Centrum LSCDN

Zapraszamy

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 31.08.2022
Autor: Krzysztof Staruch

Oferta edukacyjna LSCDN w roku szkolnym 2022/23

Szanowni Państwo,

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, specjaliści oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i kuratorium oświaty zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną LSCDN w roku szkolnym 2022/23, która jest zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa i wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty oraz diagnozą potrzeb edukacyjnych środowiska nauczycielskiego województwa lubelskiego.

Zamieszczony w zakładce „Oferta” Katalog form doskonalenia zawodowego  kierowany jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również nauczycieli i specjalistów wszystkich typów szkół i etapów edukacji. Różnorodność form dydaktycznych, trybów kształcenia  oraz szeroka tematyka doskonalenia i szybka cyfrowa rejestracja uczestników ułatwia udział w zaplanowanych formach doskonalenia zawodowego i przyczynia się do poszerzania kompetencji uczestników w wybranych obszarach kształcenia.

Bogatą ofertę edukacyjną LSCDN skierowaną do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, poszerzają szkolenia rad pedagogicznych (z oferty i na zamówienie), formy dydaktyczne realizowane w ramach kompleksowego wspomaganie szkół i placówek (KWS) a także kursy kwalifikacyjne i inne, które nadają uprawnienia oraz sieci współpracy prowadzone przez nauczycieli-konsultantów (dla dyrektorów) i nauczycieli-doradców metodycznych (dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych) a także realizowane projekty, spotkania metodyczne i konkursy przedmiotowe.

Szybka rejestracja na wybrane formy doskonalenia, monitorowanie terminu i godzin zajęć, bezpośrednie łącze do zajęć (bez linku) oraz automatyczny odbiór zaświadczeń - to udogodnienia dla wszystkich uczestników form doskonalenia, którzy założą własne konta profilowe na stronie www.lscdn.pl oraz będą je wykorzystywać podczas rejestracji i udziału w zajęciach.

Zapraszam Państwa do korzystania z oferty edukacyjnej LSCDN w roku szkolnym 2022/23.
      

Krzysztof Staruch

Dyrektor LSCDN
 

Opcje strony

do góry