Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 28.03.2022
Autor: Krzysztof Staruch

„Lubelska Próba przed Egzaminem Ósmoklasisty". Edycja 2021/2022

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Egzaminem Ósmoklasisty”.

1. Termin przeprowadzenia próbnego egzaminu:

  • język polski - 26.04.2022 r. (wtorek)  godz. 9.00.
  • matematyka - 27.04.2022 r. (środa) godz. 9:00
  • język obcy - 28.04.2022 r. (czwartek) godz. 9:00

2. Forma zgłaszania szkół:
Zgłoszenie Państwa szkoły odbywa się na podstawie wypełnionego online formularza.
Link do formularza: https://forms.gle/gbD6G7PhgUvC2sPP9

3. Termin przyjmowania zgłoszeń - do 21 kwietnia 2022 r.

4. Arkusz będzie przygotowany w jednej wersji.

5. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania (arkusz, przykładowe schematy oceniania, pliki audio) będziecie Państwo mogli pobrać korzystając z linku przesłanego na wskazany w formularzu adres e-mail najpóźniej na dwa dni przed datą próby.

6. Każdy z Państwa Dyrektorów otrzyma dostęp do całego pakietu egzaminacyjnego z trzech przedmiotów egzaminacyjnych i samodzielnie
zdecyduje o formule jego przeprowadzenia z zastrzeżeniem obowiązujących terminów.

7. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Opcje strony

do góry