Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa/14703,Konferencja-podsumowujaca-wyniki-Ogolnopolskiej-Olimpiady-Zawodowej-Rok-przed-dy.html
14.07.2024, 23:00
Data publikacji: 29.05.2024
Autor: Bożena Jarmuł

Konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”

27 maja 2024 r., w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

Olimpiada pod honorowym patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, PKP Intercity, Fundacji VCC.

  W konferencji uczestniczyli:

 • Pan Tomasz Szabłowski, Lubelski Kurator Oświaty;
 • Pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 • Pan prof. dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich;
 • Pan Wojciech Kulik, z-ca Prezesa o. lubelskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego;
 • Pani Edyta Migałka, Dyrektor ds. kontaktów Fundacji VCC; 
 • Pan dr inż. Michał Charlak, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Techniki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej;
 • Pan dr inż. Marek Grabias Prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej;
 • Pani Ewa Boguszewska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity
 • Pan Krzysztof Dudziak, Prezes Zarządu "Stanlab" Spółka z o. o. w Lublinie
 • Pan  Zbigniew Mach, Prezes Spółdzielni Pracy Chemiczno-Gumowa "Farmochem" w Lublinie
 • Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie;
 • Pan Jacek Misiuk, zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN, nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie;
 • Pani Ewa Dębska, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN, nauczyciel Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
 • Pani Marlena Jędrych, specjalista Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • dyrektorzy szkół technicznych woj. lubelskiego, nauczyciele, laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego Olimpiady.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki Olimpiady i podsumowano jej przebieg.

Przybyłych na konferencję przywitał Pan Jacek Misiuk, zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. kształcenia zawodowego, członek Rady Naukowej Olimpiady.

Uczestnicy wysłuchali wykładu tematycznego "Motywacje i umiejętności drogą do sukcesu”, który wygłosił Pan dr inż. Jakuba Bis, z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

W etapie regionalnym Olimpiady uczestniczyło 461 uczniów, 177 zespołów z 59 szkół technicznych zlokalizowanych w 43 miejscowościach w 10 województwach.

Dla uczestników przygotowano 41 zestawów testowych – 1640 pytań, 6560 odpowiedzi. Podczas etapu regionalnego udzielono 18440 odpowiedzi, a podczas etapu ogólnopolskiego 5640 odpowiedzi. W przygotowanie uczniów do Olimpiady zaangażowało się około 190 nauczycieli.
W  centralnym etapie Olimpiady uczestniczyło 141 uczniów. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w 20 kwalifikacjach zawodowych. Wyłoniono 75 laureatów I, II i III miejsca, którym podczas konferencji wręczono dyplomy, drobny sprzęt elektroniczny i sportowy ufundowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Urząd Marszałkowski.

18 laureatów etapu centralnego, którzy zajęli I miejsce otrzymało „Indeksy Politechniki Lubelskiej”, zostaną przyjęci na I rok studiów Politechniki Lubelskiej z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego. 4 laureatów I miejsca, otrzymało wyróżnienia Rektora Politechniki Lubelskiej. Indeksy i drobne upominki ufundowane przez Politechnikę wręczył laureatom Pan prof. dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich wspólnie z Panem dr inż. Michałem Charlakiem, Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Techniki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej oraz Panem dr inż. Markiem Grabiasem Prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

25 laureatów i finalistów kształcących się w zawodach: t. hotelarstwa, t. organizacji turystyki, t. żywienia i usług gastronomicznych, t. usług fryzjerskich nagrodzono voucherami VCC na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe. wręczonymi przez Panią Edytę Migałkę, dyrektora ds. komunikacji Fundacji VCC.

13 laureatów w zawodach t. informatyk i t. programista nagrodzono voucherami PTI na egzaminy certyfikujące umiejętności informatyczne, wręczonymi przez Pana Wojciech Kulika, v-ce Prezesa o. lubelskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Ważnym elementem konferencji był udział pracodawców, reprezentujących firmy z branży kolejowej i chemicznej. W ramach promocji zawodów i współpracy pracodawców ze szkołami

 • laureat I miejsca w zawodzie technik transportu kolejowego otrzymał nagrodę ufundowaną przez PKP Intercity, którą wręczyła w obecności dyrektora szkoły Pani Ewa Boguszewska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • laureatka I miejsca w zawodzie technik analityk otrzymała laptop ufundowany przez "Stanlab" Spółka z o. o. w Lublinie, który wręczył Pan Krzysztof Dudziak Prezes firmy;
 • lauraetka I miejsca w zawodzie technik technologii chemicznej analityk otrzymała laptop ufundowany przez Spółdzielnię Pracy Chemiczno-Gumowa "Farmochem" w Lublinie, który wręczył Pan Zbigniew Mach Prezes Spółdzielni.

Dyrektorom szkół, nauczycielom i finalistom wręczono imienne podziękowania za wysokie wyniki uzyskane przez młodzież podczas kolejnych etapów Olimpiady Zawodowej, wręczone przez Pana Tomasza Szabłowskiego Kuratora Oświaty w Lublinie i Panią Annę Smolińską, Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs dla nauczycieli. Wyróżniono 8  nauczycieli, którzy opracowali zadania praktyczne z rozwiązaniem i kluczem odpowiedzi w zawodach: technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik logistyk,  technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dyplomy i nagrody wyróżnionym nauczycielom ufundowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wręczali Pan Tomasz Szabłowski, Kurator Oświaty w Lublinie, Pan Mirosław Jarosiński, z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lublinie.

Gratulujemy laureatom, finalistom i wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia!
Życzymy dalszych sukcesów!

Bezpośrednio za organizację konferencji odpowiadali Pan Jacek Misiuk, wicedyrektor LSCDN, Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN/ZSEn, sekretarz Olimpiady, Pani Ewa Dębska, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN/LCKZiU, Pani Marlena Jędrych specjalista LSCDN, sekretarz Olimpiady.
Pomoc techniczną świadczyli uczniowie klasy II  Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Opcje strony