8206.Konferencja szkoleniowo-metodyczna dla nauczycieli w sprawie konkursu genealogicznego "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna"

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Archiwum: Oferta doskonalenia organizowanego we współpracy z instytucjami, organizacjami i placówkami oświatowymi
Forma
Konferencja
Liczba godzin
5
Cena
bezpłatne
Odbiorca
_Archiwum: Nauczyciele historii, _Archiwum: Nauczyciele języka polskiego, _Archiwum: Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, _Archiwum: Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
Kierownik
Antonina Telicka-Bonecka

Prowadzący

Marta Goździowska-Łubkowska
Antonina Telicka-Bonecka

Program

 • 10:00-10:30 Powitanie.
 • 10:30-10:50 Cele i założenia konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” Agnieszka Konstankiewicz (Archiwum Państwowe w Lublinie).
 • 10:50-11:20 Podstawa programowa a idee i cele konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” - Antonina Telicka-Bonecka, Marta Goździowska-Łubkowska (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Iwona Kowal (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie).
 • 11:20-11:50 Genealogia nauka i praktyka – dr hab. Tomisław Giergiel (UMCS).
 • 11:50-12.20 Archiwa wobec poszukiwań genealogicznych – dr hab. Marek Konstankiewicz prof. UMCS.
 • 12:20-12:40 Przerwa kawowa.
 • 12:40-12:50 Prezentacja pracy konkursowej - Robert Hordyjewski (laureat II edycji konkursu, uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku).
 • 12:50-13:00 Prezentacja pracy konkursowej - Vadim Shashok (laureat II edycji konkursu, uczeń Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie).
 • 13:00-13:10 Katarzyna Smarkala, (laureatka II edycji konkursu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu).
 • 13:10-13:20 Innowacyjność w ramach projektu edukacyjnego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” – Marcin Rybicki (Kuratorium Oświaty w Lublinie).
 • 13:20-13.50 Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne – Anna Chursan (Archiwum Państwowe w Lublinie).
 • 13:50-14:00 Dyskusja.
 • 14.00-14.10 Zakończenie konferencji.

Organizacja

Konferencja szkoleniowo – metodyczna dla nauczycieli w sprawie konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” dedykowanego uczniom klas 4 – 7 szkoły podstawowej.
Termin: 18 marca 2024r., godz. 10:00 - 14:30
Miejsce:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Historii i Archeologii, Aula.

Organizatorzy:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN)
Archiwum Państwowe w Lublinie (AP w Lublinie)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Opis

Celem konferencji jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli do realizacji knkursu "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna".

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry