Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 04.06.2019
Autor: Teresa Kozioł

Relacja z XVII Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie próbowali „oswoić poezję” podczas lekcji otwartej prowadzonej przez Panią Marię Grzywaczewską. Czy im się to udało i w jakim stopniu? Na to pytanie wszyscy nauczyciele uzyskali odpowiedź podczas obserwacji prowadzonej przez uczniów gry dydaktycznej.

     Na pewno zostały oswojone wiersze Juliana Tuwima „Kapuśniaczek” oraz Adama Asnyka „Ulewa”, które zresztą pasowały do aury za oknem podczas lekcji.

     Uczniowie pracując w grupach wykonywali szereg zadań na temat środków stylistycznych i ich funkcji, podmiotu lirycznego, rymów, sylab, rodzajów literackich, za które otrzymywali punkty, co pozwoliło im pod koniec zajęć uzyskać tytuł „Znawcy poezji”.

   W ankietach ewaluacyjnych oraz podczas omawiania lekcji nauczyciele podkreślali bardzo pozytywny kontakt prowadzącej z uczniami, przyjazne nastawienie, bardzo ciepłą, miłą, atmosferę, wspieranie pracy grupowej, aktywność, zaangażowanie i współpracę wszystkich uczniów, wykorzystanie TIK,  metody aktywizującej oraz ciekawe podsumowanie zajęć, co również uważam za wspaniałe atuty, a także uwzględnienie celów wychowawczych, rzeczowe i mierzalne cele szczegółowe, pytania otwierające (kluczowe), które nawiązują do doświadczeń ucznia i decydują na początku lekcji, czy uczeń zainteresuje się tematem.    

     W drugiej części spotkania Teresa Kozioł przedstawiła prezentację na temat aktywizujących metod nauczania, podkreślając, że poznawanie preferencji sensorycznych uczniów oraz rozwijanie inteligencji wyróżnionych przez Gardnera powinno stawać się coraz bardziej powszechne w diagnozowaniu i nauczaniu dostosowanym do możliwości ucznia.

     Rozbudzanie motywacji wewnętrznej poprzez dostrzeganie osiągnięć uczniów, udzielanie im wsparcia, tworzenie przyjaznej atmosfery, stosowanie urozmaiconych metod, zwłaszcza aktywizujących i wykorzystywanie podczas lekcji technologii informacyjno-komunikacyjnej wg prowadzonych badań  dobrze służy „cyfrowym tubylcom”, którymi są nasi uczniowie. Dlatego właśnie metodyka nauczania musi ewoluować.

     Zgodnie z założeniami nowoczesnej szkoły stosowanie metod aktywizujących oraz TIK jest również coraz szerzej wymagane zarówno w związku z awansem zawodowym nauczycieli jak i podczas oceny pracy nauczyciela.

     Było to ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki”, w którym brało udział podczas 4 spotkań 50 nauczycieli.

Zapraszam nauczycieli szkół podstawowych do udziału i prezentowania własnych materiałów w przyszłym roku szkolnym.

Materiały w załącznikach, pełna fotorelacja: https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/galeria-zdjec/chelm/10972,XVII-Forum-Nauczycieli-Przedmiotow-Humanistycznych-Dobre-praktyki.html

Teresa Kozioł  konsultant LSCDN

Opcje strony

do góry