Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 16.03.2021
Autor: Anna Radziwiłko

W trosce o kondycję psychiczną uczniów

W dniach 22 i 25 lutego 2021 odbyły się konferencje współorganizowane z Kuratorium Oświaty w Lublinie, których celem było zwrócenie uwagi na kondycję psychiczną uczniów oraz wskazanie kierunku pracy wychowawczej, zwłaszcza w odniesieniu do tych uczniów, którzy doświadczają trudności adaptacyjnych. W drugim terminie konferencji Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował słowa wsparcia do dyrektorów, pedagogów, psychologów i wychowawców. Łącznie w obu turach konferencji uczestniczyło 1113 osób.

Konferencje rozpoczynało wystąpienie Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, która podkreślała rolę wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych w udzielaniu pomocy uczniom przechodzącym kryzys.
Dr Wiesław Poleszak, zastępca dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, omówił wyniki szeregu badań nad funkcjonowaniem uczniów w zdalnym nauczaniu oraz wynikające z nich zalecenia dla nauczycieli.
D
r hab. Agnieszka Buczak, dr Anna Bieganowska-Skóra z Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przedstawiły wyniki przeprowadzonej przez siebie diagnozy samopoczucia ucznia w e-szkole oraz wskazały na problemy psychiczne młodzieży z niej wynikające.
Dr Iwona Gryniuk z Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie zwróciła uwagę na specyfikę pracy z młodzieżą o obniżonym nastroju oraz przeżywającą stany depresyjne.
Ilona Puszek, Justyna Szeląg, Aneta Dyl-Tarnawska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie przedstawiły praktyczne kierunki pracy z podopiecznymi ze specjanymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście diagnozy, interwencji i współpracy z rodzicami oraz międzyinstytucjonalnej.
Anna Radziwiłko, konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wskazała na koniecznośc modyfikacji oddziaływań wychowawczych w odpowiedzi na sytuację izolacji i nowe formy edukacji.
Dr Grzegorz Kata z Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie udzielił praktycznych wskazówek dotyczących udzielania pomocy uczniom w formie zdalnej.
Eliza Szypulska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu, przedstawiła działania nauczycieli tworzących sprzyjające środowisko szkolne.

Materiały są dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Polecamy również zapoznanie sie z poniższymi materiałami:

Opcje strony

do góry