Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.09.2021
Autor: LSCDN

I Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego - podsumowanie

31 sierpnia 2021 roku reprezentanci władz oświatowych oraz przedstawiciele środowisk szkolnych spotkali się na I Kongresie Nauczycieli i Województwa Lubelskiego „Współczesna szkoła − szkoła wsparcia i rozwoju”. Kongres otworzył Krzysztof Staruch, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

        

Wykład inauguracyjny „Szkoła wobec wyzwań czasów” wygłosił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego dr Tomasz Rzymkowski. Wykład plenarny „Wspierająca rola szkoły – wyzwania po pandemii i nie tylko…” przedstawił dr Wiesław Poleszak z Zakładu Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

         

 W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Stawiarski − Marszałek Województwa Lubelskiego, Lech Sprawka − Wojewoda Lubelski, Mariusz Banach − Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, Teresa Misiuk − Lubelski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele środowisk szkolnych i akademickich.

          

Nigdy nie jest za dużo dyskusji na temat roli nauczyciela i wspomagania nauczyciela w jego rozwoju dlatego, że jest kluczową osobą systemu edukacji. Wzbudzenie pasji jest sukcesem pedagogicznym nauczyciela. To wymaga pedagogicznych kwalifikacji. W tym kierunku powinny zmierzać zmiany, zarówno w procesie kształcenia nauczycieli, ich doskonalenia i doradztwa metodycznego - ten element jest niezmiernie ważny. Jeśli będą królować te dwie pozytywne emocje u uczniów, to i w zdalnej formie jesteśmy w stanie zapewnić rozwój ucznia. Nie ma lepszej nagrody dla nauczyciela, jak satysfakcja ucznia po okresie edukacji szkolnej - stwierdził Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski.

           

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) reprezentował Dyrektor Tomasz Madej, który przedstawił działania ORE w zakresie wspomagania szkół.

Kongres był okazją do refleksji nad kondycją współczesnej szkoły i nad wyzwaniami, jakie rzeczywistość stawia przed wszystkimi uczestnikami procesu edukacyjnego. W wykładach i dyskusjach omawiano takie zagadnienia jak: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i kształtowanie postaw, specjalne potrzeby edukacyjne, rozwijanie zdolności i rozbudzanie pasji, rolę kształcenia humanistycznego we współczesnym świecie, rolę języka obcego jako narzędzia dialogu, nowe perspektywy w kształceniu zawodowym, wsparcie ucznia na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, nowe technologie w nauczaniu zdalnym,  Polską Ramę Kwalifikacji w edukacji ogólnej, Zintegrowany System Kwalifikacji i inne działania mające na celu wsparcie kształcenia zawodowego.

           

Podczas sesji tematycznych prelegenci omówili następujące zagadnienia: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i kształtowanie postaw - specjalne potrzeby edukacyjne, Rozwijanie zdolności – rozbudzanie pasji, Rola kształcenia humanistycznego we współczesnym świecie, Język obcy jako narzędzie dialogu, Nowe perspektywy w kształceniu zawodowym, Język obcy dla potrzeb zawodowych, Wsparcie ucznia na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, Nowe technologie w nauczaniu zdalnym - dobre praktyki, Polska Rama Kwalifikacji w edukacji ogólnej, Zintegrowany System Kwalifikacji i inne działania wspierające kształcenie zawodowe.

           

Zwieńczeniem Kongresu była dyskusja panelowa na temat działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

           

Kongres odbył się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty.

Więcej info: ORE LUW

Opcje strony

do góry