Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi
 • 12.03.2018
  Projekt 'Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego' Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów szkół, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych. Celem projektu jest podniesienia kompetencji kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia a także wdrożenia kompleksowego systemu wspomagania placówki. Zgłoszenia do 16 marca br.
  więcej
 • 12.03.2018
  Konferencja "Afirmacja życia" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Zapraszamy na dziewiątą konferencję organizowaną 21 marca 2018 r. (środa) przez Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej pod kierownictwem dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL.
  Tegoroczna konferencja zachęca do objęcia refleksją faktu, że życie ludzkie, będące fundamentalną wartością, wymaga szczególnego szacunku i autentycznej troski.
  więcej
 • 07.03.2018
  Wyniki trzeciego etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów gimnazjów województwa lubelskiego Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki trzeciego etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów gimnazjów województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/2018.
  więcej
 • 06.03.2018
  Psychologiczne aspekty motywacji szkolnej
  Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkonej
  Doradcy metodyczni Elżbieta Szymula i Janusz Woźniak zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję Psychologiczne aspekty motywacji szkolnej , która odbędzie się 27.03.2018 r. (wtorek), w godz. 17.00 - 19.00.
  Miejsce konferencji: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5.
  więcej
 • 01.03.2018
  Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym realizacji obowiązkowych zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i szkołach branżowych I stopnia.
  więcej
 • 26.02.2018
  "Efektywne nauczanie matematyki - rozwój i wsparcie" - konferencja dla nauczycieli matematyki Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do udziału w konferencji "Efektywne nauczanie matematyki - rozwój i wsparcie", która odbędzie się dnia 23 marca 2018 roku (piątek) w godzinach 15.00 - 18.15. Miejsce konferencji: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, Lublin
  więcej
 • 21.02.2018
  XXIII Lubelskie Forum Nauczycieli Języka Angielskiego 'Teachers for Teachers - Practitioners' Forum'. 17 marca 2018 r. (sobota) w godz.10.00 – 14.00 w Szkole Podstawowej nr 57 przy ulicy Krasińskiego 7 w Lublinie (dawniej Gimnazjum nr 7) odbędzie się XXIII Lubelskie Forum Nauczycieli Języka Angielskiego 'Teachers for Teachers - Practitioners' Forum'.
  więcej
 • 16.02.2018
  Wojewódzki konkurs historyczno – fotograficzno - językowy
  Dzieje Lublina i Lubelszczyzny na fotografii
  Zapraszamy uczniów szkół z miasta Lublina i województwa lubelskiego do udziału w wojewódzkim konkursie historyczno – fotograficzno - językowym Dzieje Lublina i Lubelszczyzny na fotografii. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:
  1) 6, 7 klasa szkoły podstawowej, 2, 3 klasa gimnazjum;
  2) 1, 2, 3 klasa szkoły ponadgimnazjalnej.
  więcej
 • 15.02.2018
  Etap wojewódzki konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 - informacja o miejscu i czasie przeprowadzenia eliminacji Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice! Przekazujemy komunikat o przebiegu eliminacji wojewódzkich wszystkich konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018.
  więcej
 • 14.02.2018
  Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym” Organizatorzy (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy, Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie) zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”.
  więcej
 • 14.02.2018
  Warsztaty 'Wiosenno-świąteczne inspiracje' Warsztaty 'Wiosenno-świąteczne inspiracje'Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, wychowawców świetlicy, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych. Szkolenie ma na celu wsparcie nauczycieli w edukacji artystycznej. Rekrutacja na warsztaty do 9 marca br.
  więcej
 • 08.02.2018
  XII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy 'Rok przed dyplomem' XII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy 'Rok przed dyplomem'XII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy 'Rok przed dyplomem' o zasięgu wojewódzkim dla uczniów klas III techników oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.
  Konkurs jest promocją szkolnictwa zawodowego, integruje środowisko zawodowe uczniów oraz nauczycieli różnych szkół technicznych oraz doradców metodycznych przedmiotów zawodowych.
  więcej
 • 29.01.2018
  Diagnoza potrzeb klienta LSCDN Rolą LSCDN jest wspomaganie w postaci oferty szkoleniowej szkół/placówek w realizacji zadań edukacyjnych. Jej wartość zależy od tego, czy wpisuje się w oczekiwania klienta, dlatego chcielibyśmy pozyskać dane, które wpłyną na zakres tematyczny i formę świadczonej przez LSCDN usługi szkoleniowej. Prosimy o udział w naszych badaniach ankietowych.
  więcej
 • 29.01.2018
  VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Powtórka przed Maturą Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie i doradca metodyczny nauczycieli biologii miasta Lublin zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego do udziału w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Powtórka przed Maturą.
  więcej
 • 30.11.2017
  Wdrażanie podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie i etyki materiały i spotkania dla nauczycieli województwa lubelskiego.
  więcej
 • 31.08.2017
  Konta bankowe LSCDN Informujemy, że od dnia 01 września 2017r. opłaty za kursy przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy LSCDN.
  Numery rachunków bankowych na które należy dokonywać wpłat na kursy organizowane przez:

  LSCDN w Lublinie
  Bank Pekao SA. O/Lublin, nr 41 1240 5497 1111 0000 5004 6928

  LSCDN O/Biała Podlaska
  Bank Pekao SA O/Biała Podlaska, nr 72 1240 5497 1111 0000 5005 8107

  LSCDN O/Chełm
  Bank Pekao SA O/Chełm, nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391

  LSCDN O/Zamość
  Bank Pekao SA O/Zamość, nr 80 1240 5497 1111 0000 5007 2998
  więcej
 • 17.08.2017
  Oferta edukacyjna 2017/2018 Szanowni Państwo,
  Przedstawiamy Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2017/2018.
  więcej
 • 07.07.2017
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustalił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:
  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w intrenecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
  więcej
 • 07.07.2017
  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2017/2018.
  Ferie zimowe rozpoczną się 15 stycznia, a zakończą 25 lutego.
  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22 czerwca 2018 r.
  Sprawdź terminy ważne dla Twojej placówki!
  więcej