Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.02.2022
Autor: Agnieszka Kałakucka, Małgorzata Spierzak

Lubelska Próba przed Maturą z matematyki. Edycja 2021/2022

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Maturą” z matematyki.

I. Termin przeprowadzenia próbnej matury:

 • klasy maturalne 09.03.2022 r. (środa) o godzinie 9.00,
 • klasy drugie i trzecie po szkole podstawowej: 25.05.2022 r. (środa) o godzinie 9.00.

II. Formy zgłaszania szkół

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy jednym z poniższych sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres:
  lubelskaproba.matura@gmail.com
 • w wersji papierowej na adres:
  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Sienkiewicza 5
  22- 400 Zamość
  „Lubelska Próba przed Maturą 2022”
 • faksem na nr: 84 6393020

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 marca 2022 r.

IV. Arkusze dla klas maturalnych będą przygotowane dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Arkusze dla klasy II i III po szkole podstawowej tylko dla poziomu podstawowego.

V. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania (arkusze, przykładowe schematy oceniania) zostaną przesłane na adres szkoły w wersji elektronicznej, najpóźniej na dwa dni przed datą próby.

VI. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Będziemy jednak wdzięczni za każdą informację zwrotną dotyczącą próby, która pozwoli w latach następnych doskonalić zarówno organizację, jak i narzędzie pomiarowe.

Organizatorzy

Opcje strony

do góry