznie 607 257 980.

Praktyczne narzędzia cyfrowe wspomagające pracę nauczyciela języka obcego w nauczaniu zdalnym
Spotkanie prowadzi Małgorzata Bierczyńska-Osuch
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Języki romańskie

Szkolenie online Teams

2020-10-29
godz. 17:30 - 18: 25

Uwagi:

Szkolenie zespołu nauczycieli języków obcych IV LO w Białej Podlaskiej – Praktyczne narzędzia cyfrowe wspomagające pracę nauczyciela: „Szybkie zrzuty ekranu i ich edycja w przeglądarce i w systemie Windows”
Narzędzia: Lightshot, wycinanie, wycinek i szkic)

Narzędzia do pracy zdalnej
Spotkanie prowadzi Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Dworzycka Maria
Wszystkie przedmioty

Platforma Google Hangouts Meet

2020-10-30
godz. 18.00-19.00

Uwagi:

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej

Makramowy breloczek. Zasady wiązania makramy
Spotkanie prowadzi Barbara Turska-Paprzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Turska-Paprzycka Barbara
Technika
Wszystkie przedmioty

ZSO nr 4,
ul. Tumidajskiego 6a,
sala 104

2020-10-30
godz. 16.30

Uwagi:

Proszę o zabranie ze sobą ostrych nożyczek.
Potwierdzenie udziału na adres mail bturska@lscdn.pl do 28 października.

Lekcja otwarta (online) Narzedzia wykorzystywane w kształtowaniu strategii cenowych
Spotkanie prowadzi Bożena Stępień
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Stępień Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli

2020-10-30
godz. 9.35-10.20

Uwagi:

Proszę potwierdzić spotkanie telefonicznie 606 918 139

Wstęp do usługi Office 365
Spotkanie prowadzi Magdalena Nowosielska, Małgorzata Bierczyńska-Osuch
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Nowosielska Magdalena
Informatyka
Język angielski
Język niemiecki

Spotkanie online Teams
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach

2020-10-31
godz. 13:30 - 15:00

Uwagi:

Program szkolenia:
1. Platforma Microsoft Educator Centre 
2. Wprowadzenie do usługi Office 365
3. Udostępnianie dokumentów i wspólna praca
4. Wirtualne klasy w usłudze Teams 

Praktyczne wykorzystanie aplikacji Teams w nauczaniu na odległość
Spotkanie prowadzi Maria Dudek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Dudek Maria
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Spotkanie odbędzie się online. Uczestnicy otrzymają od prowadzącej link do spotkania po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do sieci współpracy https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL4S735qSlM7z0Tgojuzsr6mV1RLnZW18mPw9e8UmAKoyTKw/viewform, lub w przypadku jednorazowego uczestnictwa, po zapisaniu się poprzez e-maila mdudek@lscdn.pl.

2020-11-03
godz. 17.30-19.00

Uwagi:

W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Zakładanie zespołów i korzystanie z kalendarza.
2. Udostępnianie ekranu i sposoby prezentowania treści nauczania.
3. Nowości w Teamsach (duża galeria, tryb razem, notatki ze spotkania, pobieranie listy obecności) - włączanie nowego środowiska.
4. Materiały z zajęć.
5. Zadania i testy (widok nauczyciela i ucznia) - zadawanie prac domowych i przeprowadzanie sprawdzianów online.
6. Prezentacja zastosowań tabletu graficznego (piórkowego) w nauczaniu na odległość.

Edukacja zdalna, czyli ...
Spotkanie prowadzi Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Dworzycka Maria
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Platforma Google Hangouts Meet

2020-11-04
godz. 18.00 - 19.30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie poświęcone edukacji zdalnej. Porozmawiamy o podstawach organizacji i prowadzenia zajęć online, omówimy wybrane narzędzia i metody charakterystyczne dla tej formy edukacji.
Do zobaczenia!
mdworzycka@lscdn.pl
501 689 080

Genial.ly w nauczaniu zdalnym - podstawy pracy z aplikacją
Spotkanie prowadzi Anna Szum, Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Głos Hanna
Szum Anna
Informatyka
Wszystkie przedmioty

Google Meet

2020-11-04
godz. 19.00-20.00

Uwagi:

Program spotkania:
- Zapoznanie z przykładowymi prezentacjami.
- Założenie konta.
- Przedstawienie podstawowych narzędzi i możliwości aplikacji.
- Wspólne stworzenie prostej prezentacji.
Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 3.11.2020 r. na adres email: aszum@lscdn.pl lub hglos@lscdn.pl. Na podany w zgłoszeniu adres zostanie przesłany link lub zaproszenie na spotkanie do godz. 15.00 w dniu szkolenia. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie konta Google. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli.

Kompetentny Wychowawca
Spotkanie prowadzi Lidia Golba, Iwona Kowalewska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Golba Lidia
Kowalewska Iwona
Pedagog szkolny
Psycholog
Wszystkie przedmioty

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet.

2020-11-12
godz. 18:00

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie organizacyjne, które zapoczątkuje cykl spotkań wspierających Państwa w pracy wychowawczej z klasami. Odbędzie się ono 12 listopada o godz. 18:00 (czwartek) na platformie Google Meet.
Na chwilę obecną, aby dołączyć do spotkania należy posiadać PRYWATNE konto mailowe @gmail.com
Warto mieć włączony mikrofon (najlepsza opcja to połączenie przez aplikację na telefonie, gdy komputer nie posiada mikrofonu) - łatwiej będzie nam się komunikować.
Aby dołączyć do grupy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/2PWRos8NWWAsdFz76

Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języków obcych. Kompetencje cyfrowe na lekcjach języka angielskiego
Spotkanie prowadzi Janina Chmielowiec
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Chmielowiec Janina
Język angielski

Google Meet
Wymagane jest posiadanie konta na gmail.
Zgłoszenia proszę kierować na adres jchmielowiec@lscdn.pl lub. tel. 660 684 128 do 10.11.2020 r. celem otrzymania zaproszenia na spotkanie.

2020-11-12
godz. 18:00

Uwagi:

Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia: TIKaj z nami! Kształtowanie kompetencji kluczowych w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach języka angielskiego.
Program:
1. Kompetencje kluczowe - podstawy prawne i zakres.
2. Profil kompetencyjny nauczyciela w obszarze cyfrowym.
3 .Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego/języków obcych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zapraszam :)

Kompetentny Wychowawca
Spotkanie prowadzi Iwona Kowalewska, Lidia Golba
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Golba Lidia
Kowalewska Iwona
Pedagog szkolny
Psycholog
Wszystkie przedmioty

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet

2020-11-12
godz. 18.00

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie organizacyjne, które zapoczątkuje cykl spotkań wspierających Państwa w pracy wychowawczej z klasami. Odbędzie się ono 12 listopada o godz. 18:00 (czwartek) na platformie Google Meet.
Na chwilę obecną, aby dołączyć do spotkania należy posiadać PRYWATNE konto mailowe @gmail.com
Warto mieć włączony mikrofon (najlepsza opcja to połączenie przez aplikację na telefonie, gdy komputer nie posiada mikrofonu) - łatwiej będzie nam się komunikować.
Aby dołączyć do grupy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/2PWRos8NWWAsdFz76

Bezpieczny Internet w pracy nauczyciela i bibliotekarza
Spotkanie prowadzi Maciej Sztorc, Joanna Tarasiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Webinarium odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/.
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online oraz godziną zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl
Niezbędne jest założenie poczty gmail.

2020-11-18
godz. 16:00-19:00

Uwagi:

Program (kurs z oferty szkoleniowej nr 485 gr. A)
- Prawo autorskie w szkole.
- Dozwolony użytek edukacyjny.
- Prawo cytatu.
- Katalog Otwartych Zasobów Edukacyjnych.
- Licencje Creative Commons.
- Publikowanie i oznaczanie treści licencjami.

Kształtowanie kompetencji kluczowych, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują
Spotkanie prowadzi Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Dworzycka Maria
Język polski
Wszystkie przedmioty

Platforma Google Hangouts Meet

2020-12-02
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie dotyczące kompetencji kluczowych.
Zastanowimy się czym są kompetencje kluczowe, w jaki sposób je kształtować, jak przygotować naszych uczniów na czekające ich wyzwania.
Zapraszam :)
mdworzycka@lscdn.pl
501 689 080


do góry