Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/oferta/lublin/9573,Kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-zarzadzania-oswiata.html
2021-01-23, 14:34

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 21.10.2019
Autor:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Informujemy, że prowadzimy jeszcze nabór uczestników na kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. W związku z tym przełożone zostały pierwsze zaplanowane zajęcia z dnia 26 i 27 października 2019 r. na 23 i 24 listopada 2019 r.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne: 
1) przywództwo edukacyjne w szkole; 
2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego; 
3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;  
4) zarządzanie zasobami ludzkimi; 
5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym; 
6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym; 
a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Kurs trwa dwa semestry, jednak nie krócej niż 9 miesięcy, 220 godzin dydaktycznych.

Odpłatność: 1600 zł (możliwość wpłat w 3 ratach).

Prosimy o rejestrowanie swojego uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną w naszym systemie obsługi szkoleń SZKOLENIE NR 901 (należy mieć założone konto w systemie LSCDN).

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą do uczestnictwa w kursie.

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny zajęć, sprzyjający klimat nabywania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia zarówno w trakcie kursu, jak i po jego zakończeniu.

Opcje strony