Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/oferta/lublin/9573,Kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-zarzadzania-oswiata.html
2019-10-17, 08:33

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oświatą.
Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
1) przywództwo edukacyjne w szkole;
2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
4) zarządzanie zasobami ludzkimi;
5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Kurs trwa dwa semestry, jednak nie krócej niż 9 miesięcy, 210 godzin dydaktycznych.

Odpłatność: 1600 zł (możliwość wpłat w 3 ratach)

Prosimy o rejestrowanie swojego uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną w naszym systemie obsługi szkoleń SZKOLENIE NR 951 (należy mieć założone konto w systemie LSCDN) lub przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem 81 53 446 34 lub pocztą na adres: LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin.

Opcje strony