Centrum LSCDN

Relacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 16.11.2023
Autor: Beata Bojar

Konferencja metodyczna „Priorytety w edukacji polonistycznej w roku 2023/2024” - podsumowanie

6 listopada 2023 roku odbyła się konferencja doradców metodycznych LSCDN adresowana do nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęcona wybranym kierunkom polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.Spośród działań edukacyjnych, metodycznych i pedagogicznych zostały wybrane te, które są szczególnie ważne w edukacji polonistycznej. Krótkie wykłady i prezentacje przygotowane przez doradców metodycznych z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotyczyły zarówno zagadnień z zakresu edukacji klasycznej, jak i edukacji XXI wieku, to znaczy wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, wykorzystywania sztucznej inteligencji w kształceniu. Dodatkowo prezentowany był temat wieloaspektowego oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego, a także propozycje różnych form pracy z uczniami wymagającymi szczególnej uwagi i troski.

Zebranych uczestników powitał dyrektor LSCDN Krzysztof Staruch, który zaprezentował główne cele i kierunki współczesnej edukacji oraz odniósł się do tematyki konferencji.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z zaprezentowanym przez Małgorzatę Sagan wypracowanym przez stulecia modelem edukacji klasycznej. Tej tematyce poświęcone było również wystąpienie Barbary Jaszak, która zwróciła uwagę na wprowadzenie młodych ludzi w najwyższy krąg kulturowy i kształtowanie postaw społecznych w oparciu o nieprzemijające wartości.

"Co to znaczy oceniać szeroko i głęboko?" w swoim wykładzie wyjaśniała Marlena Wojnar. Zwróciła uwagę na ocenianie jakościowe i doskonalenie kompetencji przydatnych w dorosłym życiu.

Kolejne wystąpienie, tym razem Doroty Jaśkowskiej dotyczyło narzędzi dydaktycznych, jakimi są aplikacje internetowe, które umożliwiają bardziej angażujące, interaktywne i dostosowane do potrzeb uczniów formy nauczania.

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów uwzględniła w swoim wystąpieniu Beata Wasilewska-Wnuk, prezentując technikę piramidy, przydatną do treningów przed maturą pisemną z języka polskiego. 

W trakcie konferencji były tez poruszane inne tematy, a wśród nich te dotyczące wyzwań związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej.

Anna Zielińska zwróciła szczególną uwagę na metody i techniki wspierająco-integrujące w procesie edukacyjnym i wychowawczym oraz istotę nauczania ekspedycyjnego.

Daniel Buchowiecki skupił się na tematyce związanej z prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.

Swoimi pomysłami wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie oceniania i indywidualizacji pracy na zajęciach z języka polskiego podzieliła się z uczestnikami konferencji Beata Samojluk. Jej wystąpienie było próbą zwrócenia uwagi na umiejętne i odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji.

Wnioski z krótkich wykładów i prezentacji przedstawiała na koniec Beata Bojar, zwracając uwagę na to, że edukacja humanistyczna ma charakter holistyczny, a powrót do wartości klasycznych nie wyklucza nowoczesnej metodyki nauczania i wykorzystywania zdobyczy technologii informacyjnej.

Konferencja została przygotowana przez doradców metodycznych LSCDN z języka polskiego.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.
Beata Bojar

Opcje strony

do góry