Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 04.08.2022
Autor: Jacek Misiuk

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2022/2023 - nabór uczestników

Zapraszamy nauczycieli szkół i placówek oświatowych na kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. Program kursu, zgodny z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, obejmuje 210 godzin dydaktycznych wykładów i zajęć praktycznych, realizowanych w trybie mieszanym (zdalnie i stacjonarnie).

Kurs trwa 9 miesięcy od września 2022 do końca maja 2023, zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu (piątek – sobota) w trybie zdalnym i dwukrotnie po 3 dni  w okresie przerwy zimowej w trybie stacjonarnym. Uczestnicy spoza Lublina mogą korzystać z miejsc noclegowych w pokojach gościnnych LSCDN. Koszt uczestnictwa w kursie 1100 zł dla osób niekorzystających z noclegów, 1200 zł dla osób korzystających z noclegów. Możliwość opłaty w dwóch ratach: I wpłata przed rozpoczęciem kursu, II rata przed dniem zakończenia kursu. Limit miejsc na kursie 25 osób. Zapisy drogą elektroniczną od dnia 8 sierpnia 2022r.

Zapytania można kierować do Działu Organizacji Kursów: tel. 81 53 225 60, e-mail: kursy@lscdn.pl.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:
Alicja Ciszek-Roskal; e-mail: aroskal@lscdn.pl, tel. 605 244 301 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -15.00.

Zapisy na kurs pod linkiem:
https://lscdn.pl/pl/kursy/675k7947,Kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-zarzadzania-oswiata.html

Opcje strony

do góry