Data publikacji: 14.10.2020
Autor: Beata Bojar

Metody aktywizujące na lekcji online na temat "Wesela"

Przeprowadziłam lekcję pokazową online dla nauczycieli różnych przedmiotów 6 maja 2020 roku, by pokazać możliwość wykorzystania metod aktywizujących w czasie zdalnego nauczania. Zajęcia dotyczyły tematu z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w klasie drugiej liceum. Chciałabym podzielić się z innymi nauczycielami moimi pomysłami i wypracowanymi materiałami.

Zastosowanie metod i technik aktywizujących na lekcji online nie tylko jest możliwe – jest konieczne. Daje uczniom szansę samodzielnego uczenia się, a nauczycielowi realizację celów edukacyjnych i gwarancję aktywnego uczestnictwa młodzieży w zajęciach (załącznik nr 1).

Materiał został opracowany, by pokazać, w jaki sposób w praktyce edukacyjnej nauczania zdalnego można wykorzystać aplikacje Google w różnych fazach lekcji i różnych funkcjach:

 1. Classroom jako miejsce do umieszczania zadań dla uczniów oraz organizacji ich pracy,

 • Wesele_obraz_8
  Wesele_obraz_8

 1. Dokument Google jako forma zadania otwartego do samodzielnej pracy w grupach w domu,
 2. Formularze Google zastosowane w trzech fazach lekcji:
 • I – jako prezentacja wyników ankiety dotyczących poprzednich zajęć, 
 • Wesele_obraz_1
  Wesele_obraz_1
 • II – jako quiz sprawdzający zrozumienie bieżącego zagadnienia z wykorzystaniem techniki „Pytanie na dobry początek” lub „Pytanie motywujące”, 
 • Wesele_obraz_2
  Wesele_obraz_2
 • Wesele_obraz_3
  Wesele_obraz_3
 • III – jako ankieta ewaluacyjna. 
 • Wesele_obraz_5
  Wesele_obraz_5
 • Wesele_obraz_6
  Wesele_obraz_6
 • Wesele_obraz_7
  Wesele_obraz_7

Dodatkowo można wykorzystać Formularz Google także w formie quizu/testu/kartkówki na kolejnej lekcji. 

 • Wesele_obraz_9
  Wesele_obraz_9

Zastosowanie zaprezentowanych aplikacji edukacyjnych umożliwia nie tylko utrzymanie uważności uczniów, mobilizacji, gotowości do wykonywania zadań, ale również utworzenie informacji zwrotnej (element oceny kształtującej) w bardzo krótkim czasie dla całej grupy i indywidualnie dla poszczególnych uczniów,

 • Wesele_obraz_10
  Wesele_obraz_10

a także dla nauczyciela, by mógł zmodyfikować lub skorygować zastosowane techniki i poprawić ich skuteczność (załącznik nr 2).

Dodatkowo wskazane jest wykorzystanie w trakcie lekcji online pomocniczej prezentacji multimedialnej, która może zawierać opis czynności nauczyciela i uczniów w poszczególnych fazach zajęć, cele lekcji, kryteria osiągania sukcesu („nacobezu”). Ponadto powinna pełnić rolę wizualizującą lub uzupełniającą dane zagadnienie.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami:

W scenariuszu lekcji dodatkowo zaproponowano wykorzystanie aplikacji Padlet oraz filmu dokumentalnego będącego uzupełnieniem całego cyklu lekcji poświęconego „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

Metody i techniki aktywizujące służą rozwijaniu kompetencji uczenia się – stosowane dotychczas w nauczaniu stacjonarnym, takie jak np. grupy zadaniowe (załącznik nr 10), miniprojekt, pytanie na dobry początek, pytanie motywujące (załącznik nr 11), ocena kształtująca (załącznik nr 12) – powinny być zmodyfikowane i dostosowane do form nauczania zdalnego. Służą aktywizowaniu uczniów, mobilizują ich w trakcie lekcji online, zapewniają udział całej klasy w zajęciach, a także pozwalają utrzymać dyscyplinę i uważność.

Beata Bojar
doradca metodyczny LSCDN z języka polskiego

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry