Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Ośrodek Rozwoju Edukacji
EFS
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi
 • 07.07.2016
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  więcej
 • 30.06.2016
  Narodowe Czytanie 'Quo vadis?' Henryka Sienkiewicza w LSCDN Dyrekcja i pracownicy Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół do czytania powieści 'Quo vadis?' Henryka Sienkiewicza w ramach Narodowego Czytania 2016.
  więcej
 • 30.06.2016
  Nauczyciele i dyrektorzy szkół czytają ‘Quo vadis?’ Henryka Sienkiewicza – warsztaty pięknego czytania Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i dyrektorów na warsztaty pięknego czytania powieści historycznej 'Quo vadis?' Henryka Sienkiewicza 10 września br. od godz. 10.00. w LSCDN przy ulicy Dominikańskiej 5 w Lublinie.
  więcej
 • 24.06.2016
  Zmiany w kształceniu informatycznym - film z konferencji Zapraszamy do obejrzenia filmu z wystąpienia prof. Macieja M. Sysło, które miało miejsce dnia 01.06.2016 na konferencji dla nauczycieli w Lublinie.
  więcej
 • 22.06.2016
  Finał VI edycji Konkursu Biologicznego Powtórka przed Maturą dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego 03 czerwca 2016 r. w Instytucie Biologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie odbyły się wojewódzkie eliminacje VI edycji Konkursu Biologicznego Powtórka przed Maturą dla szkół ponadgimnazjalnych.

  Organizatorami konkursu byli:

  • Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej Instytutu Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie,
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie wraz z doradcą metodycznym dla nauczycieli biologii i przyrody m. Lublin,
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
  więcej
 • 13.06.2016
  Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2016 W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się trzy etapy konkursu, w którym wzięło udział 135 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 27 uczniów szkół podstawowych i 23 uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego.
  więcej
 • 07.06.2016
  Bliżej potrzeb klienta LSCDN Każdego roku LSCDN przedstawia ofertę szkoleniową wynikającą z potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek, zgodną z kierunkami polityki oświatowej państwa. Na jej kształt wpływają decydująco Państwa opinie. Chcemy je pozyskiwać w badaniach ankietowych online. Zapraszamy do udziału!
  więcej
 • 14.04.2016
  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne
  Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16
  i Działania 12.4 Kształcenie zawodowe
  Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16.
  więcej
 • 11.04.2016
  Lubelska Próba przed Maturą' z matematyki. Edycja 2015/16.- klasy I i II Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów klas I i II do wzięcia udziału w 'Lubelskiej Próbie przed Maturą' z matematyki
  więcej
 • 29.02.2016
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
  więcej
W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.

Przypomnij hasło
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:
zarejestruj się
POLECAMY
więcej