Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 06.09.2022
Autor: Jacek Misiuk

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu – wolne miejsca!

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na 48 godzinnym kursie pedagogicznym dającym niezbędne uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu osobom nie będącym nauczycielami realizującym zajęcia praktycznej nauki zawodu lub praktyki uczniowskie w miejscu pracy (także indywidualnym gospodarstwie rolnym lub ogrodniczym).

Kurs realizowany jest zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. (poz. 391). W trakcie kursu realizowane będą treści z zakresu:

  • Podstaw pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
  • Elementów psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.
  • Metodyki praktycznej nauki zawodu.
  • Umiejętności dydaktycznych.

Początek III edycji kursu przewidziany jest na dzień 19.09.2022. zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Kurs zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego (zgodnego ze wzorem MEN) i posiadaniu kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu. Odpłatność za kurs wynosi 200 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kursie.

Szczegółowych informacji udziela dział organizacji kursów LSCDN:
tel. 81 53 225 60, e-mail: kursy@lscdn.pl

Link do zapisów:
https://lscdn.pl/pl/kursy/675k7946,Kurs-Pedagogiczny-dla-Instruktorow-Praktycznej-Nauki-Zawodu.html

Opcje strony

do góry