Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

503
Zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego EO w 2021 r.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-01-14
godz. 10.00 - 11.30

Uwagi:

Teams - zespół: Nauczyciele poloniści

Zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego EO w 2021 r.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

MS Teams

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-01-20
godz. 17.00 -18.30

Uwagi:

Teams - zespół: Nauczyciele poloniści

Spotkanie metodyczne, Analiza autorskich przykładów zadań maturalnych z fizyki w kontekście zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym. cz I
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz, Elżbieta Grzybek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-01-21
godz. 18:00

Uwagi:

Zgłoszenia proszę wysyłać w terminie do 20.01.2021 roku na adres amazurkiewicz@lscdn.pl.

Spotkanie Google Meet: meet.google.com/vxi-moyo-emf

Trimino - gra dydaktyczna sposobem na aktywizację dzieci
Spotkanie prowadzi Wanda Dubiel
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dubiel Wanda
Wychowanie przedszkolne

Spotkanie online

Nauczyciele przedszkoli

2021-01-25
godz. 17:00

Uwagi:

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie zgłoszenia do dn. 22.01.2021 r. z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy placówki. Przed spotkaniem otrzymacie Państwo link do połączenia. Serdecznie zapraszam.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego w 2021 r.
Spotkanie prowadzi Mieczysława Adamczuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Adamczuk Mieczysława
Język angielski

on-line

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-01-25
godz. 16,00 - 19,00

Uwagi:

Seminarium znajduje się w ofercie szkoleniowej LSCDN nr 588/ONL/DLXXXVIII/F/2021 - zapisy tylko tą drogą.
Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym synchronicznym z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Szczegółową informację dotyczącą wybranego narzędzia komunikacji zdalnej, sposobu dostępu do zajęć oraz zasad uczestnictwa i zaliczenia doskonalenia zawodowego zarejestrowani uczestnicy webinarium otrzymają na adres e-mail co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

1. „To jest moja książka”- zajęcia plastyczno-literackie na podstawie baśni w przedszkolu. Zajęcia otwarte w formie przesyłania scenariusza zajęć.
Spotkanie prowadzi Anna Rejmak-Konopska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Rejmak-Konopska Anna
Wychowanie przedszkolne

Przedszkole Nr 47, ul. Mieszka I /3. Lublin

Nauczyciele przedszkoli

2021-01-25
godz. 9.00

Uwagi:

-
Zajęcia utrwalające umiejętności uczniów w zakresie gramatyki – części mowy i ich funkcje w zdaniu. Prezentacja lekcji z projektu „Szkoła z TVP”
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

MS Teams - zespół: Nauczyciele poloniści

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-01-25
godz. 17.30 - 19.00

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli polonistów zainteresowanych propozycjami zajęć ćwiczeniowo-powtórzeniowych w zakresie gramatyki dla uczniów klas ósmych zgodnymi ze zmienionymi wymaganiami egzaminacyjnymi.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału: msagan@lscdn.pl

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Spotkanie prowadzi Iwona Kowalewska, Lidia Golba
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Golba Lidia
Kowalewska Iwona
Pedagog szkolny
Psycholog

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-01-26
godz. 17.00

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy pedagogów, psychologów, wychowawców i zainteresowanych nauczycieli na spotkanie z p. dr hab. Agnieszką Lewicką-Zelent, pedagogiem specjalnym, prodziekanem ds. jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/BUqikheatKiAoYPj6
Dzień przed spotkaniem prześlemy link, umożliwiający Państwu dołączenie do spotkania, które potrwa ok. 1,5 godziny.

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Spotkanie prowadzi Lidia Golba, Iwona Kowalewska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Golba Lidia
Kowalewska Iwona
Pedagog szkolny
Psycholog

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-01-26
godz. 17:00

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy pedagogów, psychologów, wychowawców i zainteresowanych nauczycieli na spotkanie z p. dr hab. Agnieszką Lewicką-Zelent, pedagogiem specjalnym, prodziekanem ds. jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/BUqikheatKiAoYPj6
Dzień przed spotkaniem prześlemy link, umożliwiający Państwu dołączenie do spotkania, które potrwa ok. 1,5 godziny.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z matematyki na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku - konsultacje
Spotkanie prowadzi Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-01-26
godz. 17.00-19.00

Uwagi:

Niniejsza spotkanie adresowane jest do nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniu nr 583 w dniu 15.01.2021 roku, godz. 16.00-19.00.
Dyskusja (pytania, wątpliwości, uwagi) po głębszej analizie wymagań.
Lokalizacja materiałów ćwiczeniowych, oraz link do spotkania, pozostają bez zmian.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lekcja otwarta: "Graniastosłupy - zadania maturalne, wykorzystanie Geogebry przy rozwiązywaniu zadań."
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

Lekcja online - Zoom

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-01-26
godz. 11:40 - 12:25

Uwagi:

Zapraszam na lekcję nauczycieli matematyki.
Zainteresowane osoby, proszę o wcześniejsze potwierdzenie drogą email: jjaskowski@lscdn.pl.
Przed rozpoczęciem lekcji zostanie wysłany link do połączenia na Państwa pocztę. W spotkaniu możecie Państwo uczestniczyć audio lub video.

Lekcja odwrócona w edukacji zdalnej i nie tylko
Spotkanie prowadzi Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dworzycka Maria
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-01-27
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie poświęcone lekcji odwróconej. Porozmawiamy o etapach przygotowania "flipped classroom" oraz o aplikacjach mogących wspomóc przeprowadzenie takich zajęć.
Do zobaczenia :)
mdworzycka@lscdn.pl
501 689 080
Proszę pamiętać, że jestem do Państwa dyspozycji.

Spotkanie metodyczne, Analiza autorskich przykładów zadań maturalnych z fizyki w kontekście zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym. cz II
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz, Elżbieta Grzybek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-01-28
godz. 18:00

Uwagi:

Zgłoszenia proszę wysyłać w terminie do 27.01.2021 roku na adres amazurkiewicz@lscdn.pl.
Osoby zainteresowane spotkaniem otrzymają link do Google Meet.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z biologii na egzaminie maturalnym 2021
Spotkanie prowadzi Jonak Anna
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jonak Anna
Biologia

Google Meet

2021-01-28
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie metodyczne nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.
Program spotkania:
- analiza zmian w wymaganiach egzaminacyjnych z biologii na egzaminie
maturalnym 2021;
- wnioski ze sprawozdania z matury z biologii w 2020r.;
- analiza przykładowych zadań maturalnych.

Zainteresowane osoby proszę o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa na adres: ajonak@lscdn.pl
Dzień przed spotkaniem zostanie wysłany link do połączenia na Państwa pocztę, natomiast 15 minut przed spotkaniem będzie otwarty wirtualny pokój spotkania.

Zmiany w wymaganiach z matematyki na egzaminie maturalnym
Spotkanie prowadzi Urszula Skimina
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skimina Urszula
Matematyka

meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-01-28
godz. 18:00

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli matematyki ze szkół ponadpodstawowych na spotkanie metodyczne dotyczące zmian w wymaganiach z matematyki na egzaminie maturalnym. Spotkanie prowadzone będzie w oparciu o materiały ORE i CKE. Osoby zainteresowane proszę o kontakt na adres: uskimina@lscdn.pl do 26 stycznia - wyślę wtedy Państwu link do spotkania.

2. „Panel pomysłów, wymiany wiedzy i zapytań”- godzina z metodykiem online . Proszę o kontakt będę dostępna poprzez komunikator- Meet . Osoby zainteresowane proszę o kontakt; arejmak@lscdn.pl, prześlę link do spotkania
Spotkanie prowadzi Anna Rejmak-Konopska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Rejmak-Konopska Anna
Wychowanie przedszkolne

Przedszkole Nr 47,
ul. Mieszka I /3.
Lublin

Nauczyciele przedszkoli

2021-01-28
godz. 18.30

Uwagi:

Osoby zainteresowane proszę o kontakt; arejmak@lscdn.pl, prześlę link do spotkania

Jak pomóc uczniowi w nabywaniu techniki odbić - dobór ćwiczeń, intelektualizacja ucznia, diagnoza problemu technicznego
Spotkanie prowadzi Łukaszuk Izabela
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Łukaszuk Izabela
Wychowanie fizyczne

google meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-01-28
godz. 16.45-17.45

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli zainteresowanych nauczaniem siatkówki.

Jak przygotować uczniów do zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka polskiego?
Spotkanie prowadzi Anna Popielewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Popielewicz Anna
Język polski

G-Suit

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-01-28
godz. 15.00

Uwagi:

-
Lekcja otwarta - "Poznajemy możliwości programowania w aplikacji Scratch"
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Edukacja wczesnoszkolna
Informatyka

Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie - sala 32

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele szkół podstawowych

2021-01-28
godz. 15.35 - 16.20

Uwagi:

Informuję, że nauczyciele z SP 52 mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie. Pozostali chętni nauczyciele, po zgłoszeniu się otrzymują dostęp do materiałów zamieszczanych na Classroom. Podczas konsultacji indywidualnych z przyjemnością omówię Państwu sposób przeprowadzenia zajęć oraz sprawdzenie osiągnięć ucznia na zakończenie lekcji.
Nauczyciele uczestniczący w lekcji - stacjonarnie będą mogli omówić lekcje bezpośrednio po zakończeniu.
Zajęcia prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego
Spotkanie przeprowadzone będzie na zajęciach dodatkowych "Programowanie bez tajemnic".
Będę wdzięczna za zgłoszenia na adres: hglos@lscdn.pl lub sms na nr tel. 604457074
Zapraszam

Zmiany na egzaminie zawodowym w formule 2019 cz II
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Spotkanie online na Microsoft Teams

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

2021-01-28
godz. 18:00- 19:30

Uwagi:

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecnościna adres: edebska@lscdn.lublin.pl celem wysłania linku do spotkania
Tematyka spotkania:
1. Informatory egzaminacyjne dla zawodów wg podstawy programowej szkolnictwa branzowego z 2019 r.
2. Realizacja KPS, OMZ, JOZ

Wykorzystanie Notesu zajęć do pobudzenia kreatywności i aktywności uczniów na lekcjach zdalnych
Spotkanie prowadzi Janina Chmielowiec
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Chmielowiec Janina
Język angielski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-01-28
godz. 18:00

Uwagi:

Zgłoszenia: jchmielowiec@lscdn.pl tel. 660 684 128

Konkurs "Lapbook jako kreatywna prezentacja wiedzy z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych"
Spotkanie prowadzi Joanna Stelmaszczuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Stelmaszczuk Joanna
Chemia

LSCDN oddział Chełm, ul. Waśniewskiego 12, 22-100 Chełm

2021-01-29
godz. 16:00

Uwagi:

Każdy nauczyciel może dostarczyć 20 prac na konkurs.

Gamifikacja w edukacji. Wykorzystanie aplikacji LearningApps w celu wspierania procesu uczenia się i nauczania za pomocą interaktywnych modułów. Rozwijanie kreatywności uczniów
Spotkanie prowadzi Zbigniew Wiertel
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wiertel Zbigniew
Wszystkie przedmioty

Zgłoszenia na zwiertel@lscdn.pl
Proszę przesyłać z adresu Gmail ponieważ spotkanie odbędzie się poprzez Meet.
Link do szkolenia prześlę w godzinach porannych w dniu warsztatów.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-01-29
godz. 17:00-19:15

Uwagi:

Zgłoszenia na zwiertel@lscdn.pl
Proszę przesyłać z adresu Gmail ponieważ spotkanie odbędzie się poprzez Meet. Spotkanie odbędzie się w formie warsztatowej.
Link do szkolenia prześlę w godzinach porannych w dniu warsztatów. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w spotkaniu.
Cel warsztatów: Nauczyciel nauczy się konstruować zadania w aplikacji LearningApps.
Zalety aplikacji LearningApps:
- platforma jest w całości bezpłatna;
- do dyspozycji jest kilkanaście rodzajów zadań (gier) zróżnicowanych pod względem budowy, np.: testy, łączenie w pary, grupowanie, odsłanianie obrazków, milionerzy itp.
- w zadaniach można wykorzystywać tekst, obrazy, audio, filmy przez co zadania stają się bardziej atrakcyjne;
- raz stworzone zadania można wykorzystywać i modyfikować dowolna ilość razy;
- można grać "na żywo w grupie czasie rzeczywistym" zarówno w klasie jak i lekcji zdalnych;
- na platformie istnieje baza tysięcy gier z różnych przedmiotów i dziedzin;
- zadania z bazy platformy można kopiować na swoje konto i dowolnie modyfikować;
- aplikacja pozwala rozwijać kreatywność uczniów i zachęca do pogłębiania wiedzy i samokształcenia;
- są dostępne QR kody;
- podpowiem też rozwiązania metodyczne przydatne przy tworzeniu zadań.

Zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku cz.1
Spotkanie prowadzi Agnieszka Łuszczyńska- Paszko
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Łuszczyńska-Paszko Agnieszka
Język polski

online Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-01-29
godz. 14.00-15.30

Uwagi:

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych województwa lubelskiego na spotkanie metodyczne oraz warsztaty, dotyczące zmian w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021 w oparciu o materiały oraz prezentację przygotowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach szkoleń kaskadowych. Pierwsze spotkanie online odbędzie się w piątek 29 stycznia 2021 r. o godzinie 14.00 na Google Meet Następnie przesłane zostaną Państwu do zapoznania się materiały szkoleniowe ORE, na których będziemy pracować w części warsztatowej w poniedziałek 01.02.2021 r. również o godzinie 14.00.
Cz. 1. Prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2020/2021 w oparciu o prezentację ORE, piątek 29.01.2021 r. godziny 14.00-15.30
Cz. 2. Warsztaty - praca z materiałami źródłowymi. Prezentacja modelu pracy z uczniami. Wskazówki dotyczące przygotowania uczniów do egzaminu w 2021 roku (poniedziałek - 01.02.2021 r. godziny 14.00-15.30).
Zgłoszenia proszę przesyłać do 29.01.2021 r. do godziny 12.00 na adres: aluszczynska@lscdn.pl. Przesłany zostanie Państwu link do spotkania online zorganizowanego na Google Meet. Najlepiej podać adres gmail - wtedy aktywacja jest szybka.
Istnieje też możliwość indywidualnego umówienia innego terminu w lutym na spotkanie z nauczycielami zespołu przedmiotowego języka polskiego Państwa szkoły. Indywidualne zgłoszenia z propozycjami terminów proszę przesyłać również na adres aluszczynska@lscdn.pl.

XVII Regionalny Konkurs Informtyczny Dzień Bezpiecznego Komputera
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Leszek Widz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka

Siedziba szkoły zgłoszonej do konkursu

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-01-31
godz. -

Uwagi:

XVII Regionalny Konkurs Dzień Bezpiecznego Komputera, organizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Organizator przesyła pytania i odpowiedzi na szkolny etap konkursu.
Nauczyciele przeprowadzają konkurs wśród uczniów swojej szkoły i przesyłają listy laureatów do dnia 31.01.2021r. wypełniając formularz przesłany na oficjalny adres e-mail zgłoszonej szkoły.
Jednocześnie przypominamy, iż od uczniów, którzy zostają zgłoszeni do etapu regionalnego należy zebrać oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w etapie regionalnym i przetwarzaniu danych obejmujących nazwisko, imię, nazwę szkoły - oświadczenie przesłane na adres e-mail szkoły.
Po przesłaniu listy laureatów otrzymają Państwo link do dysku, na który należy zapisać wypełnione oświadczenia uczniów lub oświadczenia rodziców umożliwiające przystąpienie uczniów do konkursu, w szczególności oświadczenie opiekuna konkursu o uzyskaniu zgody od rodziców/uczniów na publikację nazwiska, imienia, nazwy szkoły laureatów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż 3 uczniów, szkolny opiekun konkursu przeprowadza dogrywkę dla uczestników we własnym zakresie.
Kontakt z organizatorem bjarmul@lscdn.pl

Praca z tekstem nieliterackim na maturze - różne typy zadań
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Spotkanie online (ZOOM)

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-01
godz. 17.00 - 19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie metodyczne online, które poprowadzi dwóch doradców metodycznych - p. Dorota Jaśkowska i p. Beata Bojar, poświęcone charakterystyce najczęściej występujących typów zadań w arkuszu maturalnym z języka polskiego: ćwiczenia z zakresu redagowania tekstu własnego, kompozycyjne, dekompozycyjne; stylistyka, leksykologia, gramatyka języka polskiego.
Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.
Zainteresowani nauczyciele otrzymają po warsztatach skrypt do wykorzystania w pracy z uczniem (omówienie teorii i propozycja ćwiczeń).
Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, o zapisie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (15 osób). W przypadku większej liczby zgłoszeń zostaną zaproponowane terminy dodatkowe.
Zainteresowanych nauczycieli proszę o kontakt: djaskowska@lscdn.pl
Na 24 godziny przed szkoleniem wyślę linki do połączenia online.

Chemia na lekcjach biologii
Spotkanie prowadzi Ewa Banasiuk Chęcińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Policha Małgorzata
Biologia

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-02
godz. 18.00

Uwagi:

Serdecznie zapraszam na spotkanie. Skupione będzie wokół problematycznych zagadnień z chemii, które omawiane są na lekcjach biologii np. wiązania chemiczne, substancje hydrofobowe i hydrofilowe, cząstki polarne i niepolarne.
Zgłoszenia proszę przesyłać do 31 stycznia br. na adres: mpolicha@lscdn.pl
Przesłany zostanie do Państwa link aktywacyjny na spotkanie, dzień przed spotkaniem.

Po co nam emocje?
Spotkanie prowadzi Joanna Dunal
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2021-02-02
godz. 17.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie metodyczne dotyczące emocji dzieci wieku wczesnoskolnego.
Plan spotkania
1. Po co nam emocje,
2. Jak uczyć dzieci rozpoznawania i wyrażania emocji.
3. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u dzieci.
4. Przydatna literatura i źródła.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta Google.
Zgłoszenia na spotkanie online na adres rradlinska@lscdn.pl, do 01.02.2021 r.
tel. 504 052 498. W dniu spotkania prześlę link do połączenia.

Zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego EO w 2021 r.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

MS Teams zespół: Nauczyciele poloniści

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-02-03
godz. 16.00 - 19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie w trybie zdalnym nauczycieli języka polskiego, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach dotyczacych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w styczniu 2021.
Spotykamy się na Teams, zespół: Nauczyciele poloniści
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w szkoleniu: msagan@lscdn.pl

Praca z tekstem nieliterackim na maturze - różne typy zadań
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska, Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Jaśkowska Dorota
Język polski

Platforma Google
Hangouts Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-03
godz. 17.00-19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie metodyczne online, które poprowadzi dwóch doradców metodycznych - p. Dorota Jaśkowska i p. Beata Bojar, poświęcone charakterystyce najczęściej występujących typów zadań w arkuszu maturalnym z języka polskiego: ćwiczenia z zakresu redagowania tekstu własnego, kompozycyjne, dekompozycyjne; stylistyka, leksykologia, gramatyka języka polskiego.
Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.
Zainteresowani nauczyciele otrzymają po warsztatach skrypt do wykorzystania w pracy z uczniem (omówienie teorii i propozycja ćwiczeń).
Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, o zapisie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (15 osób).
Zainteresowanych nauczycieli proszę o kontakt: bbojar@lscdn.pl, tel. 665 913 765
Wymagane jest posiadanie adresu Gmail.
W przypadku większej liczby zgłoszeń zostaną zaproponowane terminy dodatkowe.
Beata Bojar
doradca metodyczny LSCDN z języka polskiego

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego w 2021 r.
Spotkanie prowadzi mgr Joanna Galant
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Galant Joanna
Język angielski

on-line

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-03
godz. 17:00-20:00

Uwagi:

Seminarium znajduje się w ofercie szkoleniowej LSCDN nr 588/ONL/DLXXXVIII/I/2021 - zapisy tylko tą drogą.
Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym synchronicznym z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Szczegółową informację dotyczącą wybranego narzędzia komunikacji zdalnej, sposobu dostępu do zajęć oraz zasad uczestnictwa i zaliczenia doskonalenia zawodowego zarejestrowani uczestnicy webinarium otrzymają na adres e-mail co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

Aplikacje Akinator i Biteable w edukacji
Spotkanie prowadzi Anna Maciukiewicz, Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dworzycka Maria
Maciukiewicz Anna
Wszystkie przedmioty

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-02-04
godz. 18.00-19.00

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie z aplikacjami Akinator i Biteable mogącymi uatrakcyjnić lekcje różnych przedmiotów.
mdworzycka@lscdn.pl
amaciukiewicz@lscdn.pl

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego w 2021 r.
Spotkanie prowadzi mgr Joanna Galant
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Galant Joanna
Język angielski

on-line

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-04
godz. 17:00-20:00

Uwagi:

Seminarium znajduje się w ofercie szkoleniowej LSCDN nr 588/ONL/DLXXXVIII/J/2021 - zapisy tylko tą drogą.
Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym synchronicznym z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Szczegółową informację dotyczącą wybranego narzędzia komunikacji zdalnej, sposobu dostępu do zajęć oraz zasad uczestnictwa i zaliczenia doskonalenia zawodowego zarejestrowani uczestnicy webinarium otrzymają na adres e-mail co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021
Spotkanie prowadzi Gabriela Porzyć,Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dworzycka Maria
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-02-05
godz. 16.00-19.00

Uwagi:

Zapraszam na szkolenie dotyczące zmian w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021. Podczas spotkania przedstawię Państwu informacje na temat planowanych zmian w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu.
Plan spotkania:
1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021.
2. Analiza porównawcza.
3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
4. Sesja pytań i odpowiedzi.

Praca z tekstem nieliterackim na maturze - różne typy zadań
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska, Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Jaśkowska Dorota
Język polski

Platforma Google
Hangouts Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-08
godz. 17.00-19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie metodyczne online, które poprowadzi dwóch doradców metodycznych - p. Dorota Jaśkowska i p. Beata Bojar, poświęcone charakterystyce najczęściej występujących typów zadań w arkuszu maturalnym z języka polskiego: ćwiczenia z zakresu redagowania tekstu własnego, kompozycyjne, dekompozycyjne; stylistyka, leksykologia, gramatyka języka polskiego.
Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.
Zainteresowani nauczyciele otrzymają po warsztatach skrypt do wykorzystania w pracy z uczniem (omówienie teorii i propozycja ćwiczeń).
Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, o zapisie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (15 osób).
Zainteresowanych nauczycieli proszę o kontakt: bbojar@lscdn.pl, tel. 665 913 765
Wymagane jest posiadanie adresu Gmail.
W przypadku większej liczby zgłoszeń zostaną zaproponowane terminy dodatkowe.
Beata Bojar
doradca metodyczny LSCDN z języka polskiego

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z j. polskiego 2021.
Spotkanie prowadzi Beata Wasilewska - Wnuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wasilewska-Wnuk Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-09
godz. 16.00 - 19.00

Uwagi:

Serdecznie zapraszam na spotkanie google meet, zgłoszenia proszę kierować na adres bwasilewska@lscdn.pl. Proszę przygotować na spotkanie podstawę programową (2012).

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021
Spotkanie prowadzi Gabriela Porzyć, Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dworzycka Maria
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-02-10
godz. 16.00-19.00

Uwagi:

Zapraszam na szkolenie dotyczące zmian w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021. Podczas spotkania przedstawię Państwu informacje na temat planowanych zmian w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu.
Plan spotkania:
1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021.
2. Analiza porównawcza.
3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
4. Sesja pytań i odpowiedzi.

Zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego EO w 2021 r.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

MS Teams

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-02-10
godz. 16.00 - 19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie nauczycieli polonistów, którzy nie uczestniczyli dotychczas w szkoleniach dotyczacych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty 2021.
Spotykamy się na Teams, zespół: Nauczyciele poloniści.
Proszę o wsześniejsze zgłoszenie udziału w szkoleniu: msagan@lscdn.pl

Klub Nauczyciela z Pasją –zaprasza na spotkanie online poprzez komunikator- Meet "Muzyka nie gryzie! Łatwe, proste i przyjemne zabawy okołomuzyczne w przedszkolu". - poprowadzi p. Katarzyna Wolanin
Spotkanie prowadzi Katarzyna Wolanin
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Rejmak-Konopska Anna
Wychowanie przedszkolne

Przedszkole Nr 12. ul. Wolska
.Wolska 5a

Nauczyciele przedszkoli

2021-02-10
godz. 16.30

Uwagi:

Na spotkaniu przydadzą się 2-3 instrumenty muzyczne o różnym brzmieniu (np. bębenek, grzechotkę, trójkąt) lub cos, co wydaje dźwięki (np. pokrywka od garnka + łyżeczka metalowa, ryż w kubeczku, pudełko po jogurcie).
Warunkiem udziału w spotkaniu metodycznym jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta Google.
Zgłoszenia na spotkanie na adres: arejmak@lscdn.pl, tel.503 684 302

Mentimeter w pracy nauczyciela bibliotekarza
Spotkanie prowadzi Aneta Szadziewska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-02-10
godz. 16.00

Uwagi:

Program spotkania:
1. Zakładanie konta w Mentimeter.
2. Ćwiczenia w tworzeniu prezentacji w programie.
3. Generowanie kodów i ich udostępnianie uczestnikom spotkania.
4. Współtworzenie prezentacji online z uczestnikami spotkania.
5. Mentimeter w pracy nauczyciela bibliotekarza : zbieranie opinii, generowanie pomysłów na pracę w bibliotece, głosowanie czytelnicze, wykresy i rankingi książek.

Spotkanie odbędzie się na Google Meet o godzinie 16.00. Zapisy poprzez email: aszadziewska@lscdn.pl od 1.02.2021 do 08.02.2021.

Praca z tekstem nieliterackim na maturze - różne typy zadań
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Spotkanie online (ZOOM)

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-10
godz. 17.00 - 19.00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie metodyczne online, które poprowadzi dwóch doradców metodycznych - p. Dorota Jaśkowska i p. Beata Bojar, poświęcone charakterystyce najczęściej występujących typów zadań w arkuszu maturalnym z języka polskiego: ćwiczenia z zakresu redagowania tekstu własnego, kompozycyjne, dekompozycyjne; stylistyka, leksykologia, gramatyka języka polskiego.
Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.
Zainteresowani nauczyciele otrzymają po warsztatach skrypt do wykorzystania w pracy z uczniem (omówienie teorii i propozycja ćwiczeń).
Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, o zapisie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (15 osób). W przypadku większej liczby zgłoszeń zostaną zaproponowane terminy dodatkowe.
Zainteresowanych nauczycieli proszę o kontakt: djaskowska@lscdn.pl
Na 24 godziny przed szkoleniem wyślę linki do połączenia online.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z j. polskiego 2021
Spotkanie prowadzi Beata Wasilewska - Wnuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wasilewska-Wnuk Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-02-11
godz. 16.00 - 19.00

Uwagi:

Serdecznie zapraszam na spotkanie google meet, zgłoszenia proszę kierować na adres bwasilewska@lscdn.pl.
Proszę przygotować na spotkanie podstawę programową (2012).

MAPA KARIER - interaktywne narzędzie dla każdego nauczyciela
Spotkanie prowadzi Lidia Golba, Iwona Kowalewska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Golba Lidia
Kowalewska Iwona
Wszystkie przedmioty

platforma ClickMeeting

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-02-15
godz. 17:00

Uwagi:

Jesteś doradcą zawodowym / wychowawcą i/lub nauczycielem i poszukujesz materiałów na zajęcia, które przybliżą Twoim uczniom realia rynku pracy, a Tobie pozwolą zaoszczędzić czas? Chcesz poznać bezpłatne i innowacyjne narzędzie, pokazujące możliwości pracy w ponad 600 zawodach?
Jeśli tak - te warsztaty są dla Ciebie.
Spotkaj się z nami i dowiedz się więcej o portalu www.mapakarier.org, który jest darmowym, otwartym zasobem edukacyjnym i powstał po to, aby w atrakcyjny sposób poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży o rynku pracy.
Serdecznie zapraszamy na praktyczny warsztat online, podczas którego:
- dowiesz się, czym jest Mapa Karier oraz dlaczego publikowane na niej materiały to darmowe, otwarte zasoby edukacyjne;
- poznasz najważniejsze funkcjonalności Mapy Karier i dowiesz się, jak z nich korzystać na zajęciach doradczych, lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej;
- przećwiczymy gry i pomysły na lekcje opublikowane na Mapie Karier;
- zachęcimy Cię do współtworzenia z nami Mapy Karier.
Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim:
- doradców zawodowych;
- pedagogów i psychologów;
- wychowawców;
- nauczycieli przedmiotowych.
Warsztat poprowadzi p. Urszula Leszczyńska - trener Mapy Karier.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/iG4T8bQ2GsKESLmh6
Warunkiem, aby warsztat się odbył jest udział w nim min. 30 osób - zachęcamy zatem do rozpowszechniania informacji o nim wśród znajomych nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Biblioteka wobec wyzwań pandemicznych
Spotkanie prowadzi Szadziewska Aneta, Joanna Tarasiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Platforma GSuite

2021-02-16
godz. 16:00-18:30

Uwagi:

Kurs z oferty szkoleniowej LSCDN nr 530
Program:
Dobre praktyki ze zdalnego nauczania.
Pomysły na hybrydową pracę biblioteki szkolnej.
Procedury w bibliotece szkolnej na czas pandemii.
IT w pracy nauczycieli bibliotekarzy pomocne w nauczaniu hybrydowym i zdalnym.
Obecność biblioteki szkolnej w mediach społecznościowych.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021
Spotkanie prowadzi Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dworzycka Maria
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-02-17
godz. 18.00-20.00

Uwagi:

Zapraszam na szkolenie dotyczące zmian w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021. Podczas spotkania przedstawię Państwu informacje na temat planowanych zmian w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminów.
Do zobaczenia :)
mdworzycka@lscdn.pl, 501 689 080

Zajęcia utrwalające umiejętności uczniów w zakresie gramatyki – elementy budowy wyrazów. Prezentacja lekcji z projektu "Szkoła z TVP"
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

MS Teams - zespół: Nauczyciele poloniści

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-02-18
godz. 17.00 -18.30

Uwagi:

Zgłoszenia udziału w spotkaniu: msagan@lscdn.pl

Czytam bo lubię, czyli o książkach i czytaniu cz. 4. "Książki dla dzieci o tematyce dobrych manier"
Spotkanie prowadzi Katarzyna Małysz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2021-02-19
godz. 18:00.

Uwagi:

Plan spotkania:
1. Podanie argumentów przemawiających za tym, że warto być kulturalnym. Dlaczego należy szanować innych?
2. Trzy magiczne słowa, które powinno znać i używać każde dziecko: "dziękuję, proszę i przepraszam".
3. Analiza książki pani Joanny Krzyżanek pod tytułem: "Dobre maniery dla dzieci. Rodzina Wafelków". Ukazanie istotnych zasad savoir-vivre dla dzieci.
4. Przedstawienie innych książek dla dzieci i dla dorosłych o tematyce savoir-vivre.
5. Dyskusja. Dlaczego warto uczyć dzieci dobrych manier? Czy książki o tej tematyce są ważne?
Warunkiem udziału w spotkaniu jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta Google.
Zgłoszenia na spotkanie online na adres rradlinska@lscdn.pl, do 18.02.2021 r.
tel. 504 052 498. W dniu spotkania prześlę link do połączenia.

Tekst ikoniczny w zadaniach egzaminacyjnych - propozycje ćwiczeń dla uczniów klas ósmych. Prezentacja lekcji z projektu "Szkoła z TVP"
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

MS Teams - zespół: Nauczyciele poloniści

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-03-04
godz. 17.00 -18.30

Uwagi:

Zgłoszenia udziału w spotkaniu: msagan@lscdn.pl

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoskolnej
Spotkanie prowadzi Renata Radlińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna

Google Classroom

2021-06-30
godz. (bez ograniczeń czasowych)

Uwagi:

Spotkania w ramach sieci odbywają się na Google Classroom bez ograniczeń czasowych do końca roku szkolnego.
Celem sieci jest: wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Warunkiem udziału w sieci jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta Google.
Zgłoszenia na spotkania online oraz do sieci na adres rradlinska@lscdn.pl

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
Spotkanie prowadzi Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Matematyka

Goole Classroom

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-06-30
godz. (praca asynchroniczna)

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli do współpracy zorganizowanej na Google Classroom.
Głównym celem naszych spotkań jest planowanie działań wspomagających realizację podstawy programowej (materiały ćwiczeniowe i diagnostyczne).
Aktualnie nasze działanie skupiają się na materiałach dla uczniów klas ósmych.
Warunkiem podjęcia współpracy jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta Google lub konta Google Suite dla Szkół.
W celu nawiązania współpracy należy skontaktować się z doradcą metodycznym.
Kontakt: rdaczyszyn@lscdn.pl. lub 503 190 092.
(Wyżej podana data oznacza, że nasza aktywność na Google Classroom potrwa przynajmniej do 30.06.2021 r.)


do góry