Centrum LSCDN

Inne projekty

Data publikacji: 19.09.2023
Autor: LSCDN

Wojewódzki Projekt Edukacyjny dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych im. Marianny Krasnodębskiej "Sprawiedliwi Lubelszczyzny" (zmiana terminu)

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział IPN w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym im. Marianny Krasnodębskiej "Sprawiedliwi Lubelszczyzny".

Nowy termin przesyłania deklaracji udziału w projekcie oraz nowy termin przesyłania prac projektowych: zmieniono z 9 października 2023 r. na 30 października 2023 r.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o roli mieszkańców Lubelszczyzny, którzy często narażając życie własne i swoich rodzin, ratowali osoby pochodzenia żydowskiego przed eksterminacją podczas II wojny światowej.

Zadaniem uczestników Projektu jest wykonanie pracy w jednej lub w obu kategoriach:

  1. nagranie filmu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej działania osoby lub osób ze społeczności lokalnej na rzecz ratowania obywateli narodowości żydowskiej na terenie Lubelszczyzny podczas II wojny światowej;
  2. przygotowanie projektu wpinki okolicznościowej odzwierciedlającej cele powyższego przedsięwzięcia.

Link do strony/serwera, na której uczestnicy projektu zamieszczą swoje prace (nagranie lub/oraz projekt wpinki okolicznościowej), należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2023 r. na adres e-mail: projekt@kuratorium.lublin.pl

Szczegółowe zasady uczestnictwa określa Regulamin Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych im. Marianny Krasnodębskiej "Sprawiedliwi Lubelszczyzny".

Informacje o Projekcie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Lublinie:

  • 81 5385257 - starszy wizytator: Małgorzata Zarajczyk-Gorzko,
  • 81 5385239 - wizytator: Agnieszka Warchałowska.

Marianna Krasnodębska w 1940 roku, już w wieku 17 lat wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, a od 1941 roku udzielała się w „Wojskowej Służbie Kobiet” – Armii Krajowej. Tam pod pseudonimem „Wiochna” pełniła funkcję dowódcy drużyny i łączniczki AK z Żydowską Organizacją Bojową w rodzinnej miejscowości.
 
Od samego początku II wojny Światowej wraz z całą rodziną (Jaroszów) czynnie zaangażowana w konspirację w rodzinnej miejscowości. Od momentu powstania getta w Piaskach, w 1942 roku, wraz z całą rodziną pomagała Żydom. Opiekowała się wówczas żydowską rodziną Lewinów dostarczając żywność i materiały pierwszej potrzeby. W 2001 roku rodzina Jaroszów otrzymała medal „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Swoje przeżycia opisała we wspomnieniach.
 
Od 1989 roku bierze aktywny udział w życiu społecznym. Uczestniczy w  wydarzeniach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki, a także  szkoły, biblioteki i instytucje kulturalno-oświatowe prowadzi zajęcia edukacyjne na terenie Lublina i województwa lubelskiego jako świadek historii.
 
W ten sposób Krasnodębska wśród młodzieży upowszechnia wiedzę dotyczącą walk i męczeństwa Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej. Została wybrana przez członków Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) na matkę chrzestną sztandaru.

Więcej o Mariannie Krasnodębskiej: 

Opcje strony

do góry