Data publikacji: 12.11.2014
Autor: Marek Horyński, Jacek Majcher

Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej

Celem niniejszej pracy jest omówienie koncepcji wykorzystania e-learningu do kształcenia specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z automatyką budynkową. Zaprojektowano specjalną witrynę internetową, która służy do wspomagania kształcenia inżynierów zajmujących się inteligentnymi systemami elektrycznymi.

Współczesne, nowoczesne budownictwo wymaga kształcenia nowych specjalistów, z różnych dziedzin. Zaliczają się do nich inżynierowie zajmujący się automatyką budynkową. Ze względu na powstawanie nowych technologii i szybki rozwój w tej dziedzinie muszą przejść modyfikację dotychczasowe metody kształcenia. Spowodowało to również zmianę podejścia do informacji, która oparta na odpowiedniej technologii stała się jednym z podstawowych zasobów społecznych. Rozwój mediów społecznych przyczynił się do zwiększenia wymiany danych i doświadczeń oraz powstania nowych produktów i usługi. Polska dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej dąży również do szybszego rozwoju technologii informacyjnych. Za pomocą europejskich i rządowych programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego postępuje dalszy rozwój informatyzacji kraju i wkraczanie technologii informacyjnych w nowe obszary zastosowania. Rezultatem tych działań ma być powszechny, tańszy i szybszy dostęp do Internetu, przekładający się na upowszechnienie IT. Jednym z beneficjentów takiej strategii działania jest edukacja. W niniejszym artykule omówiono zastosowanie e-learningu do popularyzacji wiedzy o technologiach energooszczędnych. Opisano również projekt witryny internetowej wykorzystywanej w szkoleniu specjalistów z automatyki budynkowej.

Pełna treść artykułu w załączniku

dr inż. Marek Horyński
mgr inż. Jacek Majcher
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry