Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi
 • 26.04.2018
  Warsztat Techniki kosmiczne w zarządzaniu kryzysowym Zapraszamy na warsztat Techniki kosmiczne w zarządzaniu kryzysowym realizowany w LSCDN 29 maja 2018 r. przez trenerów ESERO - Polska, koordynowane przez Centrum Nauki Kopernik, w godzinach od 13.00 do 17.00.
  Adresat warsztatów: zainteresowani nauczyciele (szczególnie zapraszamy nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, geografii, informatyki, fizyki i chemii).
  więcej
 • 26.04.2018
  Podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA" dla uczniów szkół podstawowych 20 kwietnia 2018 roku, w Gmachu Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA" dla uczniów szkół podstawowych.
  Organizatorami tegorocznej edycji konkursu były: Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie.
  Konkurs został objęty patronatem naukowym przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Lubelskiej Pana prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko.
  Patronat honorowy sprawowali:
  Lubelski Kurator Oświaty - Pani Teresa Misiuk,
  Prezydent Miasta Lublin - Pan Krzysztof Żuk,
  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL region Lublin.
  więcej
 • 24.04.2018
  Sprawozdanie. Konferencja Kosmetologiczna 'Piękna na wiosnę -jak dbać o zdrowie, urodę i równowagę psychosomatyczną' Sprawozdanie. Konferencja Kosmetologiczna 'Piękna na wiosnę -jak dbać o zdrowie, urodę i równowagę psychosomatyczną'17 kwietnia 2018 roku Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe
  im. PCK w Puławach zorganizowała w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym Konferencję Kosmetologiczną
  'Piękna na wiosnę - jak dbać o zdrowie, urodę i równowagę psychosomatyczną'.
  Konferencja połączono z konkursem wizażu 'Makijaż ślubny - wiosna, trendy 2018'.
  więcej
 • 23.04.2018
  Ocenianie kształtujące w warsztacie polonisty: Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego klas IV-VII do udziału w cyklu warsztatów poświęconych elementom oceniania kształtującego w praktyce nauczyciela polonisty.
  Adresat warsztatów: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów
  Liczba godzin: 5
  Termin: 17 maja 2018 r., godzina 15.30
  Miejsce: LSCDN, ul. Dominikańska 5, Lublin
  Odpłatność: 10 złotych
  więcej
 • 16.04.2018
  V edycja konkursu (2017/2018)
  Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii - etap wojewódzki_wyniki
  V edycja konkursu (2017/2018)<br/><i>Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii</i> - etap wojewódzki_wyniki15 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie odbył się etap wojewódzki V edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii.

  W województwie lubelskim w drugim etapie Konkursu wzięło udział 31 uczestników. Do trzeciego (ogólnopolskiego) etapu zakwalifikowani zostali następujący uczniowie.

  więcej
 • 16.04.2018
  KONKURS O POLESKIM PARKU NARODOWYM - etap okręgowy Etap okręgowy konkursu o PPN odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku. Godzina rozpoczęcia - 10.00. Poniżej podajemy wykazy szkół, których uczniowie przystępują do eliminacji okręgowych w Lublinie i Łęcznej.
  więcej
 • 13.04.2018
  Google Classroom w pracy nauczyciela - grupa E Google Classroom w pracy nauczyciela - grupa EZapraszam nauczycieli na jednodniowe 8-godzinne warsztaty nt. Google Classroom, które odbędą się w sobotę 12 maja 2018 w LSCDN w Lublinie.
  więcej
 • 11.04.2018
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych' LSCDN, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Instytut Pedagogiki KUL Jana Pawła II oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną UMCS; Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Katedra Pedagogiki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pedagogów i psychologów szkolnych, pedagogów specjalnych, dyrektorów szkół i placówek na bezpłatną Konferencję, która odbędzie 9 maja br. od 9.30 do 14.00 w WBP H. Łopacińskiego w Lublinie.
  więcej
 • 10.04.2018
  Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną 'Niepodległa, nasza, jedyna' Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda oraz marszałkowie Sejmu i Senatu zainaugurowali działania zmierzające do upamiętnienia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Lubelski oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów do udziału w Wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną 'Niepodległa, nasza, jedyna'.
  więcej
 • 10.04.2018
  Wojewódzki Konkurs Literacki oraz Wojewódzki Konkurs plastyczny 'Niepodległa, nasza, jedyna' Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda oraz marszałkowie Sejmu i Senatu zainaugurowali działania zmierzające do upamiętnienia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Lubelski oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim oraz Wojewódzkim Konkursie plastycznym 'Niepodległa, nasza, jedyna'.
  więcej
 • 03.04.2018
  V edycja Integracja dla edukacji. Organizacja Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia - konferencja V edycja <i>Integracja dla edukacji. Organizacja Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia</i> - konferencjaZapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty: wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1 - 3 szkoły podstawowej) na bezpłatną konferencję V edycji Integracja dla edukacji. Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia.

  Termin: 22 maja 2018 r. w godzinach: 8.15 – 14.10
  Miejsce konferencji: Lublin, Hotel VICTORIA, ul. Gabriela Narutowicza 58/60

  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest partnerem lokalnym cyklu ogólnopolskich konferencji.
  więcej
 • 26.03.2018
  Działalność wychowawcza i profilaktyczna
  - zmiana rozporządzenia
  Zmiana rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii generuje potrzebę zweryfikowania działań dotychczas prowadzonych przez placówki oświatowe.
  więcej
 • 20.03.2018
  Wykaz szkół zakwalifikowanych do międzyszkolnego etapu
  XIV Wojewódzkiego Konkursu Animowana Chemia
  Konkurs rozpoczął się w listopadzie 2017 r.
  Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowane zostały prace z 4 szkół podstawowych, 9 gimnazjów i z 7 szkół ponadgimnazjalnych, razem 29 prac.
  Uroczyste podsumowanie wyników konkursu odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racławickie 5.
  Wykaz szkół biorących udział w konkursie w załączeniu.
  więcej
 • 19.03.2018
  Sympozjum Najmłodszych Matematyków Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych do udziału w Sympozjum Najmłodszych Matematyków.
  Honorowy Patronat objęli:
  Lubelski Kurator Oświaty
  Prezydent Miasta Lublin
  Wojewoda Lubelski
  Marszałek Województwa Lubelskiego
  Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  więcej
 • 01.03.2018
  Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym realizacji obowiązkowych zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i szkołach branżowych I stopnia.
  więcej
 • 08.02.2018
  XII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy 'Rok przed dyplomem' XII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy 'Rok przed dyplomem'XII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy 'Rok przed dyplomem' o zasięgu wojewódzkim dla uczniów klas III techników oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.
  Konkurs jest promocją szkolnictwa zawodowego, integruje środowisko zawodowe uczniów oraz nauczycieli różnych szkół technicznych oraz doradców metodycznych przedmiotów zawodowych.
  więcej
 • 29.01.2018
  Diagnoza potrzeb klienta LSCDN Rolą LSCDN jest wspomaganie w postaci oferty szkoleniowej szkół/placówek w realizacji zadań edukacyjnych. Jej wartość zależy od tego, czy wpisuje się w oczekiwania klienta, dlatego chcielibyśmy pozyskać dane, które wpłyną na zakres tematyczny i formę świadczonej przez LSCDN usługi szkoleniowej. Prosimy o udział w naszych badaniach ankietowych.
  więcej
 • 30.11.2017
  Wdrażanie podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie i etyki materiały i spotkania dla nauczycieli województwa lubelskiego.
  więcej