Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 23.02.2021
Autor: Bożena Jarmuł

XVII Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera" - podsumowanie

17 lutego 2021 roku w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 104 laureatów z 42 szkół Lublina i województwa lubelskiego uczestniczyło w zdalnych eliminacjach XVII Regionalnego Konkursu Informatycznego “Dzień Bezpiecznego Komputera”.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, oddział lubelski i Microsoft Polska.

Konkurs jest inicjatywą lokalną organizowaną w ramach światowego Dnia Bezpiecznego Internetu przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Promuje bezpieczne korzystanie z sieci, środków multimedialnych, wskazuje na zagrożenia, przedstawia prawne aspekty działań użytkowników, inspiruje prezentując ciekawe zastosowania TIK.
Przy realizacji konkursu szkoła współpracowała ze specjalistami w zakresie tematyki bezpieczeństwa sieciowego z Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie, Straży Miejskiej w Lublinie, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, firmami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem w Internecie m.in. Microsoft Polska.

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło 1187 uczniów z Lublina i woj. lubelskiego, w tym 24 szkół podstawowych, 10 liceów ogólnokształcących, 8 techników.

W przygotowanie uczniów do konkursu zaangażowanych było 52 nauczycieli.

Testy konkursowe przesłało 104 uczestników konkursu, w tym 63 uczniów szkół podstawowych, 21 uczniów liceów ogólnokształcących, 20 uczniów technikum.

Podczas konkursu uczestnicy wysłuchali wykładów tematycznych:

  • Wykład I, Bezpieczeństwo w sieci, Pani Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Oddziału Szkolno-Profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin
  • Wykład II, Cyberprzestępczość i jej konsekwencje, sierż. Mateusz Chmielewski, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Wydział do Walki z Cyberprzestępczością
  • Wykład III, Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo, Pani Pamela Krzypkowska, Microsoft Polska
  • Wykład IV, Certyfikacja umiejętności informatycznych, Pan Wojciech Kulik Regionalny Koordynator ECDL w Lublinie, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

19.02.2021 roku w formie on-line, odbyła się konferencja podsumowująca XVII Regionalny Konkurs Informatyczny Dzień Bezpiecznego Komputera, który organizowany był pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, oddział lubelski i Microsoft Polska.

W Konferencji uczestniczyli m.in. zaproszeni goście:

Pan Eugeniusz Pylak, Lubelski Wicekurator Oświaty

Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Pan Wojciech Kulik, Regionalny Koordynator ECDL w Lublinie

Pani Agata Kapica, Manager Programu Microsoft dla Edukacji, Microsoft Polska

podkom. Marcin Czuryszkiewicz, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Pani Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Wydziału Oddziału Szkolno – Profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin

Pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin

Pani Sylwia Ginejko-Prażmo, Dyrektor firmy Super iQ w Lublinie

oraz współorganizatorzy przedsięwzięcia

Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Pan Krzysztof Staruch, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uczestnicy konferencji wysłuchali informacji na temat działań dotyczących bezpieczeństwa sieciowego podejmowanych przez Komendę Wojewódzką Policji, Oddział Szkolno-Profilaktyczny Straży Miejskiej, Microsoft Polska i Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz wykładu dotyczącego certyfikacji umiejętności informatycznych.

Kulminacyjnym punktem konferencji było ogłoszenie wyników XVII Regionalnego Konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera, które dostępne są na stronie szkoły Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Radę Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, vouchery na egzaminy certyfikujące ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Bezpośrednio za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialni byli Pani Bożena Jarmuł i Pan Leszek Widz z Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Opcje strony

do góry