Centrum LSCDN

Zasady organizacji szkoleń

Dokument

Przedstawiamy zasady zgłaszania się na szkolenia organizowane przez LSCDN.

1) Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek jest realizowana po podpisaniu umowy z LSCDN na warunkach w niej określonych (deklaracja – wzór nr 1).

2) Na szkolenia należy zgłaszać się poprzez nasz portal internetowy, rejestrując się w systemie na stronie www.lscdn.pl (wymagane jest funkcjonujące konto e-mail).

3) Można również zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu, przesyłając faxem odpowiednią kartę zgłoszenia (wzór nr 2 dla rady pedagogicznej/zespołu nauczycielskiego lub nr 3 dla klientów indywidualnych) lub dostarczając ją pod wskazany poniżej adres, zależnie od miejsca szkolenia: 

Lublin
ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin
tel. 81 53 292 41, 81 53 225 60, fax 81 53 446 34
Biała Podlaska
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 42 60, tel. 83 342 50 91
Chełm
ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm
tel./fax 82 56 420 42
Zamość
ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
tel./fax 84 63 930 20, 84 535 92 04
4) Karty zgłoszenia na szkolenia indywidualne nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oraz rad pedagogicznych dostępne są na stronie www.lscdn.pl

5) Za wybrane szkolenie należy zapłacić przelewem na konto, stosownie do miejsca, w którym odbywa się szkolenie:

Lublin
PKO BP 10 1020 3147 0000 8802 0129 7050
Biała Podlaska
PKO BP 55 1020 3147 0000 8102 0129 7068
Chełm
PKO BP 33 1020 3147 0000 8102 0129 7076
Zamość
PKO BP 62 1020 3147 0000 8802 0129 7084,
podając obowiązkowo imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz numer szkolenia z oferty.

6) O terminach i miejscu realizacji zajęć uczestnicy są powiadamiani pocztą elektroniczną lub wiadomościami SMS.

7) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Życzymy Państwu w bieżącym roku szkolnym dobrej współpracy z LSCDN oraz uzyskania oczekiwanych efektów szkoleń, korzystnych dla Państwa, uczniów i rodziców.

Opcje strony

do góry