Centrum LSCDN

Doradztwo zawodowe

Materiały dla doradców zawodowych

Zgromadzone na stronie materiały adresowane są dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli koordynujących realizację zadań wspierających dzieci i młodzież w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej na etapie szkoły podstawowej oraz dotychczasowego gimnazjum.

Mamy nadzieję że ich zebranie i udostępnienie będzie stanowiło element wsparcia szkół i placówek powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość w organizowaniu działań z zakresu szkolnego systemu doradztwa zawodowego.
Działanie to jest elementem nieformalnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie p. Moniką Żur i Kierownikiem Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu p. Arturem Gontarzem o współpracy na rzecz wspomagania nauczycieli realizujących w szkołach zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

Opcje strony

do góry