Centrum LSCDN

Czasopismo "Ad rem"

Czasopismo "Ad rem"

Dwumiesięcznik a następnie kwartalnik "Ad rem" o zasięgu wojewódzkim ukazywał się od września 2004 do stycznia 2014 r., był wydawany przez WODN oraz LSCDN. Czasopismo kontynuowalo tradycje dwmumiesięcznika "Wiadomości Opinie Myśli", którego red. naczelnym była dr Maria Kowalska. Autorami "Ad rem" byli nauczyciele, nauczyciele akademiccy i pracownicy oświaty głównie z woj. lubelskiego. Wyborem tekstów i ich przygotowaniem do druku zajmowało kolegium redakcyjne "Ad rem", którego pracę koordynował red. naczelny dr Dariusz Kiszczak, w skład kolegium wchodzili przedstawiciele różnych środowisk oświatowych oraz pracownicy Ośrodka. Po zmianach w poł. 2008 r. dyrekcja LSCDN powołała zespół redakcyjny, stanowili go pracownicy LSCDN, wprowadzono funkcję redaktora odpowiedzialnego. W ostatnim numerze "Ad rem" (styczeń 2014) dominowała problematyka obniżenia wieku szkolnego dla sześciolatków.


Nr 6
zima 2005


Nr 7
zima 2006


Nr 8
wiosna 2006


Nr 9
lato-jesień 2006


Nr 10
jesień 2006

 
Nr 11
zima 2007


Nr 12
wiosna 2007


Nr 13
jesień 2007


Nr 14
I/2008


Nr 15
II/2008


Nr 16
III/2008


Nr 17
I/2009


Nr 18
II/2009


Nr 19
III/ 2009


Nr 20
I/2010


Nr 21
II/2010


Nr 22
III/2010


Nr 23
I/2011


Nr 24
II/2011


Nr 25
I/2012


Nr 26
I/2013


Nr 28
I/2014

Opcje strony

do góry