Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 29.07.2021
Autor: ks.dr Andrzej Konachowicz

Podsumowanie konkursu "Mój monaster w Turkowicach”

W ostatnich miesiącach roku szkolnego 2020/2021 odbył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Mój monaster w Turkowicach”, którego organizatorem był Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej.

Zasadniczym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z Tradycji Cerkwi prawosławnej, a w szczególności z dziedzictwa monastycyzmu. Poszerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu wschodniej i bizantyjskiej sztuki sakralnej i jej wpływu na polską tradycję ikonograficzną.

10 czerwca 2021 roku w Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Mój monaster w Turkowicach”, w którym przyznano uczestnikom miano laureatów oraz wyróżnień dla dzieci i młodzieży.

W skład konsulatorów konkursu weszli: ks. mgr lic. Marcin Gościk – koordynator konkursu, opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej; ks. dr Andrzej Konachowicz – koordynator konkursu, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej LSCDN, mgr inż. arch. Urszula Garbacz – dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Świętych Cyryla i Metodego "Źródełko” w Lublinie, mgr Aleksandra Konachowicz – nauczyciel języka mniejszości narodowej – ukraińskiego Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie.

Konkurs spotkał się z żywym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Ogólnie wpłynęło ponad 130 prac z całego Województwa Lubelskiego, Mińska Mazowieckiego, Białegostoku, Supraśla, Bielska Podlaskiego, Drohiczyna oraz z terenu Powiatu Łosickiego. Nadesłane prace zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi: malowane kredkami, ołówkiem, farbami, wyszywane, wyklejane, kalkowanie na wykonanej matrycy oraz techniką komputerową i wyobrażeniem makiety przestrzennej. Tematem najczęściej przedstawianym była architektura monasteru, świątyń (historyczna, współczesna), krajobraz monasterski, postacie mniszek, wydarzenia historyczne związane z monasterem oraz życie liturgiczne cyklu rocznego.

W wyniku obrad komisja wyłoniła zwycięzców przyznając miejsca dla laureatów (50) oraz wyróżnienia (15) w kategoriach: wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych (klas I-III, IV-VI, VII-VII), młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz uczniów szkół specjalnych. Miłym zaskoczeniem ostatniej grupy były prace uczniów niewidzących z Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, których w sposób szczególny i niełatwy przygotowywała pani Agata Nicińska-Cichowlas – nauczyciel plastyki. Pełna lista nagodzonych znajduje się na stronie konkursu: www.turkowice.blogspot.com .

Każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnictwa wraz z podarunkiem. Dodatkowo laureatom oraz wyróżnionym przyznano nagrody wraz ze stosownym dyplomem. Nauczycielom – opiekunom przekazano podziękowanie za zmotywowania podopiecznych do przygotowania prac plastycznych w niełatwym czasie wychodzenia z nauki zdalnej.

             

Organizatorem wydarzenia był Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej przy współpracy z Bractwem Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, monasterem Opieki Matki Bożej w Turkowicach i doradcą metodycznym ds. nauczania religii prawosławnej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

W czasie trwania wydarzenia odbył się także szkolenie online dla nauczycieli – opiekunów uczestników konkursu, przeprowadzony przez Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, którym wystawiono stosowne certyfikaty w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój monaster w Turkowicach” odbywał się pod honorowym patronatem: Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego oraz marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, jak również nauczycielom przygotowujących wychowanków oraz uczniów.

Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”

Specjalne podziękowania organizatorzy kierują ihumeni Elżbiecie oraz siostrom monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach za natchnienie, pomoc duchową oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Ks. dr Andrzej Konachowicz
doradca metodyczny LSCDN

Opcje strony

do góry