Centrum LSCDN

Publikacje pozostałe

Projekt 'Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika' - fundusze europejskie Erazmus Plus

10-osobowa grupa uczniów klasy III O (technik budownictwa) Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie odbywała w dniach 13.05. - 26.05.2018 praktykę zawodową w Schkeuditz niedaleko Lipska w Niemczech w ramach programu Erasmus Plus. Uczniowie realizowali projekt 'Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika' w organizacji partnerskiej Vitalis GmbH.

Uczniowie przybyli do Gut Wehlitz 13 maja, gdzie zostali serdecznie przywitani przez przedstawiciela organizacji partnerskiej. Po krótkim wprowadzeniu w plan przebiegu stażu grupa poznawała miejsce odbywania praktyk i zakwaterowania. Uczestnicy podczas całego pobytu byli wspierani przez swojego opiekuna.

Celem praktyki było zwrócenie uwagi uczestnikom na konieczność rozwoju umiejętności zawodowych w dziedzinie budownictwa, kształcenie  kompetencji socjalnych i interkulturowych jak również poprawa kompetencji językowych, aby sprostać rosnącej konkurencji na międzynarodowym rynku pracy. Staż w Niemczech pomógł uczniom zebrać praktyczne doświadczenia i poprawić umiejętności językowe. Dalszym celem projektu było poznanie struktury organizacyjnej i sposobu pracy niemieckiego przedsiębiorstwa oraz przekazanie informacji na temat różnych możliwości kształcenia zawodowego w Niemczech.

W poniedziałek 14 maja uczniowie rozpoczęli zajęcia praktyczne. Na miejscu praktyki zostali przedstawieni swoim zawodowym opiekunom i zapoznani z obowiązującymi przepisami BHP. Uczniowie pracowali w budynkach chronionych jako budownictwo zabytkowe. Uczniowie przygotowywali miejsce budowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, planowali zapotrzebowanie na konieczny materiał. Stażyści wykonywali różne wiązania murarskie np. wiązanie krzyżykowe, tynkowali ściany wewnątrz i zewnątrz budynku, wykonywali różne mieszanki z wapna, cementu, piasku i wody w zależności od potrzeb. Uczniowie montowali również własnoręcznie wykonane szafy do zabudowy, mogli również poznać zasady przygotowania podłoża i układania płyt tarasowych.

Podczas swojego pobytu w Niemczech uczniowie zwiedzili Lipsk (m.in. Dworzec Główny, Piwnica Auerbacha, Kościół Św. Mikołaja, Kościół  Św. Tomasza, Pomnik Bitwy Narodów). W sobotę uczniowie wyjechali na wycieczkę do Berlina, gdzie mogli zobaczyć Plac Poczdamski, Reichstag, Kościół Pamięci, Checkpoint Charlie i inne zabytkowe miejsca. Ciekawym przeżyciem było zwiedzenie Muzeum Techniki prezentujące imponującą wystawę osiągnięć starych i nowych technologii. W niedzielę stażystów czekała wycieczka do Drezna. Zwinger, Frauenkirche, Semperoper – to najważniejsze miejsca w tym pięknym mieście, które mogli zwiedzić uczniowie.

Na zakończenie pobytu uczniowie omówili  wraz z koordynatorem projektu przebieg swojego stażu i wzięli udział w uroczystości wręczenia certyfikatów i świadectw. Po przybyciu do kraju stażyści otrzymali certyfikaty Europass Mobilność w języku polskim i niemieckim, które będą mogli załączyć do dokumentów aplikacyjnych w przyszłej rekrutacji zawodowej. Wszyscy uczniowie ocenili przebyty staż jako bardzo ciekawe i doskonalące doświadczenie zawodowe i osobiste.

Agata Nossowska, koorynatorka projektu 'Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika'

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Opcje strony

do góry