Centrum LSCDN

Publikacje pozostałe

Okolice poezji 'Jesienne Debiuty Poetyckie' 1998 - 2017

Pani Renata Sugier, nauczyciel z V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie jest autorką tekstu, w którym podsumowuje 20 lat realizacji projektu 'Jesienne Debiuty Poetyckie' 1998 - 2017' . 'Można zamknąć to refleksją, że Jesienne Debiuty Poetyckie tworzą niezwykłą przestrzeń dla dialogu „kandydatów na poetów” ze znanymi i cenionymi literatami, artystami, członkami ZLP oraz pracownikami naukowymi KUL Jana Pawła II'.

Renata Sugier

V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Okolice poezji. Jesienne Debiuty Poetyckie 1998 - 2017

                                                 
                                                                     „Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy.”

                                                                           Wisława Szymborska

                                                         „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą”

                                                                                                                                                     Edward Stachura

 

         Jak opisać 20 lat realizacji projektu? Jest to tak samo trudne, jak zdefiniowanie poezji. Można zamknąć to refleksją, że Jesienne Debiuty Poetyckie tworzą niezwykłą przestrzeń dla dialogu „kandydatów na poetów” ze znanymi i cenionymi literatami, artystami, członkami ZLP oraz pracownikami naukowymi KUL.

         30 listopada 2017 r. w auli Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyła się XX edycja  Jesiennych Debiutów  Poetyckich, Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji pod patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Organizatorami byli: V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Fuga Mundi, Związek Literatów Polskich/Oddział w Lublinie.  Jubileuszowa edycja projektu została objęta Honorowymi Patronatami: Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka,  Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

W przeglądzie udział wzięła młodzież liceów i gimnazjów z całej Polski oraz członkowie i wolontariusze Fundacji Fuga Mundi w Lublinie. Głównym celem imprezy była integracja młodych ludzi z różnych środowisk poprzez wspólne zainteresowania literackie. Rozbudzanie wyobraźni i twórczego potencjału „kandydatów na poetów” podkreślił J. Harasymowicz, który patronował pierwszej edycji przeglądu w 1998 roku i podpisał wszystkim, wówczas 28 uczestnikom Jesiennych Debiutów Poetyckich, swój ostatni tomik poezji „Miłość w górach”.

Uczestnicy Jesiennych Debiutów Poetyckich mają szansę rozpoznawania własnych możliwości oraz doskonalenia warsztatu literackiego poprzez dyskusje z  poetami, gośćmi i jurorami Jesiennych Debiutów Poetyckich: B. Wróblewskim, W. Michalskim, B. Zadurą, W. Oszajcą, I. Kovácsem, A. Zaniewskim,T. Jastrunem, S. A. Łukowskim, M. Bajorem, U. Gierszon, K. Daukszewiczem, Ł. Jemiołą, J. Samołykiem, M. Pieniążkiem, M. Sokołowskim.

Przygotowanie imprezy obejmuje wiele różnorodnych działań i trwa kilka miesięcy. Rozpoczyna je poszukiwanie sponsorów skłonnych ufundować upominki dla wszystkich uczestników przeglądu, nagrody dla osób wyróżnionych, pokryć koszty honorarium i przejazdu gościa imprezy, a także wydania okolicznościowego tomiku poezji.

Opcje strony

do góry