Centrum LSCDN

Czasopismo "Ad rem"

Czasopismo "Ad rem"

Dwumiesięcznik a następnie kwartalnik "Ad rem" o zasięgu wojewódzkim ukazywał się od września 2004 do stycznia 2014 r., był wydawany przez WODN oraz LSCDN. Czasopismo kontynuowalo tradycje dwmumiesięcznika "Wiadomości Opinie Myśli", którego red. naczelnym była dr Maria Kowalska. Autorami "Ad rem" byli nauczyciele, nauczyciele akademiccy i pracownicy oświaty głównie z woj. lubelskiego. Wyborem tekstów i ich przygotowaniem do druku zajmowało kolegium redakcyjne "Ad rem", którego pracę koordynował red. naczelny dr Dariusz Kiszczak, w skład kolegium wchodzili przedstawiciele różnych środowisk oświatowych oraz pracownicy Ośrodka. Po zmianach w poł. 2008 r. dyrekcja LSCDN powołała zespół redakcyjny, stanowili go pracownicy LSCDN, wprowadzono funkcję redaktora odpowiedzialnego. W ostatnim numerze "Ad rem" (styczeń 2014) dominowała problematyka obniżenia wieku szkolnego dla sześciolatków.

 


Nr 6 zima 2005


Nr 7 zima 2006


Nr 8 wiosna 2006


Nr 9 lato-jesień 2006 


Nr 10 jesień 2006


Nr 11 zima 2007


Nr 12 wiosna 2007


Nr 13 jesień 2007

 
Nr 14 I/2008


Nr 15 II/2008

 
Nr 16 III/2008

  
Nr 17 I/2009

  
Nr 18 II/2009

    
Nr 19 III/ 2009

 

  
Nr 20 I/2010 

 

 
Nr 21 II/2010

Nr 22 III/2010

 
  Nr 23 I/2011


Nr 24 II/2011


Nr 25 I/2012


  Nr 26 I/2013


 Nr 28 I/2014
   

Opcje strony

do góry