Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/oferta/lublin/13151,Pomoc-w-organizacji-nauczania-religii-prawoslawnej-dla-uchodzcow-z-Ukrainy.html
2023-11-30, 15:21
Data publikacji: 21.03.2022
Autor: ks. Andrzej Konachowicz

Pomoc w organizacji nauczania religii prawosławnej dla uchodźców z Ukrainy

Szanowni Państwo,

w związku z dużą liczbą uchodźców z Ukrainy, przypominamy, że Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska oferuje wsparcie kadrowe w zapewnieniu nauczycieli religii prawosławnej w zakresie organizacji katechezy dzieci i młodzieży przybywających z zagranicy na terenie województwa lubelskiego.

Do każdego powiatu województwa lubelskiego został skierowany koordynator nauczycieli religii prawosławnej. Każdy z nich jest katechetą i posługuje się językiem pochodzenia uchodźców z Ukrainy, co ułatwi bezpośredni kontakt z uczniami i ich opiekunami.

Całokształt pomocy organizacji nauczania religii prawosławnej w Diecezji koordynuje:
Ks. Andrzej Konachowicz tel. +48 507 822 936 akonachowicz@lscdn.pl .
Doradca metodyczny ds. religii prawosławnej,
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Więcej informacji o tym, jak zorganizować nauczanie religii prawosławnej dla uczniów i młodzieży z Ukrainy
 na stronie: www.lublin.cerkiew.pl .

Opcje strony