Data publikacji: 29.10.2014
Autor: Bożena Jarmuł

Międzyszkolny konkurs zawodowy "Rok przed dyplomem"

Międzyszkolny konkurs zawodowy "Rok przed dyplomem" wpisuje się w główny priorytet Ministra Edukacji Narodowej wg którego rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony "Rokiem Szkoły Zawodowców".

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie we współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradcami metodycznymi przedmiotów zawodowych miasta Lublin, od siedmiu lat jest organizatorem Międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, promującego szkolnictwo zawodowe i współpracę ponadgimnazjalnych szkól technicznych z wyższymi uczelniami technicznymi.

Konkurs od wielu edycji objęty był patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Konkurs cieszy się coraz większą popularności wśród młodzieży szkół technicznych. W VIII edycji konkursu w roku szkolnym 2013/14 uczestniczyło 19 szkół województwa lubelskiego, łącznie około 657 uczniów.

Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 130 uczniów z 16 szkół woj. lubelskiego, którzy konkurowali w 16 zawodach technicznych:

technik informatyk,  technik mechanik, technik budownictwa , technik elektronik, technik mechatronik , technik elektryk, technik architektury krajobrazu, kucharz, kelner, technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych.

Etap międzyszkolny odbył się 8 maja 2014 r w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6.  W etapie międzyszkolnym wyłoniono 27 laureatów i 31 wyróżnionych. Łącznie w 16 zawodach technicznych rywalizowało 43 trzyosobowe zespoły (zob. etap międzyszkolny z ub. roku).

W dniu 18 czerwca 2014 r. w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca VIII Międzyszkolny Konkurs Zawodowy  „Rok przed dyplomem". Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, Kuratorium Oświaty, wyższych uczelni, samorządu studenckiego oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się certyfikacją umiejętności informatycznych (PTI) i zawodowych (VCC).

Do 2014 r konkurs obejmował uczniów klas III technikum realizujących starą podstawę programową. Ustalając działania związane z organizacją konkursu od 2014roku należy uwzględnić obowiązujące akty prawne związane ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym i kształceniem w zawodach, m.in.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7)
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206)

 W związku z powyższym adresatami konkursu będzie w dalszym ciągu młodzież klas III szkół technicznych, jednakże w zależności od nauczanego zawodu zostaną określone kwalifikacje, które będą uwzględniane przy opracowaniu pytań dla tego zawodu.

Międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” wpisuje się w główny priorytet Ministra Edukacji Narodowej według którego rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Współpraca przy realizacji konkursu z przedstawicielami wyższych uczelni technicznych, również im przybliża zmiany, jakie nastąpiły w szkolnictwie zawodowym po 2012 roku. W opinii środowiska technicznego uczelni, będzie to w kolejnych latach wymuszało zmiany programowe na kierunkach informatycznych wyższych uczelni.

Pośrednim celem konkursu jest integracja środowiska zawodowego szkół technicznych uczących w danych zawodach. Współpraca nauczycieli szkół technicznych, początkowo rozumiana nawet jako rywalizacja uczniów przystępujących do konkursu, możliwość porównania planów nauczania, metod przygotowania do konkursu, specyfiki nauczania w poszczególnych szkołach w konsekwencji podnosi jakość nauczania. Kształtuje wizerunek szkoły w środowisku lokalnym jako placówki otwartej na nowe technologie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów.

 

Propozycje dotyczące zadań konkursowych i kwalifikacji uwzględnianych w poszczególnych zawodach można przesyłać na adres bjarmul@o2.pl lub rperkowski@lscdn.pl

Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi organizacją lub udziałem szkół w konkursie odbędzie się 4 grudnia 2014r. o godz. 16:00 w LSCDN, zapraszamy.

 

W imieniu organizatorów

Bożena Jarmuł

doradca metodyczny nauczycieli informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry