Data publikacji: 22.05.2015
Autor: Teresa Kozioł

Relacja i materiały z II Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych "Dobre praktyki"

7 maja 2015 r. w chełmskim oddziale LSCDN miało miejsce II Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych: „Dobre praktyki”. Spotkaniu towarzyszyła myśl J. C. Maxwella: „Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”.

Cele Forum:

 • Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie realizacji podstawy programowej.
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 • Wymiana informacji na temat najnowszych trendów w nauczaniu.
 • Nawiązanie sieci współpracy nauczycieli humanistów.
 • Promocja szkół.

Wystąpienia nauczycieli przedstawiały dobre praktyki realizowane w szkołach na II i III etapie edukacyjnym przez nauczycieli, którzy są na ścieżce rozwoju zawodowego, a także  przez nauczycieli dyplomowanych.

Spotkanie nauczycieli humanistów miało uroczysty charakter. Na wstępie Kierownik Oddziału chełmskiego LSCDN Joanna Grochola serdecznie powitała zebranych uczestników.

Teresa Kozioł – konsultant i inicjatorka spotkania przedstawiła imiennie osoby, które już wcześniej zgłosiły udział w dyskusji. 

Teresa Kozioł zaprezentowała również temat, który ma szczególne znaczenie w obecnej dydaktyce szkolnej, mianowicie: Nauczanie wielopoziomowe - dostosowanie wymagań do możliwości uczniów. Omówiła dostosowanie wymagań na poziomie planowania metodycznego lekcji oraz przygotowywania sprawdzianu.

Uczestnicy Forum zaprezentowali 12 tematów, którymi ostatnio się zajmowali i wybrali z uwagi na ich znaczenie w podnoszeniu jakości pracy szkoły, a także walory dydaktyczne i wychowawcze:

 1. 10 lat konkursu W KRĘGU "PANA TADEUSZA" cz. 1, cz. 2  Irena Starykiewicz , Zespół Szkół w Białopolu.
 2. Innowacje programowe – klasa filmowa Jadwiga Tokarczuk-Wójciga, Gimnazjum nr 2 we Włodawie.
 3. Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów humanistycznych Maria Grzywaczewska, Ewelina Komaszewska, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie.
 4. Nauczanie w gimnazjum pod kątem przygotowania ucznia do sukcesu na maturze Urszula Gajewska, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku.
 5. Wykorzystanie metody przystanków (stacji) uczenia się Barbara Kawa, Zespół Szkół  Ogólnokształcących w Dorohusku.
 6. Nowy sposób realizacji projektu edukacyjnego e-Twinning – Elżbieta Pałczyńska-Prus, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie.
 7. Teatr na lekcjach języka polskiego – Maria Grzywaczewska, Ewelina Komaszewska, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie.
 8. Rola teatru szkolnego w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Agnieszka Rejman, Szkoła Podstawowa nr 10 w Chełmie.
 9. Sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji jez. angielskiego w szkole podstawowej (gry i zabawy dydaktyczne) – Małgorzata Tokarczuk, Zespół Szkół w Strachosławiu.
 10. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów humanistycznych – Monika Hołub, Zespół Szkół w Siedliszczu.
 11. Prowadzenie gazetki szkolnej – Beata Palenka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Chełmie.
 12. Organizacja i przeprowadzenie konkursu LOWizja (niem-ang.) Aleksandra Panasiuk,  Zespół Szkół w Rudzie Hucie.

Uczestnikom spotkania bardzo podobała się taka forma zajęć, a panie przedstawiające tematy realizowane w swoich szkołach otrzymały gromkie brawa.

Nauczyciele zaprezentowali na Forum tematy, którymi żyją na co dzień i które świadczą o ich systematycznej, dobrej pracy. W ankietach wypełnianych na zakończenie spotkania znalazło się m.in. pytanie: Na który z poruszanych dzisiaj tematów chciałaby Pani/Pan rozwinąć wiedzę w formie dodatkowego szkolenia? Okazało się, że kilka z prezentowanych tematów zostało wybranych do kolejnych pogłębionych szkoleń, co świadczy o zainteresowaniu uczestników poruszanymi tematami.

Z dużą uwagą przysłuchiwałam się, co mieli do powiedzenia czy zaprezentowania nauczyciele, a oni pięknie mówili po prostu o swojej pracy, którą podejmują na co dzień wspólnie z młodzieżą. W każdym z tematów wyczuwałam wielką pasję i zaangażowanie nauczycieli, a także ogromną sympatię, którą darzą swoich uczniów. Nasunęła mi się refleksja, że to właśnie pasja nauczyciela i sympatia skierowana do ucznia wzbudza w nim podobne emocje, chęć do działania, przywiązanie do nauczyciela, a potem wspólne uzyskiwanie efektów, które świadczą o jakości pracy szkoły.

Teresa Kozioł
Konsultant LSCDN

Komentarz (7)

Dodaj komentarz
 • Witam :-) Cieszę się, że uczestniczyłam w Forum. Najbardziej chyba cenię to, że mogłam przedstawić swoją prezentację wśród nauczycieli z innych szkół, i tym samym nabyć pierwsze doświadczenie w tego typu wydarzeniu. Mam na myśli przełamanie strachu i tremy oraz możliwość przekazania czegoś, co spotkało się z zainteresowaniem.
  Babzi
  2015/05/28 17:31
 • Odbywam staż na nauczyciela dyplomowanego. Chętnie podzieliłabym się swoją wiedzą na Forum. W jaki sposób i kiedy mogę się zgłosić?
  Anna225
  2015/05/28 17:33
 • Bardzo ciekawe i owocne spotkanie. Moją uwagę zwróciły zwłaszcza prezentacje dotyczące wykorzystania e-Twinningu oraz przygotowania uczniów do konkursów humanistycznych. Doświadczenia nauczycieli oraz prezentacje efektów ich pracy zachęcają do podejmowania działań w celu poszerzenia wiedzy w danym zakresie i wprowadzenia przedstawionych metod na własnych lekcjach.
  A.R.
  2015/05/28 17:50
 • Jestem pod dużym wrażeniem tej formuły spotkania nauczycieli. To bardzo ciekawa odmiana wśród propozycji metodycznych, aktywizująca, motywująca ... Sama chętnie kiedyś zabrałabym głos na takim forum. Gratuluję pomysłu.
  polonistka K.P.
  2015/05/28 22:21
 • Do Anny: Kolejne Forum planowane jest na przełomie września i października 2015 r. Na stronie internetowej LSCDN Chełm ukaże się zaproszenie. Również udzielam informacji na bieżąco drogą elektroniczną: tkoziol@lscdn.pl
  TeresaKo
  2015/05/29 13:46
 • Dziękuję za zaproszenie do współpracy. Spotkanie bardzo owocne. Ciekawe, profesjonalnie przygotowane prezentacje pomoga udoskonalić warsztat pracy nauczyciela.
  n-i polo
  2015/05/30 21:59
 • Bardzo interesujące spotkanie. Więcej takich spotkań z pewnością przyczyniłoby się do efektywniejszej pracy:)
  monika1986
  2015/05/31 10:22

Opcje strony

do góry