Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 15.03.2021
Autor: Agnieszka Kałakucka

"Lubelska Próba przed Egzaminem Ósmoklasisty" z matematyki. Edycja 2020/2021

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Egzaminem Ósmoklasisty ” z matematyki.

I. Termin przeprowadzenia próbnego egzaminu:

21.04.2021 r. (środa)  godz. 9.00.

II. Formy zgłaszania szkół

W celu zgłoszenia szkoły należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy jednym z poniższych sposobów:

  1. pocztą elektroniczną na adres:

lubelskaproba.e8@gmail.com

2) w wersji papierowej na adres:
   Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   ul. Sienkiewicza 5
  22- 400 Zamość
  „Lubelska Próba przed Egzaminem Ósmoklasisty” z matematyki 2021

2) faksem na nr : 84 6393020

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 kwietnia 2021 r.

IV. Arkusze będą przygotowane w dwóch wersjach - A i B.

V. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania (arkusze, przykładowe schematy oceniania) zostaną przesłane na adres szkoły  w wersji elektronicznej, najpóźniej na trzy dni przed datą próby.

VI. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Będziemy jednak wdzięczni za każdą informację zwrotną dotyczącą próby, która pozwoli w latach następnych doskonalić zarówno organizację, jak i narzędzie pomiarowe.

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry