Centrum LSCDN

Wstęp

Aktualnie znajdujesz się na:

Książka

Przedstawiamy Państwu Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2018/2019, która jest efektem prac diagnostycznych i koncepcyjnych nauczycieli konsultantów.

Planowane szkolenia są odpowiedzią na zgłoszone przez nauczycieli i kadrę kierowniczą potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem aktualnych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz strategii edukacyjnej Samorządu Województwa Lubelskiego. Proponujemy kursy, konferencje, warsztaty i seminaria organizowane w siedzibach szkół/placówek oraz w obiektach LSCDN w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
W ofercie edukacyjnej znajdziecie Państwo między innymi szkolenia dotyczące: zmian w prawie oświatowym, planowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, kształtowania samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów, rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz doradztwa zawodowego.

Ofertę podzieliliśmy na cztery części w zależności od charakteru usługi.

I. Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek realizowane na podstawie umowy z LSCDN przez cały rok szkolny.

II. Szkolenia adresowane do dyrektorów szkół/placówek oraz zespołów nauczycieli i rad pedagogicznych (wykłady, warsztaty) realizowane na zamówienie dyrektora szkoły/placówki w jej siedzibie.

III. Szkolenia skierowane do klienta indywidualnego, które są organizowanie w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

IV. Szkolenia dające uprawnienia.

W trakcie roku szkolnego będziemy reagować na zachodzące zmiany w oświacie i odpowiadać na aktualne potrzeby edukacyjne poprzez stałe wzbogacanie oferty nowymi szkoleniami i projektami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wybranych przez Państwa formach doskonalenia, a szkoły i placówki do uczestnictwa w programach kompleksowego wspomagania oraz rozwijania sieci współpracy szkół/placówek.

Opcje strony

do góry