Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/chelm/10543,Relacja-z-XV-Forum-Nauczycieli-Przedmiotow-Humanistycznych-Dobre-praktyki.html
2020-07-02, 07:22
Data publikacji: 23.11.2018
Autor: Teresa Kozioł

Relacja z XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki”

Spotkanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie w dniu 22 listopada rozpoczęła lekcja otwarta prowadzona przez Panią Elżbietę Pałczyńską-Prus na temat bohatera lektury „Szatan z VII klasy”: „Najbystrzejszy chłopak w całej szkole - kim tak naprawdę był Adaś Cisowski?” (konspekt - załącznik nr 1).

Zebrani nauczyciele z dużą uwagą obserwowali kolejne fazy lekcji, która była prowadzona z wykorzystaniem metod aktywizujących, urozmaiconych środków dydaktycznych i technologii informacyjnej i komunikacyjnej: projektu edukacyjnego w postaci WebQuestu, platformy Kahoot, generatora kodów QR, a także burzy mózgów, lapbooka, pracy grupowej.

Podczas zajęć można było zaobserwować duże zaangażowanie uczniów, którzy cały czas wykonywali różne czynności, które – jak sądzę - sprawiały im dużo radości:
oglądali fragment filmu, wykonywali zadania wskazane w WebQueście  opracowanym przez nauczyciela, a wykorzystując smartfony i skanery określali i klasyfikowali cechy bohatera zakodowane w kodzie QR.  Pisali ogłoszenie na temat poszukiwania głównego bohatera, doskonaląc tę formę wypowiedzi i jednocześnie podkreślając wygląd zewnętrzny bohatera.

Uczniowie wiele zadań wykonywali w grupach, ale również udzielali odpowiedzi ustnych, podawali argumenty do zajmowanego stanowiska, a pod koniec lekcji, wykorzystując platformę Kahoot, rozwiązywali quiz przygotowany wcześniej przez nauczyciela.    

W dalszej części Forum Pani Elżbieta przedstawiła swoje wrażenia,  stopień osiągnięcia celów,  uwagi, które nasunęły się bezpośrednio po przeprowadzonych zajęciach, a następnie nauczyciele wypowiadali się na temat metod nauczania, aktywizacji uczniów i wykorzystania TIK.

W kolejnym punkcie spotkania Pani Marta Daniłowicz ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem – zaprezentowała Regulamin teleturnieju czytelniczego „Jeden z dziesięciu” (załącznik nr 2), który został zorganizowany w związku z prowadzoną  przez Panią Innowacją Pedagogiczną „Czytanie dewizą na życie” oraz opracowane pytania związane z  teleturniejem. Prezentowane pytania i zestawy odpowiedzi mogą stanowić pewną inspirację do opracowania własnego zestawu pytań.

Następnie  Teresa Kozioł przedstawiła temat szkoleniowy: Edukacja polisensoryczna w nawiązaniu do szkolenia „Nowoczesne metody pracy wspierające proces uczenia się” przedstawiła krótko stanowisko neurodydaktyki związane z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o pracy mózgu do zmiany metodyki nauczania  w celu zwiększenia skuteczności kształcenia i uczenia się uczniów – zamieszczone w publikacji pod redakcją Wiesława Sikorskiego: „Neuroedukacja” (załącznik nr 3).

Podkreśliła, że do podjęcia nauczania polisensorycznego, czyli wielozmysłowego niezbędna jest wnikliwa wiedza o uczniach, m.in.  rozpoznanie preferencji sensorycznych, poprzez obserwację, rozmowę z uczniami i rodzicami oraz wskazanie uczniowi zadań diagnostycznych do wykonania, co pozwoli na zastosowanie odpowiednich ćwiczeń  ułatwiających naukę szkolną, przynoszących radość z wykonywania, np. lapbooki i dostosowanych do ich indywidualnych możliwości.

Teresa Kozioł zaprezentowała WebQuesty przygotowane przez różnych nauczycieli podczas kursu: Projekt edukacyjny jako WebQuest, które znajdują się na blogu pod adresem: http://technologiainfikom.blogspot.com/p/nasze-blogi.html

Spotkanie prowadzone było w formie seminarium. Uczestniczyło w nim 20 nauczycieli, w tym wicedyrektor SP nr 7 Pani Agnieszka Zapora.

Na uwagę zasługuje wyjątkowa postawa uczniów i ich zaangażowanie podczas lekcji związane z pracą różnymi metodami, wykorzystaniem TIK i  tworzeniem lapbooków. Po zajęciach chętnie prezentowali i rozmawiali z gośćmi na temat  swoich prac.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7, nauczycielom, którzy dzielili się wiedzą, wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w spotkaniu i wspaniałym uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej nr 7 w Chełmie.

Konsultant LSCDN Teresa Kozioł

Relacja fotograficzna w Galerii: https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia-1/galeria-zdjec/chelm/10545,Relacja-z-XV-Forum-Nauczycieli-Przedmiotow-Humanistycznych-Dobre-praktyki.html

Opcje strony