Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/lublin/13364,Konferencja-podsumowujaca-wyniki-XVI-lubelskiego-miedzyszkolnego-konkursu-zawodo.html
2022-08-18, 19:12
Data publikacji: 13.06.2022
Autor: Bożena Jarmuł i Ewa Dębska

Konferencja podsumowująca wyniki XVI lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”

9 czerwca 2022 r. w Centrum Spotkani Kultur, odbyła się konferencja podsumowująca wyniki XVI lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, która została zorganizowana przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

                   

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja VCC.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu i podsumowano przebieg etapu regionalnego. W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło 1884 uczniów z Lublina i woj. lubelskiego. W etapie regionalnym uczestniczyło 248 uczniów, 83 zespoły reprezentujące 22 szkoły techniczne województwa lubelskiego, rywalizujących w 17 kwalifikacjach. Wyłoniono 67 laureatów i 34 wyróżnionych.

Główne cele konkursu to:

 • utrwalenia procedur egzaminu z kwalifikacji w zawodach;
 • pogłębienie znajomości wymagań na poszczególne kwalifikacje;
 • doskonalenie prezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie;
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów;
 • doskonalenie umiejętności przygotowania zadania praktycznego przez nauczyciela.

 • Konferencja
  Konferencja
 • Konferencja
  Konferencja
 • Konferencja
  Konferencja
 • Konferencja
  Konferencja

Konferencję podsumowującą konkurs swoją obecnością zaszczycili:

 • Pani Bożena Ćwiek, kierownik oddziału Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
 • Pani Elżbieta Denejko, Dyrektor Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich
 • Pan Andrzej Danilkiewicz, wicedyrektor do spraw rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
 • Pan Wojciech Kulik, koordynator ECDL w Lublinie
 • Pani Ewelina Związek, przedstawiciel Fundacji VCC w Lublinie
 • Pan Jacek Lis, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lubinie
 • Pan Krzysztof Staruch, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Pan Jacek Misiuk, Zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Dyrektorzy szkół technicznych woj. lubelskiego, nauczyciele, młodzież biorąca udział w konkursie.

Uczestnicy wysłuchali niezwykle inspirujących wykładów tematycznych:

 • Jak stworzyć i utrzymać własny biznes?, Pan Andrzej Danilkiewicz, wicedyrektor do spraw rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
 • „Shining like a Star”, czyli kilka słów o skutecznej (auto)prezentacji, Pan Jacek Lis, Koordynator Projektów Zewnętrznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Laureaci otrzymali dyplomy, drobny sprzęt elektroniczny ufundowany przez Kuratora Oświaty w Lublinie, sprzęt sportowy ufundowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, vouchery na egzaminy certyfikujące umiejętności informatyczne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, vouchery na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe ufundowane przez VCC.

Wręczono wyróżnienie dla Pani Doroty Borkowskiej nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie w zawodzie technik hotelarstwa za opracowanie zadania praktycznego z rozwiązaniem i kluczem oceny.

Wykaz laureatów i wyróżnionych.

Galeria zdjęć z Konferencji podsumowującej XVI edycję Konkursu.

Przedsięwzięcie koordynowała Pani Bożena Jarmuł i Pani Ewa Dębska.

Gratulujemy laureatom, wyróżnionym i wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia!

Życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy.

Opcje strony