Centrum LSCDN

Publikacje pozostałe

Projekt "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"

Pani Agata Nossowska z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie jest autorką tekstu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika". Przedstawia w nim przebieg projektu przeprowadzanego w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Młody człowiek powinien już podczas edukacji szkolnej mieć świadomość, że dobry start w przyszłość to przede wszystkim jak najlepsze przygotowanie zawodowe. Dzięki projektowi uczniowie otwierają się na inne formy kształcenia  i na możliwości, które oferuje rynek pracy  w Unii Europejskiej,  mogą sprawdzić się w innej sytuacji niż znana im codzienność. 

Praca nad projektem rozpoczyna się już w trakcie konstruowania wniosku. Oczywiście niezbędna jest współpraca z organizacją przyjmującą, bowiem wszystkie ustalenia dotyczące dokumentacji, zasad finansowania, programu stażu i warunków bytowych muszą być uzgodnione jeszcze przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji programu Erasmus Plus. Nasza szkoła realizuje już czwarty projekt stażowy a poprzednie wyjazdy uczniów były bardzo satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych stron, więc nie musieliśmy szukać odpowiedniej instytucji partnerskiej, co jest nie lada wyzwaniem dla szkół szczególnie ze wschodniej Polski.

W dniach od 19.05.–01.06.2019 roku czternastoosobowa grupa uczniów Technikum Budowlanego i Technikum Drzewnego z klasy III o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (8 uczniów) oraz technik technologii drewna (6 uczniów) uczestniczyła w dwutygodniowym stażu zawodowym w miejscowości Schkeuditz w Niemczech. Staż został zorganizowany we współpracy z instytucją przyjmującą VITALIS GmbH, która ma duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

Przed złożeniem wniosku ustaliliśmy z Vitalis GmbH, jakie zadania stażowe wynikające z programu nauczania będą wykonywali uczniowie, którzy odbywali staż w ramach obowiązkowej 4-tygodniowej praktyki zawodowej (2 tygodnie w polskich przedsiębiorstwach, 2 tygodnie w Schkeuditz w Niemczech). Ustalono również, że oprócz obowiązkowych certyfikatów potwierdzających odbycie stażu, uczniowie otrzymają karty oceny ECVET potwierdzające nabycie określonych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych. Uczniowie otrzymają również dokumenty Europass Mobility w języku polskim niemieckim potwierdzone przez Centrum Europass. Po zatwierdzeniu wniosku i przyjęciu projektu do realizacji należało dopilnować wszystkich ustaleń w nim zawartych: podpisania umów finansowych z Narodową Agencją, organizacją partnerską, przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z regulaminem naboru na staż, podpisania umowy z uczestnikami stażu, przeprowadzenia przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego i zawodowego, przygotowania logistycznego wyjazdu uczniów (transport, wypłata kieszonkowego, spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców, zakup odzieży roboczej).

W Niemczech uczniowie wzięli udział w spotkaniu z koordynatorem niemieckim panią Małgorzatą Woroną i zostali zapoznani z terenem ośrodka i miejscem praktyk i obowiązującym regulaminem, poznali instruktorów, którzy przeprowadzili szkolenie BHP i zapoznali stażystów z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami obowiązującymi w warsztatach i planem zadań do wykonania. Technicy technologii drewna mieli do wykonania drewnianą wiatę od początku do końca procesu technologicznego: od sporządzenia dokumentacji technicznej, poprzez wykonanie wszystkich elementów wiaty z wykorzystaniem maszyn i narzędzi stolarskich do postawienia gotowej wiaty na wyznaczonym miejscu. Uczniowie podczas następnych dni stażu sporządzali dokumentację techniczną, przygotowywali materiał do obróbki, trasowali czopy, gniazda, odkosy, przycinali materiał zgodnie z zapotrzebowaniem, dłutowali czopy, wykonywali gniazda dłutarką łańcuszkową, wykonywali łącza i montowali ściany. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajęli się demontażem i montażem maszyn elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych i sprawdzaniem poprawności ich działania, montażem instalacji elektrycznych z pompą cyrkulacyjną i silnikiem, wykonywaniem połączeń przewodów w obwodach elektrycznych, uczyli się programowania sterowania instalacjami elektrycznymi.

Projekt w ramach kształcenia zawodowego przygotowywał uczniów do pracy w środowisku międzynarodowym. Przyszli technicy zapoznawali się z nowymi technologiami, nabywali nowe umiejętności oraz  doskonalili swoją znajomość języka niemieckiego oraz angielskiego. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z powierzonych  zadań, a instruktorzy chwalili zaangażowanie i fachowość stażystów.

Podczas stażu uczniowie wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą niemiecką i warsztatach animacji językowej organizowanych przez koordynatora strony niemieckiej. Uczniowie w swobodnej atmosferze mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe: przedstawić się niemieckim kolegom, zapytać o ich zainteresowania, przeprowadzić krótkie rozmowy. Dużo śmiechu wzbudzały próby wypowiedzenia trudnych słów niemieckich przez polskich uczestników i odwrotnie. Okazało się, że zabawy ruchowe i chęć współpracy kruszą wszystkie bariery językowe. Stażyści mieli też okazję do kontaktów z uczniami z innych krajów: Danii, Hiszpanii i Włoch. Ponieważ na terenie ośrodka jest klub, w którym można wspólnie spędzić czas, grać w bilard, gry planszowe, słuchać muzyki i tańczyć, nie było czasu na nudę. Uczniowie mieli też okazję do innych aktywności: grali w piłkę nożną i siatkówkę, chodzili na basen i kręgielnię, robili wycieczki do Lipska.

Integralną częścią stażu był program kulturalny, który obejmował m. in. dwudniową wycieczkę do Berlina, ( zwiedzanie Reichstagu, Muzeum Techniki, Muzeum Historycznego czy Bramy Brandenburskiej oraz spacer po śródmieściu ), zwiedzanie Lipska i okolic oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Wymiana doświadczeń oraz kontakty z młodzieżą  z innych krajów zmotywowały młodzież do intensywniejszej nauki języków obcych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dużym przeżyciem (szczególnie dla opiekuna) była samodzielna wyprawa do Berlina pociągiem z dwiema przesiadkami, która jednak przebiegła bez problemów. Na miejscu uczniowie spotkali się z przewodnikiem, który zaplanował zwiedzanie najbardziej znanych miejsc w Berlinie: zwiedzanie Reichstagu, Muzeum Techniki, Muzeum Historycznego czy Bramy Brandenburskiej oraz spacer po śródmieściu. Uczniom najbardziej podobało się Muzeum Techniki, ponieważ mogli obejrzeć bardzo interesujące modele samolotów, samochodów i motocykli i zrobić dużo ciekawych zdjęć. Wszyscy byli bardzo zmęczeni, ale też zadowoleni z wycieczki. Kolejny dzień uczniowie spędzili w Dreźnie, które zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że to piękne miasto. Uczniowie byli również w fabryce Volkswagena i oglądali proces technologiczny składania elektrycznego e-golfa.

Po zakończeniu pracy na warsztatach odbyło się uroczyste podsumowanie stażu, rozdanie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów. Była to okazja do wspólnej dyskusji na temat minionych dwóch tygodni, przeprowadzenia ewaluacji i wyrażenia wdzięczności instruktorom i opiekunom. Po powrocie stażyści wypełnili indywidualne raporty, z których jednoznacznie wynika, że staż spełnił ich wszystkie oczekiwania i miał tylko jedną wadę – był za krótki.

Również szkoła jako placówka kształcenia zawodowego bardzo korzysta na takich inicjatywach. Opiekunem młodzieży jest zawsze nauczyciel kształcenia zawodowego, który towarzyszy młodzieży podczas pracy na warsztatach, dokumentuje wszystkie działania i dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w projekt nabywają nowe umiejętności, mają okazję współpracować z zagraniczną placówką kształcenia zawodowego, zaplanować podobne inicjatywy.

Nie zapominajmy jednak, że najważniejszy jest uczeń i jego rozwój i satysfakcja.

Dzięki stażom młodzi ludzie rozpoczynający pracę w swoim zawodzie będą posiadali międzynarodowe doświadczenie zawodowe, które pomoże im pewniej wkroczyć na rynek pracy i realizować plany zawodowe. Udział w projekcie na pewno wpłynął na ich motywację do nauki i podnoszenia kwalifikacji. Bardzo ważny okazał się również aspekt rozwoju osobistego – uczniowie nabrali pewności siebie, wiary w swoje możliwości, samodzielności i poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje nie tylko te dotyczące kariery szkolnej czy zawodowej. Udział w stażu został udokumentowany certyfikatami, kartami oceny ECVET oraz certyfikatami Europass Mobility. 

Opcje strony

do góry