Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 09.02.2022
Autor: Zofia Siudym

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

Szanowni Nauczyciele Języka Polskiego!

Polecam uwadze Państwa Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024 opublikowane 9 lutego 2023 r. na stronie CKE. Zachęcam również do zapoznania się z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz publikowanymi od stycznia na stronie CKE w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w formule 2023 > Materiały dodatkowe materiałami informacyjno-szkoleniowymi (pierwszy z nich dotyczy Kontekstowego czytania utworu literackiego).  

W związku z ww. regulacjami w lutym i marcu 2022 r. eksperci CKE prowadzą spotkania z przedstawicielami kuratoriów oświaty oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli z terenu całego kraju. Pokłosiem spotkań będą marcowe szkolenia dla nauczycieli języka polskiego przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego w latach 2023 i 2024, na które w imieniu własnym i doradczyń metodycznych serdecznie zapraszam. Harmonogram spotkań zostanie opublikowany do 18 lutego 2022 r.

Pozostaję do Państwa dyspozycji 
Zofia Siudym

Opcje strony

do góry