Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 24.05.2021
Autor: Bożena Jarmuł

XV lubelski międzyszkolny konkurs zawodowy "Rok przed dyplomem” – wyniki etapu regionalnego

202 uczniów klas technicznych z 25 szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego sprawdzało swoją wiedzę oraz umiejętności podczas regionalnego etapu XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego "Rok przed dyplomem”, który odbył się 10 maja 2021.

Patronat nad konkursem sprawują: Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.


     

Organizatorami konkursu są: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. 

Z powodu bieżącej sytuacji epidemiologicznej, etap regionalny konkursu przeprowadzony był w formie testu on-line. Wykorzystano  funkcjonalność aplikacji Forms wchodzącej w skład Office 365 firmy Microsoft skutecznie wspomagającej nauczanie zdalne.

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło około 984 uczniów. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 202 uczniów, 69 zespołów reprezentujących 25 szkół technicznych województwa lubelskiego, którzy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w 15 kwalifikacjach. Do konkursu przystąpiło 202 uczniów. Ukończyło test z pozytywnym rezultatem 196 uczniów co stanowi 97% uczestników. Unieważniono wyniki 4 uczniów.

W przygotowanie uczniów do konkursu zaangażowało się około 86 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 68 laureatów i 31 wyróżnionych.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu nauczanych kwalifikacji oraz doskonalą umiejętnością stosowania technik informatycznych.

Konkurs dla nauczycieli

Konkurs polegał na opracowaniu zadania praktycznego, z kluczem rozwiązania i przykładowym rozwiązaniem.

Komisja konkursowa oceniła merytorycznie przesłane zadania i rozwiązania zadań. Wyróżniono zadanie z kwalifikacji EE.08 przesłane przez nauczyciela informatycznych przedmiotów zawodowych Pana Sebastiana Potręcia z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie.

Uczestników, nauczycieli, laureatów i wyróżnionych zapraszamy na konferencję podsumowującą, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2021 r. w godz. 12:00-14:00 w formie zdalnej.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC.

Zaproszenie na konferencję zostało przesłane na szkolny adres e-mail i adresy podane do kontaktu przez szkolnych opiekunów konkursu.

Wyniki etapu regionalnego XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego "Rok przed dyplomem”
w załączniku.

Opcje strony

do góry