Data publikacji: 07.07.2021
Autor: Sylwia Lipiec

Zagadkowa lekcja języka niemieckiego w szkole podstawowej w formule Escape Room

Młodzi ludzie lubią rywalizację, nie lubią nudy i potrzebują wrażeń na co dzień, dotyczy to też szkoły. Wyzwaniem dla mnie było przygotowanie dla moich uczniów niestandardowej i wartościowej pod wieloma względami lekcji.

  • EscapeRoom_1
    EscapeRoom_1
  • EscapeRoom_2
    EscapeRoom_2

Po wielu tygodniach zdalnej nauki spędzonych przed monitorami potrzebne było zaskoczenie, pozytywna mobilizacja i wspólna zabawa. W tym celu przygotowałam zagadkową lekcję niemieckiego, którą przeprowadziłam pod koniec roku szkolnego tuż przed wystawieniem ocen końcowych. Dla uczniów klasy ósmej była to doskonała powtórka tego, z czym zetknęli się podczas nauki niemieckiego w szkole podstawowej. Nie był to tradycyjny Escape Room polegający na wydostaniu się z zamkniętego pomieszczenia, lecz zadania wymagające rozwiązania językowych i kulturowych zagadek.

Uczniowie podzieleni na dwa zespoły wybrane w drodze losowania rozwiązywali 9 zagadkowych zadań. Aby nadać zabawie charakteru wyjaśniania tajemnicy, najpierw należało odszukać zadania umieszczone w różnych miejscach sali. Oba zespoły wykonywały ten sam zestaw zadań. Zwyciężał zespół, który dzięki sprawnej współpracy i dzieleniem się wiedzą najszybciej odgadł końcowe hasło.

Nagrody za świetną zabawę otrzymały oczywiście oba zespoły. Lekcja zaplanowana była na 45 minut. Po wcześniejszym przygotowaniu sali to czas optymalny na przeprowadzenie zajęć. W sytuacji, gdy uczniowie wcześniej uporają się z zadaniami, po zakończeniu gry można zrobić szybki quiz z wykorzystaniem pytań dotyczących Landeskunde umieszczonych na drewnianych szpatułkach. Każdy uczeń losuje jedno pytanie, na które odpowiada wspólnie cała klasa. W mojej grze brała udział 12-osobowa grupa. Zabawę przeprowadziliśmy bez problemu w malutkiej Sali, po wystawieniu na korytarz kilku ławek.

Taka forma pracy sprawdziła się doskonale. Każdy uczeń mógł się zaangażować odpowiednio do swoich możliwości i każdy poczuł się ważnym ogniwem swojego zespołu.

Sylwia Lipiec
nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry