Centrum LSCDN

Pozostałe

Aktualnie znajdujesz się na:

"Trudności w komunikowaniu się nauczycieli i specjalistów z dziećmi..."

Zamieszczamy kolejny materiał pokonferencyjny "Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej" z 27 listopada 2019 r. "Trudności w komunikowaniu się nauczycieli i specjalistów z dziećmi z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy" scenariusz autorstwa prof. dr. hab. Kazimiery Krakowiak z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL JP 2.

Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak

"Trudności w komunikowaniu się nauczycieli i specjalistów z dziećmi z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy"

Cele wystąpienia:
Zwykłe komunikowanie się językowe jest łatwe jak oddychanie i nie wymaga wysiłku. Zapewnia to synchronia ludzkich czynności językowych.
Uszkodzenia słuchu i zaburzenia mowy powodują utrudnienia w komunikowaniu się ponieważ zakłócają synchronię czynności językowych.
Prawidłowe komunikowanie się jest warunkiem uczestnictwa w życiu wspólnoty.
Edukacja włączająca zaczyna się od poprawy jakości komunikowania się.

Typologia zaburzeń mowy u dzieci
(wg S. Grabiasa; zmodyfikowana):
• Zaburzenia związane z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi: • przy uszkodzeniach słuchu (afonemia, dysfonemia), • przy prenatalnych dysfunkcjach OUN (alalia, dyslalia), • przy niepełnosprawności intelektualnej. • Zaburzenia związane z brakiem lub niedowładem sprawności realizacyjnych (przy zdobytych kompetencjach) • zaburzenia realizacji fonemów: dysglosja, • zaburzenia realizacji ciągu fonicznego: mowa bezkrtaniowców, giełkot, jąkanie, • zaburzenia realizacji fonemów i ciągu fonicznego: anartia i dyzartria. •

Zaburzenia związane z rozpadem systemu komunikacyjnego:
• afazja, niedokształcenie mowy o typie afazji; • schizofazja (?).
• Zaburzenia związane z odmiennością systemu komunikacyjnego • przy autyzmie, • przy zespole Aspergera.

Pytania do refleksji kontekstowej:
Czy potrafimy sobie wyobrazić jak (co?) słyszy drugi człowiek?

Pełny tekst w załączniku.

Opcje strony

do góry