Centrum LSCDN

Relacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 05.07.2023
Autor: Barbara Turska

Podsumowanie Sieci współpracy i samokształcenia szkolnych koordynatorów – "Aktywna tablica" 2022/2023

6 czerwca 2023 r. w siedzibie LSCDN odbyło się podsumowanie Sieci współpracy i samokształcenia szkolnych koordynatorów – "Aktywna tablica" 2022/2023.

W spotkaniu, oprócz nauczycieli szkolnych koordynatorów, uczestniczył Pan dyrektor Krzysztof Staruch, koordynatorki Sieci współpracy: Pani Barbara Turska, Pani Bożena Jarmuł oraz Pani Hanna Głos.

Do Sieci współpracy i samokształcenia zgłosiło się 23 szkolnych koordynatorów programu rządowego "Aktywna tablica". Pracownicy tych szkół przeprowadzili w swoich placówkach co najmniej 2 lekcje otwarte, opublikowano 51 artykułów ze scenariuszami lekcji w Centrum Wymiany
Wiedzy/dział TIK w pracy nauczyciela na stronie internetowej LSCDN.

Lista przedmiotów, do których opracowano scenariusze lekcji otwartych:

 • edukacja przedszkolna (1),
 • edukacja wczesnoszkolna (5),
 • zajęcia z wychowawcą (3),
 • język polski (2),
 • historia i społeczeństwo (1),
 • matematyka (6),
 • biologia (2),
 • chemia (1),
 • język angielski (2),
 • język niemiecki (2),
 • informatyka (1),
 • technika (1),
 • rewalidacja (10),
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne (1),
 • zajęcia z psychologiem (1),
 • zajęcia świetlicowe (2),
 • logopedia (1),
 • trening umiejętności społecznych (1),
 • technologie produkcji piekarskiej (1),
 • technika w produkcji cukierniczej (1),
 • język angielski zawodowy w poligrafii (1),
 • projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu (1),
 • ogrodnictwo (1),
 • zasady żywienia (1),
 • techniki fotograficzne (1).

Opcje strony

do góry