Centrum LSCDN

Pozostałe

Aktualnie znajdujesz się na:

"Współpraca nauczycieli z logopedą w obliczu zaburzeń mowy u ucznia"

Kolejna publikacja po konferencji "Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej" z 27 listopada 2019 r. "Współpraca nauczycieli z logopedą w obliczu zaburzeń mowy u ucznia" autorstwa dr Renaty Kołodziejczyk z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL.

„Współpraca nauczycieli z logopedą w obliczu zaburzeń mowy u ucznia”

Cel wystąpienia:

Ukazanie obszarów współpracy i wymiany myśli między logopedą a nauczycielami pracującymi z uczniem z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Ukazanie korzyści z aktywnego włączenia logopedy w proces dostosowywania warunków nauki i form i metod pracy na lekcji do poszczególnych uczniów.

Kompetencje logopedy

Jest specjalistą w zakresie rozwoju mowy i komunikacji dziecka;

Potrafi wykonać wnikliwą diagnozę funkcjonalną ucznia w zakresie poziomu rozwoju mowy i komunikacji:

  • w zakresie wymowy
  • w zakresie zasobu słownictwa czynnego i biernego;
  • w zakresie budowania form gramatycznych;
  • w zakresie wspomagających i alternatywnych form komunikacji stosowanych przez ucznia.

Na podstawie diagnozy potrafi określić aktualne trudności ucznia zarówno w zakresie rozumienia mowy , jak i tworzenia, realizowania wypowiedzi.

Zna specyfikę zaburzeń mowy towarzyszących różnym niepełnosprawnościom i potrafi wskazać optymalne kierunki i warunki pracy z uczniem.

Jest specjalista w zakresie programowania mowy, tzn. potrafi zaplanować działania, pomagające dziecku czynić systematyczne postępy w rozwoju mowy i komunikacji.

Zna różne metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej i we współpracy z rodzicami i nauczycielami może dobrać odpowiednią metodę komunikacji dla konkretnego dziecka, a także przygotować rodziców i nauczycieli do posługiwania się tą metodą w kontakcie z uczniem.

Ciąg dalszy tekstu w załączniku.

Opcje strony

do góry