Centrum LSCDN

Relacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 01.12.2022
Autor: Zbigniew Wiertel

Konferencja wojewódzka "Prawda, dobro i piękno etycznym i estetycznym kanonem współczesnej odpowiedzialności" - relacja

28 listopada 2022 r. w Instytucie Muzyki UMCS odbyła się konferencja "Prawda, dobro i piękno etycznym i estetycznym kanonem współczesnej odpowiedzialności".

Konferencję zorganizowały cztery instytucje: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Muzyki UMCS, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

                   
Konferencję honorowym patronatem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
 • Wojewoda Lubelski Lech Sprawka
 • Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk
 • Instytut Pamięci Narodowej.

Patronatem medialnym konferencję objęło Radio Lublin.

Konferencję uroczyście otworzyli:

 • Krzysztof Staruch, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • dr hab. Piotr Wijatkowski, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Muzyki UMCS
 •  dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili:

 • Pani Magdalena Cirkot, która reprezentowała Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka
 • Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
 • Pan Tomasz Pitucha, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tematyka konferencji była skupiona wokół jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Konferencja rozpoczęła się koncertem muzyki fortepianowej w wykonaniu Pana Tomasza Krawczyka, pianisty, asystenta w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki. W programie koncertu znalazły się utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego. Po koncercie uczestnicy konferencji wysłuchali recytacji wierszy w wykonaniu Miłosza Sadurskiego, ucznia I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Następnie uczestnicy wysłuchali wykładów:

 • Jeden obraz więcej mówi, niż tysiąc słów. O sile i znaczeniu ikonografii w nauczaniu, dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL, IPN
 • Obraz wojny w muzyce i sztuce. Zarys edukacji interdyscyplinarnej, dr Renata Gozdecka, profesor UMCS, Instytut Muzyki
 • Ojczyznę kochać trzeba i szanować, czyli jak rozmawiać o patriotyzmie w literaturze bez patosu, a z sensem, dr hab. Lech Giemza, profesor KUL, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Pieśni patriotyczne lustrem dziejów narodu polskiego, mgr Marcin Szostek, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
 • Idea wolontariatu – wychowanie do dobra w praktyce, ks. dr Krzysztof Gałan, Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego
 • Wyposażenie kawalerii około 1920 roku, realia życia podczas wojny polsko-bolszewickiej w oparciu o dziennik ułana, Grzegorz Sztal, inicjator i założyciel Muzeum Znaki Czasu.

Konferencja zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni ułańskich i patriotycznych przez uczestników konferencji i Ułanów Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich przy akompaniamencie „The Fedor Family”, zespołu muzycznego, którego liderem jest Marek Fedor.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem nauczycieli i dyrektorów szkół.

Galeria zdjęć z Konferencji

Opcje strony

do góry