Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.03.2021
Autor: Maria Dworzycka

Konferencja czytelniczo-medialna dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych - 17 marca 2021

W dniu 17 marca br. po raz kolejny odbyła się konferencja czytelniczo-medialna dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, której organizatorami byli doradcy metodyczni - Maria Dworzycka, Joanna Tarasiewicz oraz Aneta Szadziewska, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.

Konferencję otworzyła dyr. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Barbara Rzeszutko, która w imieniu swoim i dyr. Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztofa Starucha powitała uczestników.

Pierwszą część konferencji otworzyła Aneta Szadziewska, doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W swoim wystąpieniu „Opowieści na lepsze czasy” zajęła się tekstami multikulturowymi uczącymi tolerancji, empatii i zrozumienia dla Innego. Skupiła się na książkach polskich autorów, w których często też bohaterem jest dziecko polskie żyjące w innej kulturze.

Referat Joanny Tarasiewicz, doradcy metodycznego dla nauczycieli bibliotekarzy „Królewicz Śnieżek, czyli na baśnie na opak” poświęcony został baśniom postmodernistycznym. Zrywające z klasyczną konwencją, walczące ze stereotypami nowoczesne teksty baśniowe skierowane są zarówno do młodszego, jak i dorosłego czytelnika.

Pierwszą część konferencji zakończyła swoim referatem Iwona Pietrzak-Płachta, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pliszczynie „Bajkowe światy Wypożyczalni Skrzydeł–inspiracje do pracy z czytelnikiem”. Prelegentka zaproponowała słuchaczom swoje pomysły na szkolne obchody Światowego Dnia Postaci z Bajek, zarówno te stacjonarne jak i hybrydowe, podpowiadając w jaki sposób wykorzystać je do promocji czytelnictwa w swoich szkołach i bibliotekach. Podzieliła się też pomysłem na pracę z tekstem - bajką " O słodkiej królewnie i pięknym księciu" R. Jędrzejewskiej -Wróbel - którą można wykorzystywać do zajęć, z elementami biblioterapii, we wszystkich grupach wiekowych. Od przedszkolaków, po dorosłych.

Drugą część konferencji otworzyła dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS, literaturoznawczyni, badaczka rynku książki i mediów dla dzieci, kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie. W swoim wystąpieniu poruszyła niezwykle ważny temat uzależnień młodych ludzi od technologii i wpływie, jaki mogą one mieć na nastolatków.

Następnie głos zabrała Katarzyna Skolimowska, polonistka, trenerka, właścicielka firmy edukacyjnej FitEdukacja. Omówiła zagadnienie dobrostanu w pracy nauczyciela, szczególnie w okresie edukacji zdalnej. Wskazała konieczność organizacji tygodnia z punktu ważności, a nie pilności czekających nas zadań oraz możliwości zadbania o swój dobrostan.

Tematem wystąpienia doradcy metodycznego nauczycieli języka polskiego Beaty Wasilewskiej-Wnuk była obecność kontekstów i konwencji w edukacji polonistycznej w pracy z uczniem na III etapie edukacyjnym. Po omówieniu zagadnień nauczyciele zostali zapoznani z funkcjonalnymi przykładami obecności kontekstów i konwencji w literaturze, jak i filozofii różnych epok. Otrzymali również kilka zadań do pracy z uczniem.

Jako ostatnia głos zabrała Maria Dworzycka, doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego. W swoim wystąpieniu skupiła się na roli i jakości oceniania w czasie edukacji zdalnej, szczególną rolę przypisując ocenianiu kształtującemu oraz prawidłowej informacji zwrotnej.

Organizatorzy dziękują dyr. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Barbarze Rzeszutko, dyr. Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztofowi Staruchowi oraz Kierownikowi LSCDN Odział w Zamościu Arturowi Gontarzowi za życzliwość i wszelką pomoc. Słowa wdzięczności kierują także do Prelegentów. Nade wszystko dziękują wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w konferencji.

Opcje strony

do góry